FANDOMcab:		n.	bagghi(f.)/ikka(m.)/taañga(m.)

cabal:		n.	jattha(m.)/saaziSH(f.)/saaziSHi garoh(m.)/
			saañTh gaañTh
			
caballero:	n.	ghuR sawaar(m.)			

cabbage:	n.	bañd gobhi/karam kalla

cabbage:	a.	churaana/maal maarna

cabby:		n.	bagghi waala(m.)

cabin:		n.	koThri(f.)

cabinet:	n.	almaari/kaabiinah

cabinet maker:	n.	baRha'i(m.)/tarKHaan(m.)

cable:		n.	lañgar(m.)/rassi(m.)/taar(m.)

cable:		v.t.	paeGHam rasaani karna/
			taar muhai'yah karna

caboodle:	n.	bhiiR/GHol/hujuum/sarey ka saara/zaKHiirah

caboose:	n.	jahaazi baawarchi KHaanah(m.)

cabotage:	n.	saaHili kaSHti raani

cabretta:	n.	bheyR khaal(f.)

cabriolet:	n.	bagghi(f.)/do pahiyah gaaRi

cab-stand:	n.	gaaRi aDDa/Taeksi aDDa(m.)

cacafogo:	n.	aag ugalta

cache:		n.	chor KHaanah(m.)/dafiinah(m.)

cachet:		n.	mohr(f.)

cackle:		v.i.	bak bak karna/buR buRaana/gap maarna/
			kuR kuRaana
			
cackle:		n.	bak bak(f.)/buR buR(f.)/gap SHap(f.)/
			kuR kuR(f.)
			
cackler:	n.	bakki/gappi

cacoethes:	n.	buri âadat(f.)/buri lad(f.)

cacology:	n.	GHalat talaffuz(m.)

cacophonist:	n.	bey sura(m.)

cacophonous:	a.	bad aawaaz/bey sura

cacophony:	n.	bey sura pan(m.)/karaKHt aawaazi(f.)

cactus:		n.	naag phani(m.)/thuuhar(m.)

cad:		a.	adna/kamiinah/paaji/raziil/SHohda

cadaver:	n.	laaSH(f.)/na^SH(f.)

cadaverous:	a.	kam zor/maryal saa/laaSH jaesa/
			Daraa'ona/zard

caddish:	a.	bad ma^aaSH/bey usuula/kamiinah

caddy:		n.	chaa'ey kaa Dibba(m.)/Dibya(f.)

cade:		n.	haath kaa paala bachhRa

cade:		n.	piipa(m.)
			
cadence:	n.	aahañg(m.)/qaafiyah(m.)/zeyr o bam(m.)

cadet:		n.	chhoTa beyTa

cadge:		v.t.	bhiik maañgna/muft KHori karna

cadger:		n.	muft KHor/pheyri waala/tufaeli

caduac:		n.	ittefaaq(m.)/uftaad(f.)

Caesar:		n.	qaesar(m.)

caesarian:	a.	qaesari

café:		n.	qahwah KHaanah(m.)

cage:		n.	piñjrah/qafas

cahier:		n.	daftar(m.)

cahoot:		n.	saajha(m.)

cajole:		v.t.	phuslaana/war GHalaana

calamity:	n.	aafat/bala/daaGH/GHazab/
			Haadisah/kam baKHti/musiibat/paap/
			qahr/sadmah/uftaad

calculate:	v.t.	añdaaza karna/Hesaab lagaana/
			jama^ tafriiq karna

calculated:	a.	maeHsuub

calculating:	a.	KHud GHaraz
       
calculation:	n.	giñti/Hesaab/SHumaar

calculator:	n.	moHtasib(m.)

calendar:	n.	jañtri/taqwiim

calf:		n.	bachhRa/paaRa

calibrate:	v.t.	mudarraj karna

calibre:	n.	me^yaar/wajaahat

call:		v.i.	aawaaz deyna/bulaana/milney jaana/
			pukaarna/sada deyna

call:		v.t.	bulaana/jagaana/yaad karna

call:		n.	bulaawa(m.)/da^wat/nida/pukaar(f.)/
			talab/yaad aawri/yaad farmaa'i

(to be)called:		kaehlaana

call girl:	n.	qaHbah/tawaa'ef

calligrapher:	n.	KHuSH naweys

calligraphy:	n.	KHattaati/KHuSH naweysi/kitaabat

calling:	n.	dhañda(m.)/kaam(m.)/peySHah(m.)

calliper:	n.	saral chaap(m.)

callipers:	n.	kaañTa(m.)

callous:	a.	bey RaeHm/saKHt/sañg dil/zaalim

calloused:	a.	sañg dil

callously:	adv.	bey raeHmi sey/sañgdily sey

callow:		a.	bey Daarhi/kora/naa laa'eq

calm:		n.	aahistah/KHaamoSH/pur sukuun

calmness:	n.	KHaamoSHi/sukuun/taSHaffi

(a)calory:	n.	Haraarah(m.)

caltrop:	n.	siñghaaRa

calumny:	n.	SHaaKH saanah/tuufaan

camel:		n.	uuñT(m.)/uuñTni(f.)/SHutur

(she)camel:	n.	saañDni

camel driver:	n.	saarbaan

camel rider:	n.	Shutr sawaar(m.)

cameleopard:	n.	zarrafah(m.)

camelrider:	n.	saañDni sawaar

in camera:	a.	dar pardah

camerman:	n.	âkkaas(m.)

cammoca:	n.	kim KHwaab

camp:		n.	chhaa'oni/KHeymah/paRaa'o/urdu

camp:		v.t.	baseyra karna/KHeymah gaaRna/paRaa'o Daalna

campaign:	v.i.	maedan e jañg meyñ hona

campaign:	n.	jañgi kaar rawaa'i/ma^rkah/muhim

camphor:	n.	kaafuur(f.)/kapuur(m.)

camphoric:	a.	kaafuuri

can:		aux.v.	sakna

canal:		n.	naehr(f.)/ruud(f.)

canaliculus:	n.	baariik suuraaKH

canalisation:	n.	naehr saazi

canalise:	v.t.	naehr saazi karna

canard:		n.	jhuuTi KHabar(f.)

cancan:		n.	eyk taraH ka naach

cancel:		v.t.	baatil karna/fasKH karna

cancellate:	a.	asfañji/suuraaKH suuraaKH

cancellation:	n.	fasKH

cancellous:	a.	asfañji/suuraaKH suuraaKH

cancer:		n.	sartaan

candid:		a.	bey reya/bey saaKHtah/saadah

candidly:	adv.	KHaalisaanah/saadiqaanah

candidacy:	n.	naam zadi/ummiid waari(f.)

candidate:	n.	naam zad/ummiid waar(m.)

candidature:	n.	naam zadi/ummiid waari

candle:		n.	mom batti/SHama^/siraaj

candle flame:	n.	lau

candelabrum:	n.	chaehl chiraaGH/SHama^ daan

candlelight:	n.	SHama^ ki roSHni

candlestick:	n.	SHama^ daan

candlewick:	n.	batti/fatiila

candescence:	n.	SHadiid Hiddat

candour:	n.	âdl/bey riyaa'i/eKHlaas/muKHlisi/
			raasti/sidq e dil/safaa'i

candy:		n.	miThaa'i ki goli

candy sugar:	n.	qañd

candy fluff:	n.	buRhya key baal

canine:		a.	kuttey jaesa

caning:		n.	beyd zani/piTaa'i

canister:	n.	chaa'ey daan/charroñ ka Dibba

canna:		n.	gul aKHtar/gul e tasbiiH?

cannabis:	n.	bhañg(f.)/gaañja(m.)

cannibal:	n.	aadam KHor/ham jiñs KHor

cannibalism:	n.	aadam KHori

cannibalistic:	n.	aadam KHoraanah

cannikin:	n.	choTa sa Dibba(m.)

cannily:	adv.	chaalaaki sey

cannon:		n.	top(f.)

cannon:		v.t.	top chalaana

cannonbal:	n.	top ka golah

cannoneer:	n.	top añdaaz/topchi

cannonical:	a.	qaanuuni/SHara^i

canny:		n.	âaqil/zehiin

canoe:		n.	Doñga/Doñgi(dim.)

canon:		n.	qaanuun(m.)/zaabitah(m.)

canopy:		n.	ârSH/saa'ebaan/SHaamiyaanah

canorous:	n.	KHuSH aahañg

cant:		v.i.	bhiik maañgna/faryaad karna

cant:		n.	Dhalaan/jhukaa'o/khokhley alfaaz

cant:		a.	haTTa kaTTa/mazbuut

cant:		n.	niilaam(m.)

cantabile:	n.	aasaan aur laehraati

cantaloup:	n.	chhoTa KHarbuuzah

cantankerous:	n.	bad aKHlaaq/bad mizaaj

cantation:	n.	munaajaat/suruud

canted:		a.	tirchha

canteen:	n.	fauji bartan

cantilever	n.	paayah

cantillate:	v.t.	munaajaat karna

cantle:		n.	goSHah/qaaSH

canton:		n.	qism

cantonment:	n.	chhaa'oni

canty:		a.	baSH SHaaSH

canvas:		n.	kirmich/pardah e naqqaaSHi

canvass:	v.t.	baeHs karna/chañdah jama^ karna/jaa'ezah leyna/
			raa'ey mañgna
			
canyon:		n.	tañg darrah

cap:		v.t.	bañd karna/rok deyna

cap:		n.	Topi

capable:	a.	aehl/laa'eq/musta^id/qaabil/qaadir

capability:	n.	bas/Haesiyat/qaabiliyat/salaaHiyat/
			taaqat/zarf

capacity:	n.	bas/bisaat/Haesiyat/hasti/Hausalah/
			pahoñch/peyT/poTa/qudrat/
			salaaHiyat(f.)/wus^at(f.)/zarf(m.)

cape:		n.	raas(m.)

capital:	n.	daar ul KHilaafah(m.)/daar ul Hukuumat(f.)/
			jama^/maaliyat(f.)/paa'ey taKHt(m.)/puuñji(f.)/
			raaj dhaani(f.)/raas ul maal(m.)/sar maayah(m.)

capitalism:	n.	sar maayah daari(f.)

capitate:	a.	ghuñDi daar/sar waala

capitation:	n.	jizyah(m.)

Capitol:	n.	muSHtari ka mañdir

capote:		n.	choGHah(m.)/libaadah(m.)

caprice:	n.	mauj/tarañg/waswaas

capricious:	a.	mauji/mutaqallib/tarañgi

captious:	a.	nuktah chiin

captivate:	v.t.	rijhaana/SHiiSHe meyñ utaarna

captivating:	n.	dil fareyb/dil ruba/seHar añgeyz

captive:	n.	asiir/giraftaar/qaedi

captivated:	a.	giraftaar/maeHw

captivity:	n.	asiiri/giraftaari

captor:		n.	aasir/qaed karney waala

capture:	v.t.	giraftaar karna/pakaRna/tasKHiir karna

capture:	n.	asiiri/giraftaari/Heraasat/pakaR

captured:	a.	asiir/giraftaar/pakRa hu'a

car:		n.	gaaRi(f.)

carambola:	n.	kamrakh

carat:		n.	qiiraat

caravan:	n.	kaar waan/qaafilah

carbon:		n.	ko'elah(m.)

carbonised:	pa.t.	jala hu'a

card:		n.	patta/waraq

cardamom:	n.	ilaa'echi

cardboard:	n.	gatta

care:		v.t.	deykh bhaal karna/fikra karna/
			KHayaal karna/KHayaal rakhna/
			nigaah rakhna/parwaah karna/puuchhna

care:		n.	deykh bhaal/eHteyaat/fikr/Hawaalah/
			Heraast/KHabar/KHayaal/khaTka/
			moHaafizat(f.)/nigaah/nigraani/
			par daaKHt(f.)/parwaah(f.)/tiimar(m.)

carefree:	a.	bey fikr/peyT bhara/waarastah

careful:	a.	KHabar daar/moHtaat

carefully:	adv.	hauley hauley/sañbhal kar

careless:	a.	bey dhiyaan/bey parwaah/laa ubaali/mast

carelessness:	n.	laa ubaali pan

career:		n.	maSHGHalah/peySHah

caress:		v.t.	laaD karna/puch kaarna/pyaar karna/
			pyaar sey haath pheyrna/saehlaana

caress:		n.	chumkaar/laaD/pyaar

careworn:	a.	aaSHuftah

cargo:		n.	kheyp(f.)/maal(m.)

caricature:	n.	KHaakah(m.)

caricature:	v.t.	KHaakah uRaana

carnage:	n.	ghamsaan/KHuuñ reyzi/kuSHt o KHuun

carnal:		a.	jiñsi/nafsaani

carnivore:	n.	goSHt KHor

carnivorous:	a.	goSHt KHor

carob:		n.	qiiraat/ratti(f.)

carousing:	n.	naa'o noSHi

carpet:		n.	bisaat/farSH/GHaali chah/qaaliin

carpet:		v.t.	farSH bichhaana

carriage:	n.	gaaRi(f.)

carrier pigeon:	n.	kabuutar naamah bar(m.)

carrion:	n.	laaSH/mara jaanwar/murdaar

carrot:		n.	gaajar(f.)

carry:		v.t.	Dhona/ley jaana/uThaana

carry off:		uchakna

carry out:	v.t.	añjaam deyna

cart:		n.	gaaRi(f.)

cartilage:	n.	kurri(f.)

carve:		v.t.	kaaTna/kañdah karna/taraaSHna

carved:		a.	kañdah/naqSHiin

carving:	n.	naqSH(m.)

cascade:	n.	chaadar/jharna/SHalaal

case:		n.	ghar/Haalat/KHol/sañduuq/suurat

casement:	n.	dariichah(m.)

cash:		n.	naqd/paesa/rokaR/zar

cashier:	n.	fotah daar/KHazaañchi

cask:		n.	chobi piipa

Cassia:		n.	moTi daar chiini(f.)/senna
 
cast:		v.t.	Daalna/dey maarna/Dhaalna/pheyñkna/
			qur^ah pheyñkna

cast:		n.	qur^ah/saañcha

cast away:		Daal deyna

caste:		n.	zaat(f.)

castle:		n.	qal^ah(m.)

castles in the air: n.	KHayaali pulaa'o

castrate:	v.t.	aaKHtah karna

castrated:	a.	aaKHtah

casual:		a.	ey qaa'edah/bey takalluf/GHaer muñtazir/
			ittefaaqi

casual leave:	n.	ruKHsat e ittefaaqi(f.)

casually:	adv.	bila iraadah/ittefaaqan/naa gaah

casualty:	n.	waaq^eah

casuist:	n.	faqiih(m.)/mujtahid(m.)/mufti(m.)

casuistry:	n.	ba zamiiriyat

casuistics:	n.	taawiiliyaat(f.)

cat:		n.	billa(m.)/billi(f.)/gurbah(f.)

catty:		a.	billi jaesa/gurbah KHu

cataclysm:	n.	GHazab/saelaab

cataclysmic:	a.	saelaabi/tuGHiyaani

catacomb:	n.	zamiin doz murdah KHaanah(m.)

catalogue:	n.	fehrist

catapult:	n.	falaKHan/GHuleyl/mañjaniiq

catapulted:	a.	uchhaala hu'a

cataract:	n.	motiya bañd

catastrophe:	n.	aafat(f.)/balaa'ey naa gaahaani(f.)

catch:		v.t.	giraftaar/pakaRna/phaañs leyna/
			phaañsna/sañbhaalna/uchakna

catch:		n.	dhoka(m.)/jaal(m.)

catch (a ball):		lapakna

catch one's breath:	dam leyna

catch up:	v.t.	aa leyna/jaa leyna

catch word:	n.	niSHaani(f.)

catchment:	n.	aab giirah(m.)/taas

catchment area: n.	aab giiri elaaqah(m.)

catechu:	n.	kattha(m.)

category:	n.	darjah(m.)/qabiil(m.)/qism/qismat(f.)/
			sinf(f.)/zael(f.)/zumrah(m.)
			
catgut:		n.	taañt(f.)	
			
catena:		n.	zañjiir(f.)

catharisis:	n.	ashaal(m.)/safaa'i(f.)

Cathay:		n.	chiin(m.)	

cathedral:	n.	girjah(m.)/kaliisah(m.)

cattle:		n.	maweySHi(m.)/naKHaas(m.)

Caucasia:	n.	qaaf(m.)

Caucasian Mountains: n.	koh e qaaf(m.)

(to be)caught:	v.i.	pakaR jaana

cauldron:	n.	deyg(f.)/hañDa(m.)/kaRhaa'o(m.)/patiila(m.)

caulker:	n.	kaalpatti

cause:		n.	baa^is(m.)/bahaanah(m.)/îllat(f.)/
			muujib(m.)/sabab(m.)/wajah(f.)

(without)cause:	a.	bey sabab/bey wajah/bila wajah

causes:		n.	asbaab(m.)/wujuuhaat(f.)

caustic:	a.	khaara/teyz

caustically:	adv.	ta^n aameyzaah

causeway:	n.	pul(m.)

cauterise:	v.t.	daaGH lagaana

caution:	n.	eHteyaat

caution:	v.t.	KHabar daar karna

cautious:	a.	chau kañna/moHtaat/zaabit

cavalier:	n.	SHaeh sawaar

cave:		n.	GHaar

cavil:		n.	SHaaKHsaanah

caviller:	n.	nuktah chiin

cavity:		n.	jauf(m.)/peyT/peyTa

cavort:		v.i.	akaR kar chalna/itra kar chalna

caw:		v.t.	kaa'iñ kaa'iñ karna

cawing:		n.	kaa'iñ kaa'iñ

cease:		v.t.	KHatm karna/rukna

cease fire:	v.t.	jañg bañdi karna

cease fire:	n.	jañg bañdi

ceaselessly:	adv.	bila rukey/laga taar/mustaqil

cedar:		n.	deodaar(m.)/sidrah(m.)

ceiling:	n.	chhat(añdar sey)

celebrate:	v.t.	jaSHn manaana/rachaana

celebrated:	a.	naami

celebration:	n.	jaSHn/tehwaar

celebrity:	n.	SHohrat

celerity:	n.	faur/SHitaabi(f.)

celestial:	a.	aasmaani/ûlwi

cell:		n.	goSHah/Hujrah/KHaliyah/koThri

cellar:		n.	sard aab/taeh KHaanah

cement:		v.t.	joRna
 
censor:		n.	moHtasib(m.)

censure:	n.	hajw/malaamat/nafriin/nikohiSH/ta^n/zam

censure:	v.t.	malaamat karna/Tokna

census:		n.	mardum SHumaari(m.)

central:	a.	dar miyaani/markazi/wasti

centralise:	v.t.	markuuz karna

centre:		n.	biich/gaehwaarah/markaz/nuqtah/wast

centre of gravity: n.	markaz e siql(m.)

centrifugal:	a.	markaz gureyz

century:	n.	qarn/sadi

ceremonies:	n.	aadaab

ceremonious:	a.	pur takalluf

ceremony:	n.	rasm(f.)/taqriib(f.)

certain:	a.	Hatmi/muqarrar/yaqiini

certainly:	adv.	SHartiyah/yaqiinan/zaruur

certainty:	n.	yaqiin
 
certificate:	n.	chiTThi(f.)/sadaaqat naamah/sanad/
			subuut/wasiiqah
 
certified:	n.	saabit/sanad yaaftah

certify:	v.t.	tausiiq karna/sanad deyna

certitude:	n.	aeqaan/tayaqqun/yaqiin

chaff:		n.	bhuusi/phaTkan

chagrin:	n.	GHam(m.)/rañj(m.)

chagrined:	n.	GHamgiin/rañjiidah

chain:		v.t.	baañdhna/beyRi lagaana/jakaRna

chain:		n.	laR/laRi/riSHtah/silsilah/zañjiir

chain stitch:	n.	zañjiirah(m.)

chained:	a.	musalsal

chair:		n.	kursi/ôhdah

chairman:	n.	sadar

chairmanship:	n.	sadaarat

chalk:		n.	khariya/raam khali/tabaaSHiir

chalk:		v.t.	khariya sey likhna

chalky:		a.	chuuna bhara

challenge	v.t.	aagey aana/e^teraaz karna/Hujjat karna/
			ilzaam taraaSHi karna/lalkaarna

challenge:	n.	da^wah/lalkaar

chamber:	n.	aewaan(m.)/Hujrah(m.)/kamrah(m.)/
			KHilwat gaah(f.)

chambered:	a.	kamrah daar/KHaanah daar

chamber pot:	n.	peySHaab daan(m.)

chamberlain:	n.	farraaSH/Haajib

chameleon:	n.	girgiT

chamois:	n.	gural(f.)

champ:		v.t.	jugaali karna

champ:		n.	mard e maedaan(m.)

champagne:	n.	jhaag waali SHaraab(m.)

champignon:	n.	khumbi(f.)/saañp chhatri(f.)

champion:	n.	Hemaayat kaar/mubaariz

championship:	n.	miir maedaani(f.)

chance:		n.	baar/ittefaaq/mauqa^

chancy:		a.	GHaer yaqiini

change:		n.	badal/iñqelaab/radd o badal/reyz gaari/
			tabdiili/ulTa palTi

changeable:	a.	nit naya
        
changed:	a.	mubaddal/tabdiil SHudah

changes:	n.	taGHaiyuraat

changing:	n.	chañchal/tasarruf

channel:	n.	aab naa'ey(f.)/naali(f.)/ruud baar(f.)

chant:		v.t.	gaana

chant:		n.	gaana/zamzamah

chant:		v.t.	gaana

chanter:	n.	gaayak/mutrib/naGHmah saaz

chaos:		n.	âdam e iñtezaam/afra tafri/bad nazmi/
			haR bong/KHal fiSHaar

chaotic:	a.	KHalt malt

chap:		v.t.	chaak karna/kaaTna/SHiq karna/taRkaana

chap:		n.	mard e KHuda(m.)

chapbook:	n.	kitaabchah(m.)

chaplain:	n.	paadri

chapter:	n.	baab/fasl/zimn

character:	n.	chaal chalan/KHu(f.)/kirdaar(m.)/paani(m.)/
			rañg Dhañg/sifat(f.)/siirat(f.)/waza^(f.)

characteristic:	a.	imtiyaazi KHusuusiyat/numaayaañ
			
characterless:	a.	bad kirdaar

characterisation: n.	kirdaar nigaari(f.)

charcoal:	n.	ko'elah(m.)

charge:		v.t.	bharna/Hamlah karna/ilzaam lagaana/
			soñpna/wusuul karna/waar karna

charge:		n.	baaj/da^wah/faryaad/Hawaalah/Heraast/îllat/
			ittehaam/naaliSH/ôhdah/waar/zimmah

charged:	a.	malzuum/pur

chariot:	n.	rath

charity:	n.	KHaeraat/sawaab

charm:		v.t.	dil daari karna/fareyftah karna/
			GHulaam banaana(fig.)/khilaana/lubhaana/
			par chaana/rañg jamaana/rijhaana/
			SHiiSHey meyñ utaarna
 
charm:		n.	aab o rañg/ada/jaadu/naqSH/paRhañt/ta^wiiz

charmed:	a.	fareyftah/maeHw

charming:	a.	dil bañd/dil chasp/dil daar/dil fareyb/
			dil kaSH/Hasiin/nukeyla/SHiiriiñ bayaan

chart:		n.	KHariitah/naqSHah

charter:	n.	farmaan/sanad

chase:		v.t.	bhaga deyna/piichha karna/ta^aaqub karna

chase:		n.	piichha/ta^aaqub

chaser:		n.	kañdah kaar/naqSH taraaSH

chasm:		n.	daraaz/khaDDDa/KHala/phuuT/raKHnah

chasseur:	n.	SHikaari(m.)

chassis:	n.	Dhaañcha(m.)/Dhachchar(m.)

chaste:		a.	âasim/âfiif/paa kiizah/
			paarsa/neyk chalan/taahir/Taksaali

chasten:	v.t.	goSH maali karna/KHaraabi duur karna/
			paak karna
			
chastened:	a.	raah par laga hu'a/sidha hu'a
 
chastise	v.t.	êlaaj karna/lataaRna/saHiiH karna/
			siidha karna

chastisement:	n.	goSH maali/lataaR

chastity:	n.	aabru/îffat/îsmat/nafaasat

chat:		n.	baat chiit/bak bak/gap SHap

chattel:	n.	jaa'edaad e mañquulah

chatter:	v.t.	chahakna/kaa'iñ kaa'iñ karna

chatter:	n.	kachar kachar

chatter box:	n.	baatuuni/bhaR bhaRiya/gappi

chatterer:	n.	jhakki(m.)

chattiness:	n.	baatuuni pan(m.)

chatty:		a.	baatuuni

chaussure:	n.	chappal(f.)/gurgaabi(f.)/juuta(m.)/
			paa poSH(m.)

chauvin:	n.	joSHiila watan parast/naa ma^quul

chauvinism:	n.	jañgju yaanah watan parasti(f.)

chauvinistic:	a.	jañgju yaanah

chauvinistically:adv.	jañgju yaanah taur par

chaw:		v.t.	chabaana(tambaaku)

cheap:		a.	baazaari/ghaTiya/halka/halka phulka/
			kam KHarch/sasta

cheaply:	adv.	ghaTiya pan sey/kamiingi sey

cheat:		a.	bad diyaanat/bey iimaan/dhokey baaz/
			fareybi

cheat:		v.t.	ghapla karna/daGHa deyna/DañDi maarna/
			dhoka deyna/fareyb deyna/Hajaamat banaana/
			jul deyna/pagRi utaarna/paTTi paRhaana/
			puchaara deyna/ullu banaana

cheating:	n.	fareyb/ghapla

check:		v.t.	jaa'ezah leyna/rokna/Tokna

check:		n.	iñsidaad/rok thaam/Tok

check:		n.	huñDi

check:		n.	chaar KHaanah

check mated:	a.	zich

checkmate:	v.t.	maat deyna/SHaeh deyna

checkmate:	n.	haar/maat/SHikast

check up:	n.	paR taal

checking:	a.	jaa'ezah

cheek:		n.	âariz/gaal/ruKH/ruKHsaar

cheeky:		a.	DhiiT/kalley daraaz/SHoKH

cheerful:	a.	dil SHaad/farHaañ/KHurram/masruur/SHaad

cheerfulness:	n.	baSHaaSHat/faraH/farHat/KHañdah peySHaani/
			niSHaat/musarrat/tarab

cheerless:	a.	tiirah/naa SHaad

cheesy:		a.	arzaañ/ghaTiya/naaqis/sasta

cheesiness:	n.	baañk pan(m.)/ghaTiya pan(m.)

chef:		n.	rikaab daar(m.)

chela:		n.	chuñgal

chemist:	n.	dawa saaz/kimiya gar

chemistry:	n.	kimiya

cherish:	v.t.	chaahna/moHabbat karna/nawaazna/
			palley baañdhna

cherished:	a.	dulaara(m.)/dulaari(f.)/pyaara(m.)/
			pyaari(f.)

cherishing:	n.	par daaKHt(f.)

chervil:	n.	ja^fri(f.)

chess:		n.	SHat rañj(f.)

chessboard:	n.	bisaat(f.)

chessman:	n.	mohrah(m.)

chess player:	n.	SHaatir(m.)

chest:		n.	chhaati(f.)/peyTi(f.)/sadr(m.)/sañduuq(m.)/
			siinah(m.)

chestnut:	n.	SHaah baluut(m.)			
			
chew:		v.i.	chabaana

chewing of cud:	n.	jugaali

chevy/chivy:	v.t.	pareySHaan karna/piichha karna

chivvying:	n.	ta^aqqub(m.)

chic:		a.	aab taab/waz^/zeyb

chicane:	v.t.	dhoka deyba

chicanery:	n.	dhokey baazi/Hiilah Hawaalah

chick:		n.	chuuzah(m.)

chicken:	n.	murGHi(f.)/murGHi ka goSHt(m.)

chickpeas:	n.	chaney(m.)

chickpeas(green): n.	chholey

chickenpox:	n.	cheychak(f.)/KHasrah(f.)

chide:		v.t.	DaañTna/jhiRakna/sunaana/ta^n karna

chiding:	n.	jhiRki/SHikwah

chief:		n.	ahem/muqaddam/paehla/sadr/sar/
			sar daar/sar taaj/saaHab/waali

chiefly:	adv.	KHusuusan/paehley

chieftainship:	n.	sar wari

child:		n.	baalak(m.)/bachchah(m.)/bachchi(f.)/naa samajh/
			pisar/tifl

childbirth:	n.	jaapa

childhood:	n.	bachpan/chhuTpan/tifli/tufuuliyat

childish:	a.	bachkaanah/tiflaanah

childless:	a.	bey aulaad/baañjh

children:	n.	atfaal/aulaad/bachchey/paud

chill:		n.	KHuñki/sardi/ThañD/ThañDak

chilly:		a.	sard

chilly:		n.	hari mirch/surKH mirch

chime:		n.	ghanTiyoñn ki aawaaz

chimney:	n.	aatiSH daan(m.)/duud kaSH(m.)

chin:		n.	ThoRi/ThuDDi

chine:		n.	riiRh ki haDDi

chink:		n.	daraaz/SHaq

chink:		n.	Thanak

chink:		v.t.	khañk khanaana

chinky:		a.	daraz daar

chintz:		n.	chhiiñT(f.)

chirp:		v.t.	chaeh chahaana

chirping:	n.	chaeh chahaahaT(f.)

chisel:		v.t.	chheyni sey taraaSHna/kaaTna

chisel:		n.	chheyni

chiseled:	a.	taraSHiidah

chit:		n.	chiTThi(f.)/ruq^ah(m.)

chit-chat:	n.	gap SHap

citizen:	n.	baaSHiñdah(m.)/madani(m.)/parja(f.)/
			SHaehri(m.)

citizenry:	n.	SHaehri(m.)

citizenship:	n.	madaniyat(f.)

chockfull:	a.	Thusa

choice:		a.	ûmdah/pasañdiidah

choice:		n.	eKHteyaar(m.)/iñteKHaab(m.)/KHaatir(f.)/
			marzi(f.)/pasañd(f.)/salaaH(f.)

choiceless:	a.	be eKHteyaar

choicelessness: n.	bey eKHteyaari(f.)

choisest:	a.	behtriin/chiidah chiidah/chuniidah

choir:		n.	chauki/taa'efah

choirboy:	n.	bhajan bachhah(m.)

choke:		v.t.	dam ghoTna/gala dabaana/TeñTwa dabaana

choke:		v.i.	dam ghuTna

choke:		n.	Habsah/iKHtinaaq/iñsidaad

choker:		n.	gulu bañd(m.)

choking:	n.	Habs(m.)

choky:		a.	dam bañd/gulu giir/iKHtinaaqi

choler:		n.	safrah(m.)

cholera:	n.	haezah(m.)

choleric:	a.	GHusiila/tunak mizaaj/tuñd mizaaj

cholesterol:	n.	charbi(f.)

choose:		v.t.	chhaañTna/chuñna/iñteKHaab karna/
			muñtaKHib karna/pasañd karna

chop:		v.t.	uRa deyna/kaaTna/qalam karna

chop:		n.	goSHt ka TuRa

chop:		n.	chaap(f.)/mohar(f.)

chop-chop:	adv.	fauran/waqt par

chop house:	n.	bhaTiyaar KHaanah

chopped:	pa.t.	TukRey TukRey

chopper:	n.	chhura(m.)/teySHah(m.)

choppy:		a.	bey rabt/mutalaatim/ukhRa ukhRa

choral:		a.	taa'efi

chorus:		n.	asthaali/ham nawaa'i/saõgat

chosen:		a.	bar guziidah/maqbuul/mumtaaz/muñtaKHib

chroma:		n.	rañg(m.)

chronicle:	n.	parchah(m.)

chronicler:	n.	parchah naweys

chuckle:	v.i.	baGHleyñ bajaana/bey saaKHtah hañsna

chuckle:	n.	dabi dabi hañsi

chug:		n.	chhak chhak ki aawaaz(f.)

chum:		n.	aaRi/lañgoTiya

church:		n.	girja

churlish:	a.	beyñDa

chutzpah:	n.	bey Hyaa'i/zabaan daraazi

cinder:		n.	añgaara

cinnamon:	n.	daar chiini

cipher:		n.	nuqtah/sifar

circle:		n.	êlaaqah/daa'erah/Halqah/kuñDal/
			peyTa/pheyr/pheyra

circle:		v.t.	chakkar lagaana/ghuumna

circuit:	n.	aqliim/dauraan/gheyr/gheyra/
			golaa'i/Halqah/pheyra

circuitous:	a.	GHaer mustaqiim/pheyr daar

circular:	a.	gol/mudawwar

circulate:	v.t.	phaelaana

circulate:	v.i.	phirna

circulation:	n.	gardiSH

circumambient:	a.	muHiit

circumference:	n.	gheyr/gird/madaar/muHiit/peyTa

circucise:	v.t.	KHatnah karna

circumcision:	n.	KHatnah(m.)

circumstance:	n.	Haal(m.)/Haalat(f.)/ittefaaq(m.)

circumstantial:	a.	ârzi/ittefaaqi/tafsiili

circumstantiality: adv.	ittefaaqiyat/tafsiil

circumvent:	v.t.	âiyaari karna/gheraa'o Daalna/gird ghuumna/
			muHiit karna

circumvention:	n.	âiyaari

circus:		n.	jaulaan gaah(f.)

cirque:		n.	akhaaRa(m.)/jaulaan gaah(f.)/tamaaSHah gaah(f.)

citadel:	n.	gaRhi(f.)/koT(m.)/koTla(m.)/Hisaar(m.)/
			qala^ah(m.)

citation:	n.	Hawaalah(m.)/maquulah(m.)/naziir(m.)/
			talabi(f.)/zikr(m.)

cite:		v.t.	Hawaalah deyna

citizen:	n.	SHaehri

citizenship:	n.	madniyat/SHaehriyat

citric acid:	n.	liimuun sat

city:		n.	puur/SHaehr

city fathers:	n.	aabaa'ey SHaehr

civet:		n.	zabad

civic:		a.	SHaehri

civics:		n.	SHaehriyaat(f.)

civil:		a.	madani/SHaehri

civil court:	n.	âdaalat e diiwaani

civil war:	n.	KHaanah jañgi

civilisation:	n.	tamaddun

civilisational:	a.	tamadduni

civilise:	v.t.	aadmi banaana/iñsaan banaana/
			mutammaddan karna

civilise:	v.i.	aadmi bañna
			
civilised:	a.	mohazzab/taehziib yaaftah

civilities:	n.	aadaab(m.)

civility:	n.	aadmiyat(f.)/iltifaat/insaaniyat(f.)/
			SHaehriyat(f.)/SHaraafat(f.)

claim:		n.	da^wah(m.)/mutaalbah(m.)/taqaazah(m.)

claim:		v.t.	da^wah karna/mutaalbah karna/taqaazah karna

claimant:	n.	daa^i(m.)/mudda^i(m.)

clairvoyance:	n.	biinaa'i(f.)/Haazirat?

clamminess:	n.	chip chipaahaT(f.)

clammy:		a.	chip chipa/lij lija/pich picha

clamour:	n.	aaSHob(m.)/chiñghaaR/faryaad(f.)/
			fuGHaañ(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.)

clamp:		n.	giraft(f.)/paTTi(f.)/SHikañjah(m.)

clamper:	n.	SHikañjah(m.)

clan:		n.	biraadri(f.)/kuñbah(m.)/qabiilah(m.)

clandestine:	a.	maKHfi/inhaañ/sar bastah

clang:		n.	jhanak(f.)/jhañkaar(f.)

clang:		v.i.	jhañkaarna/Thun Thunaana

clangour:	n.	khaR khaR(f.)/SHor(m.)/Thun Thun(f.)

clangourous:	a.	jhañkaari

clank:		n.	jhan/jhañkaar/zañjiir ki awaaz(f.)

clap:		n.	garaj/taal/taali

clap:		v.t.	taali piiTna/Thoñkna

claptrap:	n.	dikhaawa(m.)/KHud numaa'i(f.)/zaahir daari(f.)

claque:		n.	Hawaari

claret:		n.	SHaraab e surKH(f.)

clarified:	a.	musaffa/saaf kardah/tafsiyah SHudah

clarified butter: n.	ghii(f.)

clarification:	n.	saraaHat/tauziiH/wazaahat

clarify:	v.t.	taSHriiH karna/wazaahat karna

clarion:	n.	kuus/nafiir/narsiñgha/qurna

clarity:	n.	safaa'i(f.)/saraaHat(f.)/wazaaHat(f.)

clash:		v.i.	eKHtelaaf karna/guth jaana/laRna

clash:		n.	eKHtelaaf/jhaRap/laRaa'i/naqiiz/tasaadum

clasp:		v.t.	chimaTna

class:		n.	daf^ah(f.)/darjah(m.)/firqah(m.)/
			garoh(m.)/jamaa^at(f.)/martabah(m.)/
			qabiil(m.)/tabqah(m.)/zumrah(m.)

class fellow:	n.	ham jamaa^at

classifiable:	a.	qaabil e tabqah bañdi

classification:	n.	darjah bañdi(f.)

classified:	a.	silsilah waar

classify:	v.t.	tartiib deyna/zumrah bañdi karna

classic:	n.	âala darjey ka

classical:	a.	mustanad

clatter:	v.t.	khaR khaRaana/khaT khaTaana

clatterer:	n.	bakki/jhakki

clause:		n.	fasl/SHiq
 
claw:		v.t.	chañgul maarna/lapakna/nanochna/
			pañjah maarna

claw:		n.	chañgul(m.)/naaKHun(m.)/
			pañjah(m.)

clay:		n.	gil(f.)/miTTi(f.)

clean:		v.t.	jhaaRu deyna/paak karna/paani leyna/phaTakna/
			poñchhna/safaa'i karna

clean:		a.	paak/paakiizah/saaf/suthra(m.)/
			suthri(f.)/taahir

clean handed:	a.	bey gunaah/mubarra

clean hands:	n.	bey gunaahi(f.)

clean out:	v.t.	KHaali karna

clean-up:	n.	buraa'yoñ ka KHaatimah(m.)

cleaning:	n.	tañqiiH(lit.)

cleanliness:	n.	aab daari/safaa'i

cleanse:	v.t.	dhona/paak karna/saaf karna

cleansing:	n.	jhaaR poñchh/safaa'i

clear:		a.	âyaañ/baeza/baiyyan/hawaeda/khula/khula khula/
			ma^luum/moHkam/numaayaañ/paeda/roSHan/
			saaf/sariiH/suthra/waazeH/zaahir

(make)clear:	v.t.	waazeH karna

clear cut:	a.	do Tuuk/waazeH

clear out:	v.t.	chaley jaana/GHaa'eb ho jaana

clear-sighted:	a.	basiir/saahab e nazar

clear-sightedness: n.	basiirat(f.)/teyz nazri(f.)

clearance:	n.	ejaazat(f.)/tasfiyah(m.)
        
clearly:	adv.	saaf/waazeH/zaahir

cleave:		v.t.	âlaaHedah karna/chiirna/kaaTna/phaaRna

cleaveage:	n.	daraaz/SHaq

cleft:		n.	chaak(f.)/daraaz(f.)/phaaR(f.)/phaaT(f.)/
			SHaq(f.)

clement:	a.	baa murawwat/muSHfiq/narm dil/raHiim

clemency:	n.	karam(m.)/narm dili(f.)/narmi(f.)/raeHm(m.)

cleric:		n.	girjey waala(m.)/muHarrir(m.)/muñSHi(m.)

clerical:	a.	daftari

clergyman:	n.	paadri(m.)

clerk:		n.	baabu/muHarrir/muñSHi

clever:		a.	âaqil/chaabuk dast/chaalaak/chust/Harraaf/
			hoSH yaar/pakka/paRha likha/pur fan/puraana/
			qaabil/SHaatir/siyaana/teyz/zaki

cleverness:	n.	chaalaaki/Hikmat/hoSH yaari/kaari gari/
			pichaeti/teyzi
			
click:		v.i.	chaTkna/Tak Tak karna/Takraana

click:		v.i.	muttafiq hona

click:		n.	aTakaa'o/chaTak/rok

clicket:	n.	chaT KHani(f.)

client:		n.	gaahak(m.)/mowakkil(m.)

climate:	n.	hawa(f.)/aab o hawa(f.)

climatic:	a.	aqliimi

climax:		n.	auj(f.)/ûruuj(m.)

climb:		v.t/i.	chaRhna/uupar jaana

climb:		n.	chaRhaa'i(f.)/taraqqi(f.)

climber:	n.	chaRhney waala(m.)

clime:		n.	aqliim(f.)/kiSHwar(m.)/watan(m.)/
			sar zamiin(f.)

cling:		v.i.	chimaTna/chipaTna
       
clink:		v.t.	khankaana

clink:		n.	jhañkaar/khanak/Thanak

clinker:	v.t.	ghañTi TanTanaana

clip:		v.t.	kaaTna/katarna/qalam karna/qata^ karna

clip:		v.t.	gheyrna/qaabu meyñ rakhna

clipper:	n.	baaGH baani qaeñchi(f.)

clipping:	n.	katran

clique:		n.	chakri(f.)/garoh(m.)/jattha(m.)/Toli(f.)

cliquish:	a.	jatthey baaz

clitter:	v.t/i.	khaTar khaTar karna

clitoris:	n.	bazar/chhola(m.)/chochola(m.)/paTaka(m.)

cloaca:		n.	bad rau/maKHraj(m.)/mori(f.)/naali(f.)

cloak:		n.	âba/choGHah/farGHul/libaadah

cloak:		v.i.	chaRhna/sawaar hona

clobber:	v.t.	kuuTna/piiTna/Thukaa'i karna

clock:		n.	ghaRi(f.)/ghaRyaal(m.)/saa^at(f.)

clod:		n.	anaaRi/bey adab/Dala(m.)/Dali(f.)/gaa'odi(m.)/
			hiich/miTTi kaa maadhu/poch

clod:		v.t.	Dheyla maarna

clodish:	a.	bey Daul/kuudan/ujaD

clog:		n.	khaRaaweyñ(f.)/rukaawaT(m.)

cloggy:		a.	chip chipa/gilTi daar

close:		a.	gaehra/ghana/guñjaan/kañjuus/KHasiis/
			KHufiyah/Dhaka/KHaas/nazdiik/nehaañ/niji/
			qariibi/paas/peywastah/tañg/zaati

close:		v.t.	bañd karna/Dhañkna/paaTna

close:		n.	aaKHir/bañd gali/Dhañkna

close-fisted:	a.	Hariis/KHasiis

close-up:	n.	nazdiiki taswiir(f.)

closed:		a.	bañd/masduud/paTam

closely together: adv.	paeham

closeness:	n.	nazdiiki(f.)/qurbat(f.)

closest:	a.	jigri

closet:		n.	koThri(f.)/Hujrah(m.)

clot:		n.	bey waquuf(m.)/laKHtah e KHuun(m)/phudki(f.)

cloth:		n.	kapRa(m.)/qumaaSH(m.)

clothe:		v.t.	kapRey paehnaana

clothe:		v.i.	paehñna

clothier:	n.	jaamah faroSH(m.)/kapRey waala(m.)

clothes:	n.	kapRey(m.)/lattey/raKHt(m.)

cloud:		n.	abr/baadal/saHaab

cloud:		v.i.	abr aaluud hona/abr chhaana/baadal aana/
			baadal ghirna

cloudiness:	n.	dhuñdla pan(m.)

cloudy:		a.	abr aaluud/dhuñdla/gadla

clove:		n.	laehsan ki jau(f.)/lauñg(f.)

clown:		n.	bhaañD/deyhaati(m.)/gaa'odi(m.)/maKHoliya/
			masKHarah(m.)/naqqaal

clownish:	a.	akkhaR/bey tartiib/naa hañjaar

cloy:		v.t.	bey raGHbat karna/muñh pheyrna/
			rukaawaT khaRa karna/tanaffur paeda karna/
			thakaana

club:		n.	âsa(f.)/DañDa(m.)/gurz(m.)/laTh(m.)

club:		v.i.	ikaTTha hona/milna/muttaHid hona

clubfoot:	n.	phira hu'a paer

cluck:		v.i.	kuR kuRaana

clue:		n.	khoj/niSHaan dahi/patah(m.)/suraaGH(m.)

clueless:	a.	bey suraaGH

clump:		n.	Dala/guttha

clumsy:		a.	anaaRi/bhoñDa

clunky:		a.	an gaRh/bhadda/bhoñDa

cluster:	n.	guch chha(m.)/KHoSHah(m.)/majma^(m.)

cluster:	v.i.	ikaTTha hona

cluster:	v.t.	ikaTTha karna

clutch:		v.t.	lapakna/pakaRna/qabzah karna

clutch:		n.	chañgul(m.)/giraft(f.)/haath(m.)/
			muTThi(f.)/phañnda(m.)/qabzah(m.)

coach:		n.	gaaRi(f.)

coach:		v.t.	sikhaana

coachman:	n.	gaaRi baan(m.)

coal:		n.	ko'elah(m.)

coalesce	v.t.	zam hona

coalescing:	n.	zam

coalise:	v.i.	zam karna

coarse:		a.	âam/adna/dabiiz/duruSHt/khurdura/moTa

coarsely:	adv.	bey adabaanah/duruSHti sey

coast:		n.	kinaarah(m.)/saaHil(m.)

coast guard:	n.	saaHili muHaafiz(m.)

coax:		v.t.	chumkaarna/paTTi paRhaana/phuslaana/
			puchaara deyna

coax:		v.t.	chaap luusi karna/dulaarna

co-axial:	a.	ham maeHwar

cobalt blue:	a.	laajward

cobra:		n.	kaal saañp/naag

cock:		n.	murGH

cockatiel:	n.	âam paaltu tota

cocksure:	a.	Hatmi

cocker:		v.t.	laaD karna

cockiness:	n.	gustaaKHi(f.)/KHud biini(f.)

cockle:		v.t.	silwaT Daalna

cockscomb:	n.	murgH ki kalGHi(f.)

cocksspur:	n.	KHaar(m.)

cocky:		a.	kalley daraaz/SHoKH

coconut:	n.	khopra/naaryal

coction:	n.	joSH(m.)/pakaa'i(f.)/ubaal(m.)

coctive:	a.	muñzij

code:		n.	zaabitah

coddle:		v.t.	naaz karna/phuslaana

codification:	n.	tadwiin e qawaaniin(f.)

codify:		v.t.	tadwiin karna/talKHiis karna

coefficient:	n.	âdad

coerce:		v.t.	GHasb karna/majbuur karna/zabar dasti karna/
			zor Daalna

coercion:	n.	GHasb/jabr/zabar dasti/zor

coffee:		n.	qahwah

coffer:		n.	KHazaaney ka sañduuq(m.)/piTaarah(m.)

coffin:		n.	na^SH/taabuut/sañduuq

cog:		v.t.	bey iimaani karna/dhoka deyna/warGHalaana

cog:		n.	garaari ka dañdaanah(m.)

cog:		v.t.	dañdaaney banaana/aTkaa kar pahiyah rokna

cogency:	n.	zor(m.)

cogent:		a.	mazbuut/qawi/taaqat war

cogitable:	a.	qaabil e tafakkur

cogitate:	v.i.	GHaur karna/tafakkur karna

cogitation:	n.	GHaur/tafakkur

cognate:	a.	ham asl/ham jiñs/ham reySHah

cognition:	n.	aagaahi(f.)/aagahi(f.)/daaniSH(f.)/
			idraak(m.)/ma^rifat(f.)

cognisance:	n.	aagaahi(f.)/aagahi(f.)/idraak SHinaasi(f.)

cohabit:	v.i.	baa ham ziñdagi guzaarna/ham KHaanah hona/
			KHalwat karna/
			miyaañ biiwi key taur par saath raehna

cohabitant:	a.	ham KHaanah

cohabitation:	n.	ham KHaangi(f.)/jamaa^(m.)

cohere:		v.i.	rabt rakhna

coherence:	n.	mutaabiqat(f.)/rabt(m.)/siyaaq o sabaaq(m.)

coherent:	a.	muñtazim/musalsal

cohesion:	n.	eyka/ham aahañgi/jamaa'o/rabt

cohesive:	n.	chaspiidah/paas paas

cohesively:	adv.	ittefaaq aur itteHaad sey

cohibit:	v.t.	pabaañdi lagaana/rokna

cohibition:	n.	paabañdi(f.)

cohort:		n.	dastah(m.)

cohortative:	a.	Hausalah afzaa'i karney waala

coil:		v.t.	peych Daalna

coil:		n.	iñDwa/KHam/kuñDal(m.)/kuñDli(f.)/peych(m.)/
			pheyr(m.)

coil:		n.	hal chal(f.)/GHoGHa(m.)/hullaR(f.)/
			SHor(m.)/udham(m.)

coin:		n.	sikkah(m.)

coin:		v.t.	banaana/gaRhna/mohar lagaana/sikkah banaana/
			taiyaar karna

coincide:	v.i.	ittefaaq hona/mutaabiqat hona

coincidence:	n.	ittefaaq(m.)/meyl(m.)/mowaafiqat(f.)/
			mutaabiqat(f.)/tasaaduf(m.)

coition:	n.	mubaaSHirat(f.)

cold:		a.	bey dam/KHunuk/sard/sard mehr/ThañDa

cold:		n.	sardi(f.)/ThañD(f.)/zukaam(m.)

cold-blooded:	a.	bey His/saffaak/sard KHuuni

cold-bloodedness: n.	saffaaki(f.)

cold shoulder:	n.	laa ta^alluqi(f.)/sard mehri(f.)

cold storage:	n.	sard KHaanah(m.)

coldly:		adv.	sard mehri sey

coldness:	n.	KHuñki(f.)/rukhaa'i(f.)/sardi(f.)/ThañD(f.)

cole:		n.	har taraH ki gobhi(f.)

colic:		n.	aeñThan(f.)

collaborate:	v.i.	haath baTaana/rafaaqat karna/saath deyna

collaboration:	n.	haath baTaa'i/madad(f.)/saath(m.)/SHirkat(f.)

collabrationist: n.	ham kaar/mu^aawinat pasañd

collborator:	n.	dast giir/madad gaar/saathi/SHariik e kaar

collapse:	n.	bey himmati(f.)/maat(f.)

collapse:	v.i.	aagey jhuk jaana/bar baad hona/baeThna/
			himmat haarna/maat khaana

collar:		n.	gareybaan(m.)/tauq(m.)

collarbone:	n.	hañsli(f.)

collate:	v.t.	milaana7muqaabilah karna

collateral:	a.	mutaabiq/mutawaazi

collateral:	n.	ham âsr(m.)/raqiib(m.)

collating:	n.	taqaabul(m.)

colleague:	n.	ham mañsab/saathi

collect:	v.t.	bachaana/bahm karna/Haasil karna/ikaTTha karna/
			jama^ karna/wusuul karna

collected:	a.	faraaham/ikaTTha/mujtama^

collecting:	n.	faraahami

collection:	n.	jama^(f.)/majmuu^ah(m.)/zaKHiirah(m.)/
			wusuul yaabi(f.)

collective:	a.	majmuu^i

sub-collector:	n.	taeHsiil daar

college:	n.	dars gaah(f.)
 
collide:	v.i.	laRna/Takraana/tasaadum hona

collision:	n.	khaT(f.)/muD bheyR(f.)/
			sadmah(m.)/Takkar(f.)

colloquy:	n.	baat chiit(f.)/guftugu(f.)

colloquial:	n.	roz marrah

collude:	v.i.	mil jaana/saaz baaz hona/saaziSH karna

collusion:	n.	gaTh joR/saaziSH

colon:		n.	baRi aañt(f.)

colonisation:	n.	aabaad kaari

colonist:	n.	aabaad kaar

colony:		n.	nau aabaadi

coloration:	n.	rañg aameyzi(f.)/rañg baódi(f.)

colour:		v.t.	rañg bharna/rañgna

colour:		n.	rañg

coloured:	a.	rañg daar/rañgiin

colourful:	a.	rañga rañg

colourless:	a.	bey rañg/phiika

colossal:	a.	âziim/jasiim ul qad

colt:		n.	anaaRi/bachheyRa/naa aamuzdah

coltish:	a.	albeyla/chañchal/khilaaRi/SHoKH

coltishly:	adv.	albeyley pan sey/SHoKHi sey

columbary:	n.	kabuutar KHaanah(m.)

column:		n.	fauji qataar/khamba/laaT/
			piil paayah/sutuun

coma:		n.	GHaflat ki niiñd(f.)/GHaSH(m.)

comatose:	a.	GHaafil

comb:		n.	kañgha(m.)/kañghi(dim.)

comb:		v.t.	baal jhaaRna/kañghi karna

comb of a cock:	n.	kalGHi

combat:		v.i.	kaSH makaSH karna

combat:		v.t.	baeHs baazi karna/jañg laRna/
			muKHaalifat karna/muqaabilah karna

combat:		n.	jañg(f.)/laRaa'i(f.)/mubaarizah(m.)/
			moHaaribah(m.)/razm(f.)

combatant:	n.	jañgju(m.)

combative:	a.	laRaa'i par dar paey

combine:	v.t.	eyka karna/joRna/iSHtiraak karna/muTTahid karna/
			saath milaana

combine:	v.i	juRna/milna

combine:	n.	muSHtarikah tañziim/waqf(m.)

combinate:	a.	juRa hu'a

combination:	n.	meyl(m.)/murakkab(m.)

combinative:	a.	tarkiibi

combust:	a.	dhuup sey jhulsa

combust:	n.	jala hu'a(m.)

combust:	v.t.	jalaana

combustible:	a.	aatiSH paziir/qaabil e iSHte^aal

combustion:	n.	aatiSH paziiri(f.)/iltihaab/iSHte^aal(m.)/
			gaR baR(f.)/hañgaamh(m.)

come:		v.i.	aa jaana/aana/chalna/taSHriif laana

come back:		palaT aana/palaTna/waapas aana

(give)back:		palTaana

come forth:		aagey aana/nikalna

come out:		nikalna

comedian:	n.	bhaañD/masKHarah/naaT/naqaal

comedienne:	n.	bhaañD/masKHari/naqqaal

comedic:	a.	mazaaHiyah

comedy:		n.	halka phulka/mazaaHiyah

comeliness:	n.	dil kaSHi(f.)/Husn/KHuub suurti(f.)/
			wajaahat(f.)

comely:		a.	Hasiin/jamiil/qubuul suurat/zeyba

comet:		n.	dum daar sitaarah(m.)/jhaaRu(f.)

comfort:	v.t.	Dhaaras deyna/dil baehlaana/thap thapaana

comfort:	n.	aâafiyat/araam/chaen/dilaasa/
			faraaGHaat/ne^mat/raaHat/tasalli

comfortable:	a.	aaraam deh

comfortableness: n.	aaraam(m.)/aasaa'iSH(f.)/aasuudgi(f.)/
			raaHat(f.)

comforter:	a.	GHam gusaar/GHam KHwaar

comforting:	n.	araam dilaaney waala/mutma'in karney waala

comic:		a.	mazaaHiyah

comic:		n.	zariif

comical:	a.	anokha/hañsoR/niraala/ThThol

coming:		a.	aamad/aayañdah/waarid

command:	v.t.	farmaana/Hukm deyna/qayaadat karna

command:	n.	farmaan/haath/Hukm/irSHaad/qaabu/qayaadat/qudrat

commandeer:	v.t.	Hukm deyna

commander:	n.	amiir(m.)/Haakim(m.)/qaa'ed(m.)/
			sipah saalaar(m.)

commanding:	a.	Hukm chalaaney waala/musallat

commandingly:	adv.	aamiraanah/Haakimaanah

commandment:	n.	dastuur e KHuda(m.)/farmaa'iSH(f.)/Hukm(m.)

commando:	n.	fauji dastah(m.)

commemorate:	v.t.	yaad manaana/zikr karna

commemoration:	n.	jaSHn e yaad gaari(m.)/yaad aawri(f.)/
			zikr e KHaer(m.)

commence:	v.i.	aaGHaaz hona/chhiRna/ibteda hona/SHuruu^ hona

commence:	v.t.	aaGHaaz karna/ibteda karna/SHuruu^ karna

commencement:	n.	aaGHaaz/ibteda/mubtida/pahel/sar/SHuruu^

commend:	v.t.	saraahna/sataa'iSH karna

commendable:	a.	mustaHsan

commendation:	n.	sana(f.)/ta^riif(f.)/tausiif(f.)

comment:	n.	tabsarah(m.)

commentary:	n.	HaaSHiyah/raa'ey zani/SHaraH

commentator:	n.	SHaareH(m.)

commerce:	n.	tijaarat

commercial:	a.	taajiraanah/tijaarti

commingled:	a.	mila jula

commiserate:	v.t.	ham dardi dikhaana/raeHm karna

commiseration:	n.	ham dardi/raeHm

commissary:	n.	naa'eb(m.)

commission:	n.	aaRhat(f.)

commit:		v.t.	karna/murtakib hona

committed to:	a.	supurd

committing:	a.	murtakib

commitment:	n.	supurdgi(f.)/waabastgi(f.)

commix:		v.t.	milaana julaana

commodity:	n.	chiiz/maal/SHaae^

common:		a.	âam/baazaari/chhoTa/ma^muuli/mubtazil/
			muSHtarak/muSHtamil/musta^mal/
			mutawassit/raa'ej/SHaamil

common people:	n.	âwaam

common sense:	n.	âql e saliim(f.)/KHirad(f.)/samajh(f.)

commoner:	n.	âami(m.)

commonality:	n.	âwaam/cumhuur

commonplace:	a.	âam

commotion:	n.	hal chal/gaehma gaehmi/khalbali/SHor

communal:	a.	firqah waaraanah

commune:	v.i.	baat chiit karna/soHbat karna

communicable:	a.	qaabil e irtebaat

communicate:	v.t.	aagaah karna/âtaa karna/baKHSHna/ittelaa^ deyna/
			jataana/kaehna/KHabar deyna/likhna/

communication:	n.	aamad o raft(f.)/muraasilah(m.)/rabt zabt(m.)

communion:	n.	iSHtiraak(m.)/wasl(m.)

communiqué:	n.	e^laamiyah/ablaaGH e rasmi

Communism:	n.	iSHtiraakiyat

Communist:	n.	iSHtiraaki

community:	n.	biraadri/ham aahañgi/ittefaaq

commute:	v.t.	adla badli karna/leyn deyn karna

compact:	a.	Thos/ustuwaar

compactness:	a.	Thos pan/ustuwaari

companion:	n.	HaaSHiyah naSHiin/Hawaari/jaliis/nadiim/
			rafiiq/saaHab/saathi/yaawar/yaar

companionable:	a.	qaabil e dosti
			
companionship:	n.	rafaaqat/soHbat

company:	n.	añjuman/bazm/fariiq/soHbat/zimn/zumrah

comparable:	a.	baraabar ki Takkar/ham pallah/ham rutbah/
			madd e muqaabil

compare:	v.t.	mowaazinah karna/muqaabilah karna
			
comparing:	n.	taqaabul

comparison:	n.	mumaasilat/muqaabilah/muSHaabehat/
			naziir/nisbat

comparitively:	adv.	bah nisbat
			
compartment:	n.	darjah(m.)/Dibbah(m.)/KHaanah(m.)

compass:	n.	gheyr/par kaar

compass:	v.t.	gheyrna

compassion:	n.	aSHfaaq/dard/raeHm/SHafaaqat/SHafqat/tars

compassionate:	a.	dard mañd/dard naak/KHuda taras/SHafiiq

compatible:	a.	mowaafiq

compatibility:	n.	mowaafiqat

compel:		v.t.	majbuur karna

compelled:	a.	majbuur

compendium:	n.	majmuu^ah

compensate:	v.i.	DañD bharna/mo^aawizah deyna
 
compensation:	n.	êwaz/har jaanah/paa daaSH/talaafi

competence:	n.	daKHl/qaabiliyat

competent:	a.	laa'eq/majaaz/qaabil/qaadir

competitor:	n.	muqaabil/raqiib

competition:	n.	muqaabilah/Takkar

compilation:	n.	taaliif

compile:	v.t.	murattab karna/taaliif karna/tartiib deyna

compiled:	a.	murattab

compiler:	n.	mudiir

complain:	v.t.	gilah karna/pukaarna/SHikaayet karna

complaining:	a.	naalaañ/SHaaki

complaint:	n.	dohaa'i(f.)/faryaad(f.)/fuGHaañ/gilah(m.)/
			naaliSH(f.)/pukaar(f.)/SHikaayet(f.)/
			SHikwah(m.)/waaweyla(m.)
        
complainant:	n.	daad KHwaah/faryaadi(m.)/mudda^i(m.)/
			mudda^a alaeh

complaisant:	a.	KHaliiq/saliis	

complete:	v.t.	añjaam ko pahoñchaana/chukaana/KHatm karna/
			puura karna
        
complete:	a.	akmal/bhar/kaamil/kul/mubliGH/mukammal/
			musallam/pakka/puura/pur/saara/tamaam

completely:	a.	bilkul

completion:	n.	eKHtetaam/iñsiraam/itmaam/KHatm

complex:	n.	peychiidah baat

complexion:	n.	rañg ruup(m.)/rañgat(f.)

compliance:	n.	taabe^ daari(f.)

complicate:	v.t.	muSHkil banaana/uljhaana

complicated:	a.	bariik/muSHkil/peych daar/peychiidah/
			pur peych/uljha

complication:	n.	girah/peych/peychiidgi/nazaakat/uljhan

complicit:	n.	SHariik e jurm

compliment:	n.	KHiraaj e taeHsiin/korniSH/salaam/ta^riif

complot:	n.	saaziSH

comply:		v.i.	baat maan leyna/suñna

component:	n.	purzah

comport:	v.i.	muttaffiq hona/raas aana

compose:	v.t.	êbaarat aaraa'i karna

composed:	a.	juRaa hu'a/KHaamoSH/milaa hu'a/mutma'in/
			sañjiidah

composing:	n.	iñSHa

composition:	a.	bañdiSH/êbaarat/iñSHa par daazi/kalaam/
			tarkiib/tasniif

composure:	n.	jamii^at/tamaaniyat

compound:	n.	murakkab(m.)

compounded:	a.	murakkab

comprehend:	v.t.	gheyrna/samajhna

comprehension:	n.	faehm/idraak/samajh/waquuf

comprehensive:	a.	hamah giir/jaame^

compress:	v.t.	chapTa karna/dabaana

compressed:	a.	chapTa

compression:	n.	faSHaar

comprise:	v.t.	muSHtamil hona

comprising:	a.	muSHtamil/SHaamil

compromise:	v.t.	samjhota karna

compromise:	n.	samjhota

compulsion:	n.	jabr/majbuuri/taakiid/zaruurat

compulsive:	a.	âadi

compulsorily:	adv.	majbuuran

compulsory:	a.	jabri/laazim/laazmi/zaruuri

compunction:	n.	afsos/paSHeymaani

computation:	n.	Hesaab

computed:	a.	maeHsuub

comrade:	n.	Habiib/jaliis/rafiiq/saathi

concatenation:	n.	laRi(f.)/rabt(m.)/silsilah bañdi(f.)/
			tasalsul(m.)

conceal:	v.t.	aaR karna/chhupaana/Dhaañkna/
			Dhaañpna/Dhakna/leypna

concealed:	a.	chhupa/madfuun/nihaañ/ojhal/pinhaañ/
			poSHiidah

concealment:	n.	aaR/chori/dafn/KHifah

concede:	v.t.	maan leyna/qubuul karna

conceding:	a.	qaa'el

conceit:	n.	akaR(f.)/dimaaGH(m.)/ghamañD(f.)/
			KHudi/naaz(m.)/tarañg(f.)

conceited:	a.	maGHruur

conceive:	v.i.	Haamilah Thaerna/sochna

concentrate:	v.t.	tawajjoh markuuz karna

concentrated:	a.	ikaTTha/murtakiz

concept:	n.	mafhuum/tasawwur

conception:	n.	fikr/Hamal/KHayaal/tasawwur

concern:	n.	afsos(m.)/añdeySHah/daKHl(m.)/fikr(f.)/
			GHam(m.)/khaTka(m.)/matlab(m.)/parwaah(f.)/
			ta^alluq(m.)/taassuf/waastah(m.)

concern for:		deykh bhaal karna

concern:	a.	fariiq/muta^lliqah

concerning:	prep.	baarey/baabat/ka/li'ey/maarey/
			muta^alliq/waastey

concert:	n.	ham aahaañgi/maeHfil e saaz o awaaz

concerted:	n.	baaham/ham nawaa

concession:	n.	âta/paas daari/re^aayat

conch:		n.	sañkh

conciliate:	v.t.	manaana/raazi karna

concise:	a.	baliiGH/muKHtasar

conclave:	n.	niji ijtemaa^(m.)

conclude:	v.t.	faeslah karna/KHatm karna/SHaamil karna

conclude:	v.i.	natiijah par pahoñchna

concluded:	a.	qaraar/ta'ey

concluding:	a.	aaKHiri

conclusion:	n.	âaqibat/aKHiir/añjaam/iñsiraam/KHatm/
			maa Haasil/natiijah/paar

concoct:	v.t.	hazm karna/mañsuubah banaana/taiyaar karna/
			tarkiib ghaRna

concomitant:	a.	ham rau/mutalaazim
			
concotion:	n.	mañsuubah/puKHtahgi
			
concord:	n.	ittefaaq/itteHaad/saaziSH/yak jehti

concourse:	n.	hujuum

concremation:	n.	sati

concubine:	n.	daaSHtah(f.)

concur:		v.t.	qubuul karna

concurrence:	n.	qubuul(m.)

concuss:	v.t.	jhañjhoRna ya sadmah pahoñchaana

concussion:	n.	choT(f.)/dhakka(m.)/sadmah(m.)

condemn:	v.t.	malaamat karna/mazammat karna/
			peySH aab ki dhaar par maarna

condemnation:	n.	mazammat(f.)/nafriin(f.)

condescend:	v.i.	dabna/jhukna/faro tani karna/
			iñkisaar karna
			
condescending:	a.	baa eKHlaaq/jhuka hu'a/muñkasir

condiments:	n.	kiraana

condition:	n.	gat/Haal/Haal o qaal/Haalat/hae'iyat/
			Haqiiqat/kaefiyat/naqSHah/SHaan/SHakl/
			SHart/suurat/taraH/taur

conditional:	a.	maSHruut

condole:	v.t.	maatam pursi karna/ta^ziyat karna

condolence:	n.	âza/maatam pursi/ta^ziyat

condone:	v.t.	dar guzar karna/mo^aaf karna

condonable:	n.	qaabil e dar guzar/qaabil e mo^aafi

conducive:	a.	baa^is/kaar aamad/maa'el

conduct:	v.t.	pahoñchaana

conduct:	n.	chaal/chaal chalan/Dhab/paeraayah(m.)/
			rañg Dhañg/rawiSH/siirat/SHeywah

conductor:	n.	raah numa/raah bar

conduit:	n.	aab guzar(f.)/naali(f.)/nae(f.)/nal(m.)/
			nalwa(m.)/taar daan(m.)
			
cone:		n.	maKHruutah(m.)

confab:		n.	baat chiit(f.)/qissah(m.)/suKHan(m.)

confabulate:	v.i.	baat chiit hona/guftugu hona

confabulation:	n.	baat chiit(f.)/bol chaal(f.)/guftugu(f.)/
			qiil qaal(f.)
			
confabulator:	n.	qissah saaz/suKHan taraaz

confect:	v.t.	ijza ka milaana/murakkab karna

confect:	n.	Halwa(m.)/miThaa'i(f.)/murabba(m.)/
			SHiiriini(f.)

confection:	n.	murabbah saazi(f.)

confectioner:	n.	Halwaa'i(m.)

confederacy:	n.	SHirkat

confederate:	v.t.	juRna/SHariik bañna

confederate:	n.	SHariik

confer:		n.	âta karna/deyna

conference:	n.	mazaakrah(m.)

confess:	v.t.	eqraar karna/e^teraaf karna

confessing:	a.	muqir

confession:	n.	eqbaal/eqbaali bayaan/eqraar

confidant:	n.	ham raaz/KHalwati/pardah daar/raaz daañ

confidence:	n.	baawar(m.)/e^tebaar/e^temaad/itmenaan/
			rusuuKH/wasuuq(m.)/yaqiin(m.)

confident:	a.	bey baak/mutma'in/pur yaqiin/waasiq

confidential:	a.	bheydi/KHufiyah/mastuur/raaz daaraanah/
			sirri

configuration:	n.	haiyy'at/saaKHt/tarkiib/waza^ 

configure:	v.t.	banaana/rachaana/ruup deyna/saaKHt deyna/
			tarkiib deya
			
confine:	n.	aaKHiri Had(f.)/sar Had(f.)

confine:	v.t.	bañd karna/Had baañdhba/paabañd karna/
			qaed karna/rokna

confined:	a.	maeHbuus/maeHduud

confinement:	n.	Habs/nazar bañdi/qaed

confines:	n.	aknaaf

confirm:	v.t.	baat pakki karna/Haami bharna/pakka karna/
			tasdiiq karna

confirmed:	a.	pakki/saabit

confirmation:	n.	maõzuuri/paemaan/qubuul/tasdiiq/tausiiq

confirmatory:	a.	masbat/tasdiiqi

confiscation:	n.	zabt/zabti

conflagrate:	v.t.	jalaana/nazr e aatiSH karna

conflagration:	n.	aatiSH zadagi

conflict:	n.	Harb(f.)/jadal(f.)/jhagRa(m.)/laRaa'i(f.)/
			muD bheyR(f.)/mujaadilah(m.)/naqiiz(f.)

conflicting:	a.	naqiiz

confluence:	n.	joR(m.)/milaap(m.)/sañgam(m.)

conform:	v.t.	eyk jaesa karna

conform:	v.i.	ham aahañg hona/Hukm maañna

conformable:	a.	mutaabiq

confound:	v.t.	Haeraan karna/haraana/palaT deyna

confounded:	a.	dam bah KHud/hakka bakka/GHaltaañ peychaañ/
			Haeraan/mabhuut/mutaHayyir/sara siimah

(to be)confounded:	haR baRaana/saT paTaana

confront:	v.t.	jaa bhiRna/muKHaalifat karna/saamna karna/
			saamney aana

confrontation:	n.	aamna saamna/muqaabilah/paekaar/saamna

confrontational:a.	muKHaalif

confronting:	n.	dar peySH/taqaabul

confuse:	v.t.	qaafiyah tañg karna

confused:	a.	aaSHuftah/figaar/pareySHaan/sara siimah

confusion:	n.	aaSHob/gaR baR/ghabraahaT/gol maal/
			hañgaamah/Haeraani/hiraas/iñtiSHaar

confute:	v.t.	iñkaar karna/tardiid karna 

confuted:	a.	laa jawaab

congeal:	v.t.	baañdhna/jamaana

congeal:	v.i.	jamna/jakaR jaana

congealed:	a.	jama^ hu'a

congenial:	a.	ham dard/ham KHu/ham zauq/munaasib

congenital:	a.	aabaa'i/KHalqi/maadar zaadi/mauruusi/
			paedaa'iSHi/zaati

congeries:	n.	majma^

congest:	v.t.	ikTTha karna

congested:	a.	tañg

congestion:	n.	tañgi

conglomerate:	a.	guch chhey daar/peywastah/yakja

congratulation: n.	mubaarak baad

congregation:	n.	jalwat/maeHfil/majma^

congress:	v.t.	jalsah karna/jama^ hona

congress:	n.	majlis e numaayñdegaan

congruous:	n.	munaasib

conical:	a.	gaa'u dum

conjee:		n.	maaR(f.)/piich(f.)

conjee:		v.t.	piich sey kalaf deyna

conjectural:	a.	qiyaasi

conjecture:	n.	añdaazah/qiyaas/taKHmiinah/zan

conjecture:	v.t.	aTkal par chalaan/KHayaal dauRaana/qiyaas karna

conjuction:	n.	sañgam

conjugal:	a.	zawaaji

conjugate:	v.t.	joRna/madGHam karna

conjugate:	v.i.	juRna/madGHam hona

conjugate:	a.	juRa/marbuut/muttaHid

conjugation:	n.	sarf

conjur:		v.t.	jaadu karna

conjurer:	n.	âamil/baazi gar/jaadu gar/SHo^badah baaz

conjuring:	n.	jaadu(m.)

con man:	n.	bheydi(m.)/raaz daar

connate:	a.	paeydaa'iSHi

connatural:	a.	ham fitrat/taba^i/zaati

connect:	v.t.	baañdhna/joRna/lagaana/milaana

connected:	a.	bañdha hu'a/juRa hu'a/marbuut/muta^alliqah/
			SHaamil/waa bastah/waasil

connection:	n.	êlaaqah(m.)/iñtisaab/joR(m.)/lagaa'o(m.)/
			peywast(m.)/qariinah(f.)/rabt(f.)/
			riSHtah(m.)/silsilah(m.)/
			siyaaq o sabaaq(m.)/ta^alluq(m.)

connections:	n.	maraasim

connectedness:	n.	joR(m.)/raabitah(m.)/ta^lluq/tasalsul(m.)

connective:	n.	raabit(m.)/waasil(m.)

connive:	v.i.	chaSHm poSHi hona/mili bhagat hona

conniver:	n.	chaSHm poSHi karney waala

connivance:	n.	chaSHm poSHi(f.)/mili bhagat(f.)

connoisseur:	n.	nuktah ras/qadar daan(m.)/waaqif kaar(m.)

connoisseurship:n.	nuktah rasi(f.)/parakh(f.)/zauq e saliim(m.)

connotation:	n.	iSHaarah(f.)/mafhuum(m.)/tazmiin(f.)

connotative:	a.	muraadif/ta^biiri/tazmiini

connote:	v.t.	mafhuum deyna/ma^ni nikaalna/paehlu nikaalna

connubial:	a.	azdawwaji/ûruusi

conoid:		a.	gaa'o dum/maKHruuti

conquer:	v.t.	fataH karna/GHaalib aana/jiitna/
			jhañDa gaaRna/zafar yaab hona/zeyr karna

conquered:	a.	maGHluub/musaKH KHar

conquering:	a.	giir

conqueror:	n.	GHaalib/faateH/jiitney waala/zaafir

conquest:	n.	fataH/jiit/zafar

conscience:	n.	baa tin/iimaan/zamiir

conscientious:	a.	baa zamiir/waziifah SHinaas

conscientiously:adv.	baa zamiiri wey/waziifah SHinaasi sey

conscionable:	a.	baa zamiir/durust/ma^quul

conscious:	v.i.	idraak hona

conscious:	a.	âarif/hoSH mañd/pur eHsaas

consciousness:	n.	eHsaas/gayaan/hoSH

conscript:	n.	beygaar ka sipaahi(m.)

conscript:	v.t.	bharti karna/laam bañdi karna

conscription:	n.	bharti(f.)/laam bañdi(f.)/laazmi bharti(f.)

consecrated:	a.	muqaddas/mutabarrak

consecrative:	a.	muqaddas/mutabarrak

consecration:	n.	fida(m.)/fidyah(m.)/nazar(f.)/taqdiis(f.)/
			tauqiif(f.)
			
consecution:	n.	mañtaqi natiijah(m.)/tasalsul(m.)

consecutive:	a.	laga taar/muslasal/silsilah waar

consecutively:	adv.	laga taar/paey dar paey

consecutiveness:n.	tasalsul(m.)

consensual:	a.	ham ham iztraari

consensus:	n.	ittefaaq e raa'ey/yak jahti

consent:	v.i.	maañna/qubuul karna/raza mañd hona

consent:	n.	eqraar(m.)/ham aahañgi(f.)/mañzuuri(f.)/
			ijaazat(f.)/mutaabiqat(f.)/qaul(m.)/qubuul(m.)/
			raza(m.)

consented:	a.	mañzuur/qubuul

consenting:	a.	raza mañd

consequence:	n.	añjaam/Haasil/KHam yaazah/natiijah

consequences:	n.	nataa'ej

consequent:	a.	nataa'ej ka taabe^

consequential:	a.	laazimi/maa ba^d/maa Haasil/zeyli/zimni

consequently:	adv.	pas/piichhey

conservancy:	n.	safaa'i

conservative:	a.	qadaamat pasand/saKHt giir

consider:	v.t.	jaañchna/fikr karna/GHaur karna/KHayaal karna/
			parakhna/sochna

considered:	a.	sochaa samjha
			
considerable:	a.	ahem/bey añt/kasiir/KHaasa/SHayaañ

considerably:	adv.	KHaasa

considerate:	a.	baa leHaaz/daaniSH mañd/muHtaat/qadar daan

consideration:	n.	âta/añdeySHah/eHteraam/GHaaur/fikr/îzzat/
			leHaaz/ta^alluq/nigaah/SHarm/tawajjoh

consigned:	a.	supurd

consign:	v.t.	aaRhat karna/baKLHSHna/bheyjna/dey deyna/
			Hawaaley karna/soñpna

consignee:	n.	mursil alaeyh

consigning:	n.	supurdagi

consist:	v.i.	banaa hu'a hona/milna/murakkab hona

consistency:	n.	mazbuuti(f.)/rabt(f.)/Thos pan(m.)/ustuwaari(f.)/
			yak rañgi(f.)

consistent:	a.	baa usuul/ham aahañg/ustuuwaar/
			yak rañg/yaksaañ

console:	v.t.	Dhaaras deyna/dilaasa deyna/
			dil daari karna/GHam GHalat karna/
			tasalli deyna/taSHaffi karna

consolation:	n.	dilaasa/dil daari/tasalli/taSHaffi

consolidate:	v.t.	ilHaaq karna/mazbuut karna/ustuwaar karna

consolidate:	v.i.	jamna

consolidation:	n.	jamaa'o(m.)/mazbuuti(f.)/Thos pan(m.)

consolidated:	a.	mazbuut/mustaeHkam/saKHt

consolling:	n.	ta^ziyat

consonance:	n.	ham aahañgi(f.)

consonant:	n.	Harf e musammat/Harf e saHiiH

consonant:	a.	ham aahañg/mowaafiq/mutaabiq

consortium:	n.	añjuman/jamaa^at/SHirkat

conspicous:	a.	aaSHkaara/baiyyan/jali/numaayaañ/
			ujaagar/zaahir

conspicuousness:n.	namuud

conspiracy:	n.	daam/saaz baaz/saaziSH

conspiratorial:	a.	saaziSHi

conspire	v.t.	saaz baaz karna/saaziSH karna

constancy:	n.	nibaah/qaraar/sabaat/subuut

constant:	a.	dawaami/mustaqil

constantly:	adv.	aa'ey din/aaThoñ paehr baraabar/
			dam bah dam/laga taar/paeham

constellation:	n.	burj/guchha

consternate:	v.t.	Daraana

consternation:	n.	Dar/Haeraani

constipating:	n.	qaabiz

constipation:	n.	iñqibaaz/qabz(m.)

constituency:	n.	iñtiKHaabi Halqah(m.)

constituent assembly:n. majlis e dastuur saaz(f.)

constitute:	v.t.	qaa'em karna

constitution:	n.	aa'in(m.)/banaawaT(f.)/dastuur(m.)/saaKHt(m.)

constitutional:	a.	aa'iini/dastuuri/jibilli/KHalqi

constitutionally:adv.	aa'iini taur par

constitutionalism:n.	aa'iin pasañdi(f.)

constituent:	a.	bunyaadi/qaanuun saaz/zaruuri

constitutive:	a.	asaasi/ta^miir/tarkiibi/waza^i

constrain:	v.t.	bañdiSH lagaana/daKHl añdaaz hona/
			majbuur karna/zabar dasti karna

constrained:	a.	majbuur

constraint:	n.	bañdiSH/dabaa'o/izteraar/majbuuri

constrict:	v.t.	bhiichna/tañg banaana

constringe:	v.t.	sukeyRna

construct	v.t.	banaana/ta^miir karna

construction:	n.	banaawaT/saaKHt/ta^miir/tarkiib

construe:	v.t.	natiijah nikaalna/tafsiir karna/tarjumah karna

consubstantial:	a.	han jiñs/ham zaat/jauhari/maa'ddi

consult:	v.t.	puuchhna/salaaH leyna

consult:	v.i.	rujuu^ karna/salaaH karna 

consultation:	n.	maSHwirah(m.)/musHaawirat(f.)/
			pañchaayat(f.)/salaaH(f.)

consultative:	n.	musHaawirati(f.)/pañchaayati(f.)/
			salaaHi(f.)

consume:	v.t.	haRapna/iste^maal karna/khaana/
			nigalna/tabaah karna

consumer:	n.	musta^mil

consuming:	n.	iste^maal karney waala

consummate:	v.t.	me^raaj par pahoñchaana/mukammal karna

consummate:	a.	âala/iñteha ka/mañjha hu'a/
			mukammal

consumption:	n.	khapat(f.)/KHarch(m.)

contact:	n.	aana jaana/masaas(m.)/rabt(f.)/tamaas

contactable:	a.	qaabil e masaas(m.)/qaabil e rabt(f.)

contain:	v.t.	aaRey aana/gheyrey meyñ rakhna/rokna

containing:	a.	muSHtamil

containment:	n.	gheraa'o

contaminate:	v.t.	KHaraab karna

contaminated:	a.	KHaraab/mulawwas

contamination:	n.	chhuut(f.)/laus/saraa'yat(f.)/SHaa'ebah

contemn:	v.t.	nafrat karna

contemplate:	n.	GHaur karna/iraadah karna/sochna

contemplation:	n.	dhyaan/soch/tafakkur

contempt:	n.	ehaanat/phiTkaar(f.)/tauhiin

contemptible:	a.	paaji/qaabil e malaamat/mubtazil/ochha/
			siflah/subuk sar/zaliil

contemptuous:	a.	ehaanat aameyz/Heqaarat aameyz/zillat aameyz

contemtuously:	adv.	ehaanat aameyzi sey/zillat sey

contend:	v.t.	koSHiSH karna/laRaa'i karna/laRna/
			muqaabilah karna

contender:	n.	joR

content:	n.	KHulaasah/mazmuun/zarf

content:	a.	KHuSH/qaane^/SHaakir/yaksu

content:	v.t.	qaane^ hona

contented:	a.	faariGH/KHuSH/qaane^/maeHzuuz/raazi/seyr/
			seyr chaSHm/yaksu

contentment:	n.	chaen/itmenaan/qanaa^at/seyr/sukuun

contention:	n.	da^wah(m.)/Hujjat/laRaa'i/nizaa^

contest:	v.t.	ûzr karna/ham sari karna/Hujjat karna/laRna/
			muqaabilah karna

contest:	n.	Hujjat(f.)/jadal(f.)/jhagRa(m.)/kuSHtam kuSHta/
			laRaa'i(f.)/muqaabilah(m.)/paekaar(f.)

contestant:	n.	fariiq(m.)/Hariif(m.)/mujaadil(m.)/muqaabil(m.)

constestation:	n.	Hujjat baazi(f.)/jadal(f.)/mubaarizah(m.)/
			muqaabilah(m.)/takraar(f.)

context:	n.	qariinah/siyaaq o sabaaq

contiguity:	n.	joR(m.)/meyl(m.)/qurb(m.)/rabt(m.)

contiguous:	a.	baehm/mulHiq/muñsalik/qariib

contingency:	n.	iHitmaal e wuquu^

contingent:	a.	imkaani/ittefaaqi

contingent:	n.	dastah

contiguous:	a.	juRa hu'a/laaHiq/mila hu'a/mulHiq/muttasil

continence:	n.	parheyz

continual:	a.	daa'em/dawaami

continually:	adv.	aksar/baraabar/hameySHah/mudaam

continue:	v.t.	jaari raehna/jaari rakhna

continued:	a.	musalsal

continuing:	a.	jaari

continuous:	a.	jaari/musalsal/mutawaatir/paTa paT/
			peywastah/silsilah waar

continuously:	adv.	bey takaan/daa'em

continuum:	n.	paey dar paey

contort:	v.t.	maroRna

contorted:	a.	maroRa hu'a/masKH

contraband:	a.	naa jaa'ez/mamnuu^ah/qachaaq

contract:	n.	âehd/âehd naamah/âqd/mo^aahedah/
			qaraar/Theyka

contracted:	a.	muKHaffaf

contraction:	n.	jhol/muKHaffaf

contractor:	n.	mustaajir(m.)/Theykey daar(m.)

contractual:	a.	paemaani/qaraar daadi/Theykey daaraanah

contradict:	v.t.	iKHtelaaf karna/iñkaar karna/rad karna
 
contradiction:	n.	iñkaar/KHelaaf go'i/naqiiz/rad

contradictious:	a.	KHelaaf go

contradictory:	a.	KHelaaf(m.)/mutazaad(m.)

contradistinction:n.	farq

contrariness:	n.	muKHaalifat/zid

contrary:	a.	bar âks/KHelaaf

contrary:	n.	muKHaalif/naqiiz/zid

contrary to:		bar KHelaaf

contrast:	v.i.	bar KHelaaf hona

contravene:	v.t.	daKHl añdaazi karna/muKHaalifat karna

contravention:	n.	daKH añdaazi/taSHdiid

contribute:	v.t.	chañdah deyna/muhaiya karna

contribution:	n.	chañdah(m.)/imdaad(f.)/SHirkat(f.)

contrite:	a.	naadim/paSHeymaan/taa'eb

contrition:	n.	nadaamat(f.)/paSHeymaani(f.)/sachchi tobah(f.)

contrivance:	n.	biuñt(f.)/Hikmat(f.)/joR toR(m.)

contrive	v.t.	joR toR karna/fikr karna/mañsuubah banaana/
			tarkiib laRaana
			
contrived:	a.	banaawaTi/masnuu^i/naqli

contriver:	n.	joR toR karney waala

control:	v.t.	paa bañdi lagaana/qaabu meyñ rakhna/
			saadhna

control:	n.	eKHteyaar/iñzibaat/paa bañdi/qaabu/qaed/
			tasallut/zabt

controversial:	a.	mutanaaza^

controversy:	n.	baeHs(f.)/mubaaHisah(m.)/nok jhok(f.)/
			qaziyah(m.)

contuse:	v.t.	choT lagaana/kuuTna/piiTna

contusion	n.	choT/zaKHm

conundrum	n.	mo^ammah

convalescence:	n.	SHifa

convene:	v.i.	ikaTTha hona/jama^ hona

convenience:	n.	aaraam/faraaGHat

convenient:	a.	aasaan

convenient-store:n.	pan saari ki dukaan

conveniently:	adv.	bah aasaani

convention:	n.	âehd naamah/paemaan/rawaayat

convention:	n.	ijtemaa^/mo'tamar

conventions:	n.	aadaab(m.)/maraasim(m.)

conventional:	a.	rasmi(f.)/rawaayati(f.)

conversation:	n.	alaap(f.)/baat chiit(f.)/guftugu(f.)/
			mazaakarah(m.)/soHbat(f.)

conversational:	a.	baatuuni/bol chaal ka/makaalmaati

conversant:	n.	waaqif kaar

converse:	a.	muqaabil

conversely:	adv.	bil âks

conversion:	n.	taeHwiil

convert:	n.	nau mazhab/nau muriid

convert:	v.t.	badalna/taeHwiil karna

convex:		a.	muHaddab

convexity:	n.	taHaddub

convey:		v.t.	pahoñchaana

conveyance:	n.	Hamal(m.)/sawaari(f.)

conviction:	n.	subuut/yaqiin

convince:	v.t.	manaana/manwaana/qaa'el karna/samjhaana/
			yaqiin dilaana

convincing:	a.	kallah toR/yaqiini

convincingly:	adv.	baa yaqiini sey

convinced:	a.	qaa'el

convival:	a.	majlisi/yaar baaSH

convoluted:	a.	Halqey daar/peych daar

convoy:		n.	qaafilah(m.)

convulse:	v.t.	daurah paRna/eHtejaaj karna

convulsive sobbing:n.	hichki

convulsion:	n.	daurah

coo:		n.	faaKHtey ki aawaaz

cook:		v.t.	pakaana

cook:		n.	baawarchi/KHaan saamaañ

cooked:		a.	paka hu'a/paka pakaaya/pakka

cooking:	n.	baawarchi giir(f.)/pakaa'i(f.)

cool:		a.	KHunuk/ruukha/sard/ThañDa

coolie:		n.	quli(m.)

coolness:	n.	KHuñki(f.)/taraawat(f.)

coon:		n.	kaa'iyaañ/siyaah zañji

coop:		n.	jhaaba(m.)/qaed KHaanah

co-operation:	n.	imdaad e baa hami/ta^aawun

co-operative:	a.	baa hami

co-ordinate:	n.	ham aahañg karna

co-ordination:	n.	ham aahañgi/rabt zabt(m.)

cop:		n.	choTi(f.)/sira(m.)

cop:		v.t.	pakaRna

coparcenery:	a.	muSHtarak

cope:		n.	Dhakna/oRhni

cope:		v.i	bar daaSHt karna

cope:		v.t.	bil muqaabil hona/do chaar hona

cope:		n.	âaSHiq/raqiib/saathi

coping:		n.	katiibah/muñDeyr(f.)

copious:	a.	bey meqdaar/faraawaañ/kasiir/laa taHaaSHah/
			nihaayat/waafir

copper:		n.	taañbah

copper sulphate:n.	tuutiya(m.)

copra:		n.	khopRa(m.)/naar yal(m.)

copula:		n.	bañd(m.)/bañdhan(m.)/raabit

copulate:	v.t.	ijmaa^ karna/jufti khaana

copulate:	v.i.	juRna

copulation:	n.	jimaa^/wasl(m.)

copy:		n.	harbah/misl/naql/naqSHah/nusKHah

copy:		v.t.	charbah utaarna/naql karna/taraH uRaana

copying:	n.	kitaabat/naql/taqliid

copyist:	n.	kaabuus

copyright:	n.	Haqq e tasniif

coquette:	n.	îSHwah gar/îSHwah saaz

coquettish:	a.	SHoKH chaSHm/tañnaaz

coquetishness:	n.	albeyla pan

coquetry:	n.	ada/chaa'o/choñchla/GHamzah/îSHwah/
			naaz/naKHrah/SHoKH chaSHmi/SHoKHi

(vulgar)coquetry:n.	SHutur GHamzah
 
cord:		n.	Dor(f.)/Dora(m.)/Dori(dim.)/sutli/taar

cordial:	a.	muKHlis/qalbi/yaar baaSH

cordiality:	n.	chaa'o(m.)/KHaatir daari/KHuluus(m.)/lutf/
			mudaara(m.)

coriander:	n.	dhaniya(m.)/kothmiir(m.)

cork:		v.t.	DaaT lagaana

cork:		n.	DaaT/kaag

corn:		n.	daanah/makka'i

corner:		n.	goSHah/jañbah/kañni/kona/nukkaR/zaawiyah(m.)

cornet:		n.	nafiiri(f.)

cornball:	n.	ghisa paTa/farsuudah

cornu:		n.	SHaaKH(f.)/siiñg(f.)

cornucopia:	n.	SHaaKH e wufuur(f.)

cornucopian:	a.	waafir

corny:		a.	anaaj ka/gaTTey daar

corolla:	n.	jaam e gul/taaj e gul

corollary:	n.	natiijah(m.)

corona:		n.	taaj

coroner:	n.	tabiib e qaanuuni

corporation:	n.	SHirkat(f.)

corporal:	a.	badani/jismaani/jismi/maa'ddi

corporal:	n.	dafa^ daar

corporal punishment:n.	jismaani sazaa(f.)

corporeal:	a.	jismaani

corps:		n.	fariiq(m.)

corpse:		n.	laaSHah(m.)/murdah jism(m.)/na^SH(f.)

corpulence:	n.	farbihi/jasaamat/moTaapa

corpulent:	a.	farbih/jasiim/moTa

corpulency:	n.	jasaamat(f.)

corpus:		n.	jasd(m.)/jism(m.)/murdah jism(m.)/tan(m.)

corpus delicti:	n.	binaa'ey jurm(f.)

corrade:	v.t.	chhiilna ya ghisna

coral:		n.	marjaan/muuñga

correct:	v.t.	durust karna/sañwaarna/siidha karna/
			tasHiiH karna/Thiik karna

correct:	a.	baja/durust/pakka/raast/saabit/saHiiH/
			sachcha/Thiik

correcting:	n.	par daaKHt(f.)

correction:	n.	durusti/islaaH/kaañT chhaañT/taadiib/
			saza

corrective:	n.	islaaH kun			
			
correlation:	n.	laag/nisbat

correlative:	a.	laazim o malzuum

correspond:	v.i.	jawaab milna/mutaabiqat hona/
			KHat o kitaabat karna

correspondence:	n.	KHat kitaabat(f.)/muraasilat(f.)/
			muSHaabehat(f.)

correspondent:	n.	muraasilah nigaar/naamah nigaar/raaqim

corroborating:	n.	taa'id

corroborative:	a.	mo^aiyad/taa'idi/tasdiiqi

corrode:	v.t.	zañg aaluud karna

corrode:	v.i.	zañg khaana

corrosion:	n.	zañg

corrosive:	a.	qaariz/tabaah kun/zañg lagaaney waala/
			zich karney waala

corrupt:	v.t.	baTTa lagaana/bigaaRna/KHaraab karna/
			riSHwat deyna

corrupt:	v.i.	KHaraab hona

corrupt:	a.	faasid/Haraam KHor/KHaraab/riSHwat KHor/
			tabaah

corrupted:	a.	masKH

corrupted:	a.	KHaraab/masKH

corruption:	n.	KHaraabi/KHabaasat/najaasat/riSHwat KHori

corset:		n.	chhoTa kapRa

cortége:	n.	juluus(m.)

cortex:		n.	chhaal/chhilka/post

cortile:	n.	aañgan/seHn

corundum:	n.	sañg e sañbaadah

cosher:		v.t.	laaD karna/naaz karna

cosmonaut:	n.	KHala baaz

cost:		n.	daam(m.)/KHarch(m.)/laagat(f.)/
			maaliyat(f.)/qiimat(f.)

costs:		n.	KHarchah(m.)

costive:	a.	qaabiz

costliness:	n.	maehñgaa'i

costly:		a.	giraañ/giraañ baha/maehñga/qiimti

costume:	n.	lebaas

costus:		n.	pachok

cosset:		n.	dulaara/paaltu jaanwar

cosset:		v.t.	chumkaarna/dulaar dikhaana/laaD karna

cot:		n.	khaaT/khaTwa

cottage:	n.	deyhi ghar/jhoñpRa

cotton:		a.	suuti

cotton:		n.	kapaas/ruu'i

cotton thread:	n.	suut

cotton tree:	n.	sembal

cotton wool:	n.	ruu'i

couch:		v.t.	ham waar karna/jhuuT bulwaana/leyTna/
			sikhaana paRaana
		
couch:		n.	bistar/taKHt	

cough:		v.i.	khaañsna

cough:		n.	khaañsi

council:	n.	añjuman(f.)/panchaayat(f.)

counsel:	v.t.	salaaH deyna

counsel:	v.i.	salaaH karna 

counsel:	n.	fikr(f.)/maSHwirah(m.)/muSHaawirat(f.)/
			nasiiHat(f.)/pañd(f.)/raa'ey(f.)/salaaH(f.)

counsellor:	n.	muSHiir(m.)/naasiH(m.)/salaaH kaar(m.)

count:		v.t.	giñna/Hesaab lagaana/SHumaar karna

countless:	a.	an ginat

countenance:	n.	chehrah buSHra/Huliyah/paekar/ru/
			suurat/tal^at

counter:	adv.	bil muqaabil raah/kaaT

counter:	a.	bar KHelaaf/kaaT

counter:	n.	bil muqaabil(f.)/kaaT(f.)

counter:	v.t.	jawaab deyna/kaaT karna/muqaabilah karna

counteract:	v.t.	bey asar karna/haraana

counteraction:	n.	aqdaam e mutaaqaabil/rad(m.)

counteractive:	n.	bey asar karney waala(m.)

counter attack:	n.	Hamlah e mutaqaabil(m.)

counter balance:n.	mowaaznah(m.)

counter balance:v.t.	mowaaznah karna

countercheck:	v.t.	do baarah paRtaal karna

counter-claim:	n.	da^wah e mutaqaabil

counter-espionage:n.	zid jaasuusi

counter-evidence:n.	mutaqaabil SHahaadat

counter-move:	n.	kaaT(f.)

counterfeit:	v.t.	ja^l saazi karn/naql karna

counterfeit:	n.	ja^l(m.)/jhuuT(m.)/naql(f.)

counterfoil:	n.	musañna

counter-intelligence:n. nizaam e zid jaasuusi

countermand:	v.t.	fasKH karna/laGH karna

countermand:	n.	fasKH/mamnuu^iyat(f.)

countermarch:	n.	samt ki tabdiili

countermeasure:	n.	eqdaam e mutaaqaabil/paar sañg

countermine:	n.	duusri samt meyñ kaan kani karna/
			KHufiyah taur sey koSHiSH naa kaam karna

counter-offensive:n.	Hamlah e mutaqaabil

counterpane:	n.	chaadar/ruupoSH		
			
counterpart:	n.	âks/jawaab/musañna/
			nuqtah e muqaabil
			
counterpoint:	n.	naGHmaat ka murakkab		

counterpoise:	v.t.	ba asar muqaabilah karna

counterpoise:	n.	dhaRa(m.)/paasañg(m.)/tawaazun(m.)
			
counterproductive:a.	nuqsaan deh

counterproposal: n.	jawaabi tajwiiz(f.)

counterpunch:	n.	jawaabi choT(f.)/jawaabi mukka(m.)/
			jawaabi zarb(f.)

counter-revolution:n.	zidd e iñqilaab

countersign:	n.	KHufiayah iSHaarah(m.)

countersign:	v.t.	tausiiqi dast KHat karna

countervail:	n.	baraabri karna/joR toR karna/talaafi karna

counter-weight:	n.	paasañg/wazn e ta^aadul

countless:	a.	an ginat/bey SHumaar/laa ta^daad

counting:	n.	giñti/SHumaar

country:	n.	daar/diyaar/kiSHwar/mulk/sar zamiin

(native)country:n.	watan

country:	a.	baladi

countryside:	n.	deyhaati êlaaqah

couple:		n.	baet/joRa/juft

couplet:	n.	baet/doha/SHe^r

courage:	n.	bahaaduri/bal buuta/dil/dam/dil gurdah/
			Hausalah/himmat/jasaarat/pitta/yaara

courageous:	a.	bahaadur/dabañg/himmat waala/SHeyr

courier:	n.	paeGHaam bar/paek/qaasid

course:		n.	chalan/Dharra/gardiSH/nisaab/raah/raastah/
			sabiil/samt

court:		n.	dar baar/seHan

(law)court:	n.	âdaalat/paa'ey gaah

(royal)court:	n.	baar gaah/dar baar

courteous:	a.	baa adab/KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/SHaa'estah

courtesy:	n.	aa'o bhagat(f.)/adab(m.)/iltifaat/aKHlaaq(m.)/
			KHuSH aKHlaaqi(f.)/mudaara(m.)

courtier:	n.	dar baari/HaaSHiyah naSHiin/musaaHib/nadiim

courtly:	a.	dar baari/muhazzab/pur waqaar

cousin:		a.	chacha zaad/KHaalah zaad/maamuuñ zaad/
			phuuphi zaad
			
couth:		a.	najiib/SHaa'estah

couturier:	n.	poSHaak saaz

covenant:	n.	eqraar naamah(m.)/miisaaq(m.)/mo^aahedah(m.)

cove:		n.	khaaRi(f.)/panaah gaah(e.)
 
cover:		v.t.	chhaana/chhupaana/Daalna/Dhaañkna/Dhaañpna/
			Hejaab karna/jhaañpna/uRhaana

cover:		n.	Dhakna/GHelaaf/KHol/lifaafah

covered:	a.	chhupa/poSHiidah

covered for flowers:a.	gulpoSH

covering:	n.	aaR/oT

covert:		a.	KHufiyah

covet:		v.t.	Hirs karna/laalach karna/paa'oñ phaelaana

covetous:	a.	aaz/Hariis/laalchi/taame^

covetousness:	n.	Hirs(f.)/laalach(f.)/tama^(f.)

coxcomb:	n.	buddhu/dikhaawaTi/saadah lauH

cow:		n.	gaa'ey(f.)

cow dung:	n.	gobar

cowpat:		n.	opley

cowage:		n.	kawaañch

coward:		a.	buzdil/Dar pok/naa mard

cowardice:	n.	buzdili/haTiya pan/naa mardi

cowardly:	a.	naa muraad

cower:		v.i.	Dar sey saehm jaana

cowl:		n.	raahib ki Topi

coxa:		n.	kamar(f.)/kuulha(m.)

coy:		a.	Haya daar/KHajil/SHarmiila

coyness:	n.	Haya/SHarm

crab:		n.	keykRa/sartaan

crab:		v.t.	pañjah maarna/roRa aTkaana

crabbed:	a.	aatiSH mizaaj/gaThiila/peych daar

Crab's eyes:	n.	ratti(f.)

crack:		v.i.	garajna/kaRakna/khilna/SHaq hona

crack:		v.t.	phaaRna/taR KHaana/toRna

crack:		n.	darz(f.)/phuuT(f.)/raKHnah/saañs/SHaq/SHigaaf

crackdown:	v.t.	saKHti karna

cracker:	n.	gap(f.)/gola(m.)/paTaaKHa(m.)

crackers:	n.	paagal/sañki

cracking:	a.	bahot achcha/mumtaaz

crackle:	v.i.	kaRakna

crackling:	a.	kurkura

crackpot:	a/n.	baaowla/KHabti/paagal/sañki

cradle:		n.	gaehwaarah/khaTola/paalna/piñguuRa

craft:		n.	fan(m.)/Hirfat(f.)/peySHah(m.)/san^at(f.)

craftiness:	n.	chaalaaki

crafty:		a.	âiyaar/chaal baaz/chaalak/dunya saaz/
			fiqreh baaz/fitrati/Hirfat/kaa'iyaañ

craftsman:	n.	san^at gar/san^at kaar

cram:		v.t.	Thosna

crammed:	a.	khacha khach

crammer:	n.	raTTu/thuurney waala

cramp:		n.	aeñThan(f.)

crane:		n.	saaras(m.)

cranium:	n.	kaasah e sar/khopRi

crank:		n.	KHabt/moR/tarañg/TeyRha pan

cranky:		a.	bad mizaaj/chiR chiRa/KHabti/TeyRha(m.)/
			TeyRhi(f.)

cranny:		n.	daraaz/jhiri/rozan/SHaq

crash:		v.i.	kaRakna

crash:		n.	kaRak/kaRaaka/khaT

crass:		a.	bhadda/khurdura/moTa

crate:		n.	chhaaba/khokha

crave:		v.t.	chaahat karna/iSHtiyaaq karna

craven:		a.	bey dam/buzdil/haara hu'a/maryal

cravenly:	adv.	haar sey/haarey hu'ey

craving:	n.	chaahat/chaaT/iSHteyaaq/iSHteha/pyaas

craw:		n.	ojh/poTa(m.)

crawl:		v.i.	kilbilaana/peyT key bal chalna

craze:		n.	KHabt(m.)/sauda(m.)

craziness:	n.	junuun(m.)/pagal pan(m.)/waeH SHat(f.)

craze:		n.	Haalat e diwaañgi/KHabt/paagal pan

crazy:		a.	baaura/KHabti/paagal/pagla/pagloT/waeH SHi

creak:		v.i.	char charaana/chur muraana

creak:		n.	char charaahaT/chur muraahaT/saKHt aawaaz

cream:		n.	malaa'i(f.)/zubdah

creamy:		a.	chikna/malaa'i daar

crease:		n.	churas(f.)/jhol(m.)/SHikan(f.)

create:		v.t.	paeda karna/taKHliiq karna

created:	a.	ma^buus/maKHluuq/paeda

creation:	n.	aafriiniSH(f.)/fitrat(f.)/iijaad(f.)/
			KHilqat(f.)/maKHluuq(f.)/paedaa'iSH(f.)
			
creativity:	n.	jiddat		

creator:	n.	KHaaliq/muujib/rab/saane^

creature:	n.	bañdah

credence:	n.	tasdiiq

credentials:	n.	SHahaadat e rasmiyah

credibility:	n.	saakh

credit:		n.	aabru/e^teraaf/naam/qadr/yaqiin

creditable:	a.	mo^tabar/qaabil e ta^riif

creditor:	n.	qarz KHwaah(m.)

credulity:	n.	za^iif ul e^teqaadi

credulous:	a.	za^iif ul e^teqaad

creed:		n.	iimaan(m.)/keySH(m.)/mazhab(m.)

creek:		n.	khaaRi(f.)

creep:		v.t.	kilbilaana/reyñgna

creep in:	v.i.	ghusna

creeper:	n.	beyl/latar

cremate:	v.t.	KHaak karna/murdah jalaana

cremation:	n.	murdah sozi(f.)

crescent:	n.	helaal

crest:		n.	kalGHi

crestfallen:	a.	haara hu'a

crevice:	n.	jhiri/raKHnah(m.)/SHaq(f.)

crew:		n.	âmlah

crib:		n.	Tokri

cribbing:	n.	hawa nikaali(f.)/hawa noSHi(f.)

cricket:	n.	jhiiñgar/sarsar

crier:		n.	muazzin

crime:		n.	gunaah/jurm/paap

criminal:	a.	mujrimaanah

criminal:	n.	mujrim/gunaah gaar/paapi/ru siyaah

criminal court:	n.	âdaalat e fauj daari

criminal law:	n.	qaanuun e fauj daari

cripple:	a.	lañgRa(m.)/moHtaaj(m.)

crippled:	a.	âajiz/ma^zuur

crisis:		n.	boHraan(m.)

crisp:		a.	KHastah/kurkura

crispiness:	n.	KHastahgi(f.)

criss-cross:	a.	aaRi tirchhi

critic:		a.	naaqid/naqqaad/nuktah chiin

critical:	a.	mubassiraanah

critical:	a.	ahem/baariik/boHraani/daqiiq/naazuk

critically:	adv.	dykh bhaal kar/Thiik waqt par

criticalness:	n.	naqd o nazar/nazaakat

criticise:	v.t.	baal ki khaal nikaalna/baat pakaRna/e^teraaz karna/
			nuktah chiini karna/tañqiid karna/
			uñgli dikhaana

criticism:	n.	e^teraaz/giraft/Harf giiri/pakaR/tañqiid

critter:	n.	maKHluuq/paaltu jaanwar

crocodile:	n.	ghaRyaal/magar machh/nahañg

crooked:	a.	aaRa(m.)/aaRi(f.)/aeñDi baeñDi(f.)/baañka(m.)/
			baañki(f.)/beyñDa/kaj/pur peych/TeyRha(m.)/
			TeyRhi(f.)/tirchha(m.)/tirchhi(f.)/ulTa(m.)/
			ulTi(f.)

crookedness:	n.	TeyRha pan

crop:		n.	fasl/Haasil

cross:		v.t.	taey karna

cross:		a.	chiR chiRa/kaj

crossable:	a.	paa yaab

crossed:	a.	taey SHudah

(red)cross:	n.	saliib e surKH

cross breed:	a.	maKHluut

cross examination:n.	baaz purs(f.)/jaraH(f.)

crotch:		n.	aañkRa(m.)/bhaal(f.)/jañgaasa(m.)/kaañTa/
			nok(f.)/peyRu(m.)
			
crotchet:	n.	lalak(f.)/mauj(f.)/tarañg(f.)/umañg(f.)

crotchety:	a.	anokha/kaj/mauji/niraala/TeyRha

crouch:		v.t.	zamiin par baeThna

croup:		n.	nar kharey ki suujan(f.)

crow:		n.	kau wa(m.)/zaaGH(m.)

crowd:		n.	añboh/bhiiR/fauj/ghamsaan/
			hujuum/jam ghaTa/jalwat/jatha/majma^

crowd:		v.t.	bhiiR jama^ hona/majma^ ikaTTha hona

crowded:	a.	khacha khach

crown:		n.	sar/taaj

crude:		a.	an ghaR/bad numa/bey hañgam/kachcha/KHaam/
			naa taraaSHiidah

crudeness:	n.	an ghaR pan

cruel:		a.	aSHqiya/bey raeHm/jallaad/kaafir/saKHt/sañg dil/
			waeH SHi/zaalim

cruelty:	n.	bey raeHmi/jafa/sitam/zulm

cruet:		n.	qaaruurah/SHiiSHi

crumb:		n.	chuura/reyzah

bread crumb:	n.	roTi ka chuura

crumble:	v.t.	chuura chuura karna

crumbling:	a.	phus phusa

crumpet:	n.	dil kaSH laRki

crumple:	v.t.	jhol Daalna/maroRi deyna/TeyRha karna

crumple:	v.i.	jhurri paRna/khiñchna/sukaRna

crunch:		v.t.	chabaana/chur mur karna

crunch:		n.	chur muraahaT

crunchy:	a.	chur muri/mur muri

crusade:	a.	saliibi jañg

crush:		v.t.	KHaak meyñ milaana/kuuTna/kuchalna/masalna/
			paa maal karna/peylna

crushed:	a.	paa maal/pichchi

crust:		n.	chhilka(m.)/uupri parat/paapaR/papRi(dim.)/
			post/tabaq

crutch:		n.	baesaakhi(f.)

cry:		v.t.	chiiKHna/kuukna/pukaarna/rona

cry:		n.	aawaaz(f.)/chiiKH(f.)/faryaad(f.)/
			kilkaari(f.)/pukaar(f.)/SHor(m.)

cry of distress:n.	fuGHaañ

cry out:	v.t.	pukaarna

crying:		a.	giryaañ

crying:		n.	giryah/rona piiTna

crystal:	n.	billaur/qalam

crystal glass:	n.	billaur/qalam

cuckoo:		n.	koel(f.)

cuckoo:		a.	aeHmaq/muñh phat/sañki

cuckooland:	n.	pagaal KHaanah

cuddle:		v.t.	galey lagaana/lipaTna/siinah lagaana
 
cudgel:		n.	DañDa/laaThi/laTh

cudgel:		v.t.	kuñdi karna/piTaa'i karna'

cudgelling:	n.	kuñdi/piTaa'i

cull:		v.t.	iñtiKHaab karna

culm:		n.	koe'ley ka chuurah

culmen:		n.	auj

culminate:	v.t.	auj Haasil karna

culpable:	a.	mujrim/qaabil e jaza

culpability:	n.	qaabiliyat e jaza

culprit:	n.	âasi/KHata kaar/mujrim

cultivate:	v.t.	jotna/kaaSHt karna/ta^alluqaat baRhaana/
			ugaana/zaraa^at karna

cultivated land:n.	kaaSHt

cultivation:	n.	bariik KHayaali/jutaa'i/kaaSHt/kaaSHt kaari/
			nafaasat/tamaddun/zaraa^at

cultivator:	n.	Haaris(m.)/kaaSHt kaar(m.)/muzaare^(m.)

culture:	n.	farhañg/SHaa'estahgi/siqaafat/taehziib

cultured:	a.	mohazzab/taehziib yaaftah

culvert:	n.	bad rau/paTi naali

cum:		prep.	ma^e/saath/sey

cum:		n.	jhaag(m.)

cumbent:	a.	leyTa hu'a/takiyah lagaa'ey

cumber:		v.t.	bojh laadna/bojhal banaana/laddhaR banaana/
			rukaawaT Daalna

cumber:		n.	bhaari pan/bojhal pan/rukaawaT

cumbersome:	a.	aTal/beyDhañga/bhaari/bhadda/kuDhab

cumulate:	n.	ikTTha karna/yakja karna

cumulative:	a.	ikaTTha SHudah/yakja

cumulatively:	adv.	majmuu^i taur par

cumin:		n.	ziirah

cunning:	a.	âiyaar/baañka/chaalaak/dunya saaz/
			fareybi/fitrati/Harraaf/Hirfati/
			makkaar/pakka/pur fan/SHaatir

cunning fellow: n.	kaa'iyaañ

cunningness:	n.	kaaT phaañs/kaa'iyaañ pan

cup:		n.	baadiah/kaasah/paemaanah/pyaalah/
			pyaali/sabu

cup bearer:	n.	saaqi

cupboard:	n.	almaari

cupid:		n.	îSHq ka deota

cupidity:	n.	Hirs/laalach/tama^

curative:	a.	êlaaji/SHifaa'i

curator:	n.	moHaafiz(m.)/nigaah baan(m.)

curb:		v.t.	rokna/sañbhaalna

curd:		n.	dahi

cure:		n.	aaraam/chaarah/daaru/darmaan/êlaaj/
			maar/marham/SHifa

cure:		v.t.	dawaa'i deyna/êlaaj karna

curio:		n.	naadir

curious:	a.	anokha/khoji/muSHtaaq/mutajassis/niraala/
			ta^ajjub añgeyz

curiousity:	n.	SHauq e taeHqiiq/talaaSH/tajassus

curl:		n.	bal/KHam/maroR/paTTa/peych

curl:		v.t.	GHuñgaryaalah banaana/KHam deyna/kuñDli banaana/
			moRna/sukeyRna

curly:		a.	ghuñgriyaala/laehriya

curmudgeon:	a.	bad mizaaj/Hariis/kañjuus/laalchi

curmudgeonly:	adv.	bad mizaaji sey/kañjuusi sey

currency:	n.	chalan/iste^maal/naqd/tarwiij/zar

current:	n.	dhaar(m.)/rau(f.)/sael

current:	a.	daa'er/Haaliyah/jaari/naafiz/raa'ej

curriculum:	n.	nisaab

currier:	n.	chamRa saaz(m.)

curry:		n.	saalan

curry:		v.t.	khaal ki kamaa'i karna/khurachna/piiTna

curry favour:	v.t.	KHuSH aamadi karna

curse:		v.t.	bura bhala kaehna/gaali deyna/kosna
 
curse:		n.	bad do^a(f.)/gaali/kosna/la^n/la^nat/
			nafriin/phiTkaar(f.)/SHaamat/wabaal(m.)

cursed:		a.	makruuh/mal^uun/SHaamat ka maara

cursorily:	adv..	uupar uupar

cursory:	a.	sar sari

curtail:	v.t.	ghaTaana/kaaTna/kam karna/KHulaasah karna/
			muKHtasar karna
			
curtailment:	n.	kaañT chhaañT(f.)/taKHfiif(f.)

curtailed:	a.	kaaTa chhaaTa7muKHtasar

curtailing:	n.	kaañT chhaañT

curtain:	n.	chaadar/Haajib/Hejaab/ojhal/pardah

curvature:	n.	KHamiidgi/muRaa'i

curve:		n.	baañk/KHam/moR/peych/peych o KHam

curved:		a.	baañka/kaj/KHam daar

cushion:	n.	baaliSH(m.)/masnad(m.)/takiyah(m.)

cushy:		a.	aaraam deh

cusp:		n.	chaañd ka kinaarah/nok/raas

cuspid:		n.	kuChli/nokiila daañt(m.)

cuspidor:	n.	thuuk daan(m.)

custard-apple:	n.	SHariifah(m.)/siita phal(m.)

custodial:	a.	mutawalli/taeHwiili

custody:	n.	Heraast/Hawaalaat(f.)/Hefaazat/
			moHaafizat(f.)/nigaah(F.)/nigah baani/
			paas/qaabu/qaed/rakh waali

custom:		n.	chaal/chalan/dastuur/Haasil/nizaam/
			qaa^edah/âadat/raah/rasm/rawaaj/saamaan/
			tariiqah/zaabitah

customs:	n.	karoR giiri(f.)/maeHsuul(m.)/maraasim(m.)

custom's station:n.	naaka

customer:	n.	gaahak/KHariidaar/muSHtari

customary:	a.	âadi/ma^muul/muqarrarah/raa'ej/rasmi

cut:		v.t.	cheerna/kaaT karna/kaaTna/katarna/
			qata^ karna

cut:		n.	bhattah/chaak/ghaa'o/kaaT/zaKHm

cut off:	v.t.	Hazf karna/kaaT deyna

cut off:	a.	âlaaHedah

cutaneous:	a.	jildi

cute:		a.	bhola/nukeyla/pyaara

cuticle:	n.	jild

cutis:		n.	jild(f.)

cutting:	n.	kaaT/kaTaa'i/qata^/waza^

cycle:		n.	chakkar(m.)/daur(m.)/gardiSH(f.)/jag(m.)

cymbals:	n.	jalaajil(m.)

cynic:		a.	KHuSHk mizaaj/turSH ru/bad KHu

cynical:	a.	bad gumaan/kalbi

cynicism:	n.	KHuSHki(f.)

cynosure:	n.	kuttey ki dum(f.)/qutbi taarah(m.)