FANDOM
gab:		n.	bak bak/bakwaas/gap SHap

gab:		v.i.	teyz tarraari sey bolna

gabble:		v.i.	baR baR karna

gable:		n.	paakha/pakhwa

gad:		v.i.	idhar udhar phirna

gadfly:		n.	KHuun chuus makkhi/wabaal e jaan

gadget:		n.	adna tarkiib/chaal/dil chasp SHaey/
			kal purzey/tadbiir

gaffe:		n.	bey tuki baat/aKHlaaqi laGHziSH

gaffer:		n.	buDDha gañwaar

gag:		v.t.	chup karna/muñh bañd karna/
			zabardasti sey muñh bañd karna

gag:		n.	man ghaRat kahaani

gag:		n.	chheyñka/mazaaq/zabaañ bañdi

gaga:		a.	aeHmaq/saadah lauH/saThiyaya hu'a

gage:		n.	âehd/rahen

gage:		v.t.	baazi lagaana/daa'o laggana/SHart lagaana/
			qasam dilaana

gaggle:		n.	qaazoñ ya âurtoñ ka jhuñD

gaily:		adv.	bhaRak daari sey/SHoKHi sey/ziñdah dili sey

gain:		v.t.	Haasil karna/jiitna/munaafa^ karna

gain:		n.	beySHi/faa'edah/faez/Haasil/jiit/munaafa^/
			nafa^/yaaft

gainful:	a.	nafa^ baKHSH/faa'edah mañd/mufiid/suud mañd

gainless:	a.	bey suud/laa Haasil

gainly:		a.	qubuul suurat/siDol/zeyba

gainsay:	v.t.	iñkaar karna/tardiid karna

gainsay:	n.	jhagRa/tardiid

gait:		n.	chaal/ghoRey ki chaal/KHiraam/paa'oñ/
			rawiSH/tarz e KHaraam

gaiety:		n.	baañk pan(m.)/baSHaaSHat(f.)

gaiter:		n.	jarmuuq/TaKHna poSH

gala:		a.	jaSHn/tehwaar

galactic:	a.	duudh sey muta^alliq/
			kaeh kaSHaañ sey muta^alliq

galaxy:		n.	aakaaSH gañga/kaeh kaSHaañ

gale:		n.	jhakkaR/tuufaan

galimatias:	n.	ala bala/bak waas

gall:		v.t.	aazaar deyna

gall:		n.	aablah/âdaawat/kiinah/mizaaji talKHi/
			safra

gall-bladder:	n.	pitti

gallant:	a.	âaSHiq/bahaadur/îSHq baaz/jawaan mard/
			SHujaa^

gallantry:	n.	îSHq baazi/âaSHiq mizaaji/bahaaduri/
			dileyri/jawaan mardi/KHuSH poSHaaki/
			naaz bar daari

gallery:	n.	daalaan/GHulaam gardiSH/nigaar KHaanah/
			raah daari

galley:		n.	chappu'oñ ya baad baan ki madad sey chalney 
			waala chhoTa jahaaz

gallimaufry:	n.	afra tafri/gaD maD/gaR baR/KHalat malat

galling:	a.	aazaar deh/duruSHt/talKH

gallivant:	v.i	waqt bar baad karna

gallop:		v.i.	DapaTna/ghoRey ka po'iya ya sarpaT dauRna/
			teyz chalna

gallop:		n.	dapaT(f.)/ghuR dauR(f.)

Galloway:	n.	yaabu

gallows:	n.	daar/suuli

gally:		v.i.	Darna

galoot:		n.	buddhu/sipaahi

galore:		adv.	ba kasrat/ba afraat

galosh:		n.	juuta poSH

galvanise:	v.t.	joSH dilaana/taeh chaRhaana/uksaana

galvansed:	v.t.	uksaaya hu'a

gambit:		n.	chaal(SHat rañj)/ko'i âmal

gamble:		n.	ju'a/qumaar baazi/SHart

gamble:		v.i.	ju'a kheylna/qumaar baazi karna/
			SHart lagaana

gambling:	n.	haar jiit/ju'a

gambol:		v.i.	kad kaRey lagaana/kheylna kuudna/kudakna

gambol:		n.	chhalaañg/phalaañg/uchhal kuud/zaqañd

game:		n.	baazi/baazi chah/kheyl/SHikaar/tafriiH

gamekeeper:	n.	moHaafize SHikaar gaah

gammer:		n.	buRhiya

gamp:		n.	chhaata(m.)

gamut:		n.	Halqah daa'erah/sar gam

ganch:		v.t.	chiirna/ghaa'o lagaana

gander:		n.	bey waquuf/ghaamaR/hans/naa daan/
			saadah lauH

gang:		n.	garoh/jama^at/mañDli/Toli/TukRi/zumrah

gangster:	n.	bad ma^aaSH/dada giir/uchakka

gangway:	n.	jahaaz sey raastah/rah guzar

gaol:		n.	Habs/qaed KHaanah

gap:		n.	daraaR/daraz/faasilah/naaGHah/
			phuuT/raKHnah/SHaq/SHigaaf/waqfah

gape:		v.i.	jamaahi leyna/muñh khol kar deykhna

gaping:		a.	Haeraan/muñh khula

garage:		n.	kaar gudaam/moTar KHaanah

garb:		n.	bheys/hai'yat/lebaas/paeh naawa/poSHaak/
			waza^

garbage:	n.	aalaa'iSH/fuzlah/kuuRa karkaT/makruuh adab

garble:		v.t.	chhaañna/jhuTaa'i karna/saaf karna

garboil:	n.	haR boñg/ulTa palTi

garden:		n.	baaGH/bustaan/chaman/gulistaan/gulzaar/
			phulwaari

garden:		v.i.	baaGH baani karna

gardener:	n.	baaGH baan(m.)/bustaani(m.)/gul chiiñ(m.)/
			maali(m.)/maalan(f.)

gardening:	n.	baaGH baani(f.)

garderobe:	n.	kapRoñ ki almaari/chhoTa kamrah/Hujla

gargantuan:	a.	âziim ul baeHsah/deo numa/peyTu

gargle:		v.t/i.	GHaraarah karna/GHar GHaraana

gargle:		n.	GHar GHarah/kulli

garish:		a.	bhaRak daar/bhaR kiila/chamak daar/
			cham kiila/fauq ul bhaRak/KHiirah kun/
			SHoKH/zarq barq

garland:	n.	gajra/haar/maala

garlic:		n.	lahsan

garlic (clove):	n.	jawa(m.)

garment:	n.	kapRey/lebaas/paehnaawa/poSHaak

garnet:		n.	yaaquut

garner:		n.	GHallah gudaam/khalyaan/KHarman

garner:		v.t.	jama^ karna/ikhaTTa karna

garnish:	v.t.	aaraa'iSH karna/sajaana/taz'iin deyna/
			zeybaa'iSH karna

garnish:	n.	aaraa'iSH/taz'iin/zeybaa'iSH

garniture:	n.	aaraaiSH o zeybaa'iSH key lawaazmaat/
			paeraahan/sajaawaT

garrison:	n.	fauji chhaa'oni/urdu

garrison:	v.t.	sipaahi muhiyah karna

garth:		n.	baaGHiichah

garrulous:	a.	baatuuni/gappi/kasiir ul kalaam

garrulity:	n.	baatuuni pan/kasiir ul kalaami

gash:		v.t.	gaehra zaKHm lagaana

gash:		n.	charka/ghaa'o/gaehra zaKHm/zaKHm

gasket:		n.	paTTi jis sey baad baan baañdha jaa'ey

gasp:		v.i.	saañs key li'ey muñh kholna/
			saañs phuulna/sisakna

gasp:		v.t.	saañs leyna

gastric:	a.	me^di/reyaahi/SHikmi

gastrotomy:	n.	peyT ki jarraaHi

gat:		n.	aab naa'ey

gate:		n.	baab/dar/dar waazah/guzar gaah/mudKHal/
			phaaTak(m.)

gate-crash:	v.i.	bin bulaa'ey mehmaan bañna

gate-keeper:	n.	chauki daar/sañtri

gateway:        n.	dar waazah/phaaTak

gather:		v.t.	biñna/faraaham karna/ikaTTha karna/
			jama^ karna/khasoTna/sameyTna/yakja karna

gather:		v.i.	ikaTTha hona/jama^ hona/yakja hona

gathered:	a.	faraaham/ikaTTha/jama^/jama^ SHudah

gathering:	n.	bhiiR/hujuum/ijtemaa^/jhuumar/maeHfil
  
gauche:		a.	bey Dhab/bey saliiqah/bey tuka/
			naa SHaa'estah

gaucherie:	n.	bhoñDa pan

gaud:		n.	dikhaawaTi jaSHn/gul kaari

gaudy:		a.	bad zauq/bhaR kiila/cham kiila/numaa'iSHi/
			rañgiin

gaudiness:	n.	rañgiini(f.)
			
gauge:		n.	meqyaas/me^yaar/naap/paemaanah/wus^at

gaum:		v.t.	chipaRna

gaum:		n.	kiichaR/chip chipaahaT

gaunt:		a.	maryal/patla/suukha/ujaaR/waeHSHat naak/
			wiiraan

gauntlet:	n.	aahni dastaanah

gauze:		n.	jaali

gave:		pa.t.	diyaa

gavel:		n.	eyk chhoTi muugri jisey sadr e majlis 
			nazm o zabt key li'ey iste^maal karey

gavel:		n.	KHiraaj/kiraayah

gavial:		n.	ghaRyaal/magar machh/nahañg

gawk:		v.i.	muñh phaaR kar deykhna

gawk:		n.	bey tuka/hawañnaq/jheyñpu/
			KHabti/saadah lauH

gawkish:	a.	bey Dhañga/bey waquuf/siRi

gawky:		a.	bey tuka/bey Dhañga/hawañnaq/jheyñpu

gawkiness:	n.	bey tuka pan/bey Dhañga pan/jheyñpu/KHabt

gay:		a.	albeyla/bey fikr/bhaRak daar/chañchal/
			hañs mukh/KHurram/KHuSH/KHuSH mizaaj/
			KHuSH taba^/laa ubaali/masruur/rañga daar/
			rañgiila/SHaadaañ/SHoKH/satHi/
			zarq barq/ziñdah dil

gay:		n.	chhabiila/ham jiñs parast/lauñDa

gaze:		v.i.	ghuur kar deykhna/TikTiki baañdh kar deykhna

gaze:		n.	TikTiki

gazebo:		n.	baarah dari/chhajjah/jharoka/minaarah

gazelle:	n.	aahu/GHazaal/hiran

gazette:	n.	aKHbaar/ko'i sar kaari jariidah/roz naamah

gazetted:	a.	jariidi

gazetteer:	n.	juGHraafiah

gear:		n.	garaari

gear:		n.	aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/
			saaz o saamaan

gear:		v.t.	ghoRa jotna

geck:		n.	eHaanat

geck:		v.t.	mazaaq uRaana

geck:		v.i.	Haqiir samajhna/tauhiin karna

geezer:		n.	âjiib aadmi/jhalla/

geld:		v.t.	maeHsuul lagaana

geld:		v.t.	aaKHtah karna/bachchah daani nikaalna/
			kamzor kar deyna/KHaarij karna/
			KHassi banaana/maeHruum karna

geld:		n.	baaj/KHiraaj

gelding:	n.	aaKHtah/KHassi jaan war/KHassi ghoRa

gelded:		a.	aaKHtah

gem:		n.	jauhar/gauhar/gohar/qiimti patthar

gems:		n.	jawaahir

geminate:	v.t.	duugna karna

gemma:		n.	añkhwa

gendarme:	n.	sipaahi

gender:		n.	ism/jiñs/tazkiir o taaniis

gender:		v.t.	paeda karna

gender:		v.i.	ham bistari karna

gene:		n.	mauruusah/nisbah

genealogical:	n.	nasabi

genealogy:	n.	nasl/silsilah tul nasb

general:	a.	âam/majmuu^i/qaa'ed/sipah saalaar/ûmuumi

generalise:	v.t.	âam iste^maal meyñ laana

generalist:	n.	har fan maula/maahir e ûmuumi

generality:	n.	baRa Hissah/ûmuumiyat

generally: 	adv.	âam taur par/aksar/bil ûmuum/ûmuuman

generate:	v.t.	âalame wujuud meyñ laana/paeda karna/
			taKHliiq karna

generation:	n.	nasl(f.)/paud(f.)/piiRhi(f.)/puSHt(f.)/
			qarn

generational:	a.	nasli/puSHti

generative:     a.	nasl par wari sey muta^alliq

generous:	n.	bey laus/dil waala/faiyaaz/faraaKH dil/
			Haatim/himmat waala/kariim/saKHi

generosity:	n.	dil(m.)/dil(m.)/faezaan(m.)/faiyaazi(m.)/
			faraaKH dili(f.)/juud(m.)/karam(m.)/
			murawwat(f.)/saKHaawat(f.)

genesis:	n.	aaGHaaz/âmal e tauliid/ibtida/paedaa'iSH

genetic:	a.	jiñsi/nasli/tawaaldi

genetics:	n.	îlme takwiin/nasliyaat

genetically:	adv.	KHalqi taur par

genial:		a.	farHat afza/ham dard/KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/
			milan saar/neyk dil/seHat mañd

geniculate:	a.	gaThiila/joR daar

genie:		n.	jin

genitals:	n.	aa^zaa'ey tanaasul(KHaariji)

genitor:	n.	jad/waalid

geniture:	n.	paedaa'iSH

genius:		n.	âql mañd/zaki/zehiin

genocide:	n.	garoh ya nasl ka qatl e âam(m.)/nasl kuSHi(f.)

genome:		n.	launiyat/launi maaddah

genre:		n.	añdaaz/hae'iyat/qism/sinf/tarz

gent:		a.	najiib/SHariif

genteel:	a.	latiif/mohazzab

genteelism:	n.	saHiiH alafaaz ka iste^maal

gentility:	n.	adab/taehziib

gentle:		a.	aahistah/KHuub/mulaa'em/narm/narm dil/
			siidha

gentleman:	n.	mohazzab/saaHab/SHariif

gentlemanliness:n.	SHaraafat

Gentlemen!	intj.	saaHabo

gentleness:	a.	iñsaaniyat/mulaa'emiyat/narmi/narm dili/
			SHaraafat

gentlewoman:	n.	baano/bey gam

gently:		adv.	bah lataafat/narmi sey/SHaraafat sey

gentry:		n.	SHurafa

genty:		a.	gul badan/nafiis/zeyba

genuflect:	v.i.	rukuu^ karna/sijdey meyñ jaana

genuine:	a.	asl/asli/Haqiiqi/KHaalis/khara/mustanad/
			pakka/qudrati/saHiiH/Taksaali

genuinely:	adv.	aslan/Haqiiqatan/sach much

genuineness:	n.	asliyat/Haqiiqat/KHaalis pan/mustanad/
			sadaaqat/seHat

genus:		n.	jiñs/nau^/qabiil(m.)

geography:	n.	îlm ul ârz/juGHraafiah

geographical:	v.t.	juGHraafiyaa'i

geology:	n.	îlm e tabqaat ul ârz

gerbe:		n.	geyhuuñ ki baali

gerbil:		n.	bayaabaani chuuha

germ:		n.	asl/biij/jarsuumah/SHaguufah

german:		a.	auwwal darjey ka/âziiz

german:		n.	âziiz/ham SHiir/ham zaad

German:		a.	almaani

germinate:	v.i.	namu paana/ugna/nikalna/phuuTna/ugna/
			upaj paana

germination:	n.	namu/upaj/ugaa'o

germinative:	adv.	namuudi

germs:		n.	jaraasiim

gerontocracy:	n.	buuRhuuñ ki Hukuumat

gerund:		n.	ism e musaddar(m.)

gest:		n.	âmal/iSHaarah/kaar e numaayaañ

gest:		n.	Harkat/iSHaarah

gestalt:	n.	ha'iyyat/SHakl/suurat

gestation:	n.	Hamal/sawaari

gesticulate:	v.i.	haath hila hila kar baat karna

gesticulation:	n.	Harkat/nirat

gesture:	n.	Harkat(f.)/iSHaarah(m.)

get:		v.t.	Haasil karna/paana/paeda karna

get:		v.i.	bañna/milna/paana

get away!	intj.	bhaag/haT

getaway:	n.	aaGHaaz/faraar

get bored:	v.i.	jii uchaaT hona

get down:		utarna

get hold of:		qabzah karna

get off:		nikal bhaagna/phalna phuulna/utarna

get on:		v.i.	aagey baRhna/faroGH paana

get up:		v.i.	taiyyaar karna/uThna

get-up:		n.	auzaar/SHakl

getting:;	n.	jalb

ghast:		v.t.	Daraana/KHauf zadah karna

ghastful:	a.	tiirah/udaas

ghastliness:	n.	bhayaanak pan/KHauf naaki/tiirahgi

ghastly:	a.	bhayaanak/Daraa'ona/KHauf naak

gherkin:	n.	chhoTi zaat ka khiira

ghetto:		n.	yahuudiyoñ ka moHallah

ghost:		n.	baitaal/bhuut/ham zaad/jin/pareyt/
			ruuH/saayah

ghostly:	a.	bhuut kaa sa/KHyaali/ruuHi

ghoul:		n.	bhayaanak ruuH/GHuul/îfriit

giant:		n.	âziim/baRa/deow/jabbaar

gib:		n.	KHassi billi

gibber:		v.t.	baR baR karna

gibberish:	n.	aul faul/baR baR/bak waas

gibbet:		n.	daar(f.)/suuli(f.)

gibble-gabble:	n.	baR baR

gibbon:		n.	hiñ dustaani bañ dar

gibbous:	a.	kubRa

gibe:		v.t.	choT kasna/GHaban karna/luuTna/
			tauhiin karna

giblets:	n.	pariñdoñ ka dil gurdah waGHaerah

Gibralter:	n.	Jabl al Tariq

giddiness:	n.	chakkar/daurah

giddy:		a.	Dag mag/subuk sar

gift:		n.	âtiyah/baKHSHiSH/deyn/en^aam/hibah/ênaayat/
			nazar/ne^mat/niSHaani/peysH kaSH/
			riSHwat/sauGHaat/tajribah/toHfah

gifted:		a.	Haaziq/pur dimaaGH/zehiin

gigantic:	a.	âziim/bey Had baRa/deo numa

giggle:		v.i.	aeHmaqaanah taur par hañsna/khi khiyaana

giglet:		n.	chañchal laRki/DhaDDo

gigot:		n.	bakrey ki raan

gild:		v.t.	soney ka paani chaRhaana/mulamma^ chaRhaana

gilded:		a.	zar nigaar

gilder:		n.	tila kaar/tila saaz

gilding:	n.	qal^a'i

gill:		n.	aab ju
 
gilt:		v.t.	saeqal karna
 
gilt:		a.	soney ka paani chaRha hu'a/sunaehra

gilt:		n.	saeqal

gilt:		n.	nau jawaan suu'arni

gimmick:	n.	anokha daa'o(m.)/anokhi kal(f.)/tadbiir(f.)

gimmickry:	n.	chaal(f.)

gimp:		n.	Dori(f.)/goT(f.)/kinaari(f.)

gin:		n.	Hikmat/phañda/tadbiir/tajwiiz

gin:		v.t.	oTna/phaañsna/
			ruu'i sey binauley nikaalna

gin:		v.t/i.	SHuruu^ karna

ginger(dry):	n.	soñTh(f.)

ginger(fresh):	n.	adrak(f.)

ginger:		n.	himmat/jazbah/mizaaj/teyz mizaaj

ginger:		v.t.	adrak Daalna/jaan Daalna

ginger:		a.	bhuura/surKHi maa'el

gingerly:	adv.	aahistah qadmi sey/baRi eHteyyat sey

gipsy:		n.	KHaanah badoSH

giraffe:	n.	zarafah

gird:		v.t.	gheraa'o karna/Halqey meyñ leyna/
			kamar bañd baañdhna

girder:		n.	SHeh tiir

girdle:		n.	gheyra/Halqah/kamar bañd/kuñDli/
			miñtaqah/paTka/peyTi/zeyr jaamah

girl:		n.	bachchi/chhokri/do SHiizah/KHaadimah/
			kuñwaari/laRki/maeHbuubah/
			naa katKHuda âurat

girlfriend(of a girl):n. saheyli

girlhood:	n.	baañk pan/bach pan/do SHiizgi/
			kanha'iya pan/laRak pan

gist:		n.	KHulaasah

give:		v.t.	âta karna/baKHSHna/deyna/ênaayat karna/
			pakRaana/phal deyna

give and take:	n.	leyn deyn/sauda

give away:	v.t.	baKHSHna/faaSH karna

give birth:	v.t.	jañna

give ear:	v.t.	suñna

give up:	v.t.	baaz aana/chhoRna/haath dhona

give vent to:		bhaRaas nikaalna

given:		a.	âta kardah/ta'ey SHudah

giver:		n.	âta karney waala/deyney waala

giving:		n.	âta

glacial:	a.	barfaani/muñjamid

glacial river:	n.	barfaani nadi

glacier:	n.	barfaani darya

glad:		a.	dil SHaad/farHaañ/KHurram/KHuSH/maeHzuuz/
			masruur/SHaad/raazi

glad tidings:	n.	KHuSH KHabri(f.)/muZdah(m.)

gladden:	v.t.	dil SHaad karna/KHuSH karna/masruur karna

gladness:	n.	faraH/KHuSHi/suruur

gladly:		adv.	bahd dil o jaan/bah KHuSHi/hañsi KHuSHi

glamour:	n.	fareyftahgi/seHr

glamour:	v.t.	fareyftah karna

glance:		v.i.	kauñdna/nazar paRna

glance:		v.t.	deykhna/nigaah Daalna

glance:		n.	chitwan/laeHzah/lamHah/nazar/nigaah

gland:		n.	GHuduud

glandular:	a.	GHuduudi

glare:		n.	aab/chamkaara/roSHni/SHahaabi/ujaala

glare:		v.t.	chaka chauñd karna
  
glaring:	n.	KHiirah kun/zaahir

glass:		n.	kaañch/sabu/SHiiSHah/zujaaj

glassy:		a.	SHiiSHey ka/SHiiSHey jaesa/zujaaji

glass house:	n.	aa'inah KHaanah

glass pane:	n.	SHiiSHah

glaze:		v.t.	SHiiSHey ki taeh jamaana/
			SHiiSHah lagaana

glazier:	n.	SHiiSHah gar

gleam:		v.i.	damakna/TimTimaana

gleam:		v.t.	chamkaana

gleam:		n.	chamak/damak/jhalak/kiran/taab/
			TimTimaahaT

glean:		v.t.	bacha khucha ikaTTha karna/
			baRi meHnat sey siikhna

gleaner:	n.	KHoSHah chiiñ

glee:		n.	KHuSHi/musarrat/suruur

gleeful:	n.	faraH/masruur

gleefully:	adv.	KHuSHi sey

gleet:		n.	jiryaan(m.)

glib:		a.	aasaan/chikna/phisalwaañ/tarraar/teyz

glib:		v.t.	teyzi dikhaana

glibness:	n.	phislan/teyzi

glide:		v.i.	bila dam lagaa'ey uRna/phisalna

glim:		n.	jhalak

glimmer:	v.i.	chamkaara/chiraaGH ki taraH jhilmilaana/
			TimTimaana

glimmering:	n.	TimTimaahaT

glimpse:	n.	halki si jhalak/jhapki/par tau

glimpse:	v.i.	halki si jhalak dikhna

glimpse:	v.t.	halki si jhalak deykhna

glint:		v.i.	chamakna

glint:		n.	chamak

glissade:	v.i.	barf par phisalna/phisalna

glisten:	v.i.	jhalakna

glitch:		n.	nuqs

glitter:	v.i.	chamakna/damakna/jhalakna/
			taabiSH dikhaana

glitter:	n.	aab taab/chaka chauñd/chamak/
			chamak damak/damak/dikhaawaT/jag magaahaT/
			jhalak/lahak/taabiSH
			
glittering:	a.	chamkiila

glittery:	a.	bhaRak daar/damkiila/daraKH SHaañ

gloaming:	n.	jhuT puTa/SHafaq

gloat:		v.i.	faaKHiraanah añdaaz sey nazar Daalna

gloat:		n.	lalchaa'i nazar(f.)/niyat e bad(f.)/
			SHamaatat(f.)

gloater:	n.	nadiidah/nazar baaz

gloatingly:	adv.	nadiidoñ ki taraH/nigaah e SHauq sey

global:		a.	aafaaqi/âalam giir

globular:	a.	kurrawi

globule:	n.	chhoTi goli/kurrah/qatrah

globe:		n.	geyñd/gola/kurrah/kurrah tul arz

gloom:		n.	aazurdahgi/añdheyra/dhuñdh/
			tiirgi/naa umiidi/udaasi

gloom:		v.i.	aazurdah hona/añdheyra hona/dhuñhlaana/
			GHamgiin hona

glooming:	n.	jhuT puTa

gloomy:		a.	aazurdah/kaala/mukaddar/udaas

glorify:	v.t.	âzmat deyna/puujna/SHaan baRhaana

glorified:	a.	baa âzmat

glorious:	a.	jaliil/sar bulañd/SHaan daar

glory:		n.	aab o rañg/bahaar/dhaak/faKHr/faroGH/
			ifteKHaar/jalaal/SHaan/SHohrat/ujaala/
			âzmat/îzzat

gloss:		n.	aab/chamak damak/dikhaawa/qala^i

gloss:		n.	tafsiir/taSHriiH

gloss:		v.i.	taSHriih karna

glossy:		a.	aab daar/chamkiila/chikna

glossary:	n.	farhañg/fehrist e alfaaz

glottal:	a.	dehaaney sey muta^lliq/muñh ka

glottis:	n.	Halquum

glout:		v.i.	mukaddar hona

glove:		n.	dastaanah

glow:		v.i.	chamakna/damakna

glow:		n.	aañch/damak/lapaT

glowing:	a.	damakta/garm

glow-worm:	n.	jugnu

gloze:		v.i.	tabsarah karna

gloze:		v.t.	chaapluusi karna

glue:		n.	goñd/leys/sareySH

glum:		a.	maGHmuum

glut:		v.t.	haukey sey khaana/peyT bhar khaana

glut:		n.	afraat/bhar maar

glutinous:	a.	chip chipa/lazaj

glutton:	n.	baR peyTa/khaa'u/naa diidah/peyTu/
			pur KHor/SHikam parwar

gluttonise:	v.i.	zaruurat sey zeyaadah khaana

gluttonous:	a.	Hariis/laal chi/peyTu

gnarl:		n.	daraKHti gaañTh

gnash:		v.t/i.	daañt kaT kaTaana/daañt piisna

gnat:		n.	chhoTa machhar

gnaw:		v.t/i.	kutarna

gnosis:		n.	îrfaan(m.)

Gnostic:	n.	fahiim/fareybi/SHaatir

go:		v.t/i.	jaana/chalna

Go!		intj.	jaa'o(m.)/jaa'iey(pl.)

go at:		v.t.	Hamlah karna

go away:	v.i.	Talna

go between:	n.	kuTna(m.)/kuTni(f.)

go-by:		n.	gureyz/ijtenaab

go for:		v.t.	bhiR jaana

go over:	v.t.	nazr saani karna/yaad karna

go through:	v.t.	guzarna/jheylna

go to war:	v.t.	jañg karna/laRna

goad:		n.	aañkas/hañkney ki DañDi/jariib

goad:		v.t.	haañkna/Harkat meyñ laana

goal:		n.	hadaf/mañzil/maqsad/Thikaana

goat:		n.	bakra(m.)/bakri(f.)

goatherd:	n.	bakar waal(m.)/char waaha(m.)

goat-pellet:	n.	bakri ki meyñgni(f.)

goatskin:	n.	bakrey ki khaal(f.)

gob:		n.	Dheyr(m.)/muñh(m.)/niwaalah(m.)/tikkah(m.)

gobbet:		n.	Dali(f.)/luqmah(m.)/niwaalah(m.)/qatrah(m.)

gobble:		v.t.	baRey TukRey nigalna/Dhakosna/
			haRap kar jaana/jaldi meyñ nigalna/
			lap lap khaana

gobbledegook:	n.	uuT paTaañg(f.)

gobbler:	n.	lap lap khaaney waala(m.)

goblet:		n.	baadiah/jaam/kaasah/kuuzah/miina/saaGHar

goblin:		n.	GHol

God:		n.	deota(m.)/KHuda(m.)/maalik(m.)/rab(m.)/
			yazdaañ(m.)

(by) God:	adv.	bah KHuda

God Almighty:	n.	uupar waala

God fearing:	a.	KHuda taras

God given:	a.	qudrati

godsend:	n.	KHuda daad

Godspeed:	n.	KHuda ka saath

goddess:	n.	deywi

godless:	a.	kaafir/SHariir

godliness:	n.	taqwa

godly:		a.	KHuda parast/mazhabi/saaleH/taqi

godown:		n.	gudaam

goes:			ja raha ha'ey(m.)/ja rahi ha'ey(f.)

goety:		n.	kaala jaadu

goglet:		n.	kuuzah(m.)

going:		pr.p.	jaata/jaata hu'a/ja raha ha'ey/
			ja rahey haen(pol.)

going:		n.	rawaangi/ruKHsat

gold:		n.	kañchan/sona/tila/zar

gold foil:	n.	soney ki pañni

golden:		a.	sunaehra/tilaa'i/zarriiñ/zar nigaar

goldly:		adv.	soney jaesa

goldsmith:	n.	saadeh kaar/sunaar/zar gar

goluptious:	a.	laziiz/SHaewat añgeyz

gone:		pa.p.	faq/gaya/gaya hu'a/jaata

gong:		n.	ghaRyaal/jaras/naaquus

gonorrhoea:	n.	jiryaan(m.)

goo:		n.	jazbaatiyat

good:		a.	bhala/Hasan/KHaer/khara/KHuub/mustaHsan/
			neyk/suud mañd/Thiik/ûmdah

good deed:	n.	eHsaan

good fellow:	a/n.	KHaliiq/yaar baaSH

good fortune:	n.	baKHt/eqbaal/KHuSH qismati/sa^aadat

Good Friday:	n.	jummat ul KHaer(m.)

good humour:	n.	baSHaaSHat

good looks:	n.	wajaahat

good looking:	a.	gabru/KHuub suurat/wajiih

good luck:	n.	yumn

good manners:	n.	aadaab/SHaa'estahgi/SHaraafat

good name:	n.	laaj

good natured:	n.	KHuSH mizaaj

good news:	n.	KHuSH KHabri(f.)/muZdah(m.)

good offices:vn.	KHuSH nuudi(f.)

good riddance:	prov.	KHas kam jahaañ paak

Goodbye!	intj.	KHuda Haafiz/widaa^

goodly:		a.	dil kaSH/Hasiin

goodly:		adv.	bah mehrbaani

goodness:	n.	achchhaa'i/eHsaan/KHuubi/mehrbaani/
			neyki/salaaH

Goodnight!	intj.	SHab ba KHaer

good-for-nothing:a.	bey kaar/bey SHoGHl/naa kaarah/
			nikamma/nikhaTTu

goods:		n.	jiñs(f.)/maal(m.)/mataa^(f.)/sauda(m.)

goods train:	n.	maal gaaRi(f.)

goodwill:	n.	eHsaan(m.)/mehrbaani/naam(m.)/tijaarti SHohrat

goody-goody:	a.	diin daar/neyk/paarsa

goof:		n.	aeHmaq/bey waquuf/buddhu

goofy:		a.	aeHmaq/bey waquuf/buddhu/gadha/
			saadah lauH

gook:		n.	gard(f.)/GHalaazat(f.)

goon:		a.	bey waquuf/buddhu/GHuñDa/SHohda

goon:		n.	kiraa'ey ka GHuñDa

goop:		n.	bey waquuf/pagloT

goose:		n.	qaaz

gore:		n.	KHuun/muñjamid KHuun

gory:		a.	KHuuni

gorge:		n.	darrah/gala/gaehri waadi

gorge:		v.t.	haukey sey khaana

gorgeous:	a.	faaKHir

gospel:		n.	baSHaarat

gossip:		n.	baat/charcha/gap/gap SHap

gossip:		v.t.	gap lagaana/idhar ki udhar lagaana/
			lagaa'i bujhaa'i karna

gouge:		v.t.	khurach kar nikaalna

gourd:		n.	kaddu

(ash) gourd:	n.	peyTha(m.)

(bitter)gourd:	n.	kareyla

gourmand:	n.	baR peyTa/khaa'u/naa diidah/peyTu

gout:		n.	gaThiya ki biimaari

gout:		n.	lazzat/mazah/zaa'eqah

gouvernante:	n.	âalimah(f.)

govern:		v.t.	Haawi hona/Hukumraani karna/
			Hukuumat karna

governance:	n.	asar/dabaa'o/Hukuumat/Hukmraani/iñtezaam

government:	n.	âmal daari(f.)/Hukuumat(f.)/raaj(m.)/
			saltanat(f.)/sar kaar(f.)

governmental:	a.	Hukuumati/sar kaari

governing:	n.	zabt

governor:	n.	Haakim/waali/zaabit

gown:		n.	choGHah/Dhiila Dhaala jaamah/jubbah

grab:		v.i.	chhiiñna/hathiyaanah/pakaRna

grabber:	a.	baKHiil/Hariis/laalchi/pakaRney waala

grace:		n.	aan/ada/fazl/KHuubi/lataafat/lutf/
			naak/naa muus/namak

graceful:	a.	chhabiila/gul badan/Hasiin/mohazzab/siDol/
			taraH daar/zeyba

gracefulness:	n.	ra^naa'i(f.)

gracile:	a.	gul añdaam/naazuk

gracious:	a.	dil fareyb/KHuSH numa/mehrbaan

graciousness:	n.	dil fareybi/karam/KHuSH numaa'i/mehrbaani

gradation:	n.	tadriij

grade:		n.	darjah/Dhalaan/rutbah

gradely:	a.	durust/munaasib

gradient:	n.	Dhaal

gradual:	a.	aahistah/darjah ba darjah/tadriiji

gradually:	adv.	aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/
			bah tariij/din bah din/jaatey jaatey/
			raftah raftah

graduate:	n.	faariGH ul taeHsiil(m.)

graduation:	n.	tadriij

graft:		n.	peywañd/qalam

graft:		v.t.	peywañd lagaana/qalam lagaana

graft:		n.	KHurd burd

grafting:	n.	qalam lagaa'i

grail:		n.	bajri

grain:		n.	anaaj/biij/daanah/GHallah/jiñs/zarrah

grainage:	a.	lagaan

grained:	a.	daaney daar/khurdura

grainy:		a.	daaney daar

grain:		n.	kaañTa/SHaakh

gram:		n.	chana(m.)

gramary:	n.	jaadu/seHr

grammar:	n.	qawaa'ed/sarf o naHw

granary:	n.	GHallah gudaam/khaliyaan/koTha

grand:		a.	âali/âali SHaan/a^la/ahem/aa^zam/âziim/
			âziim uSH SHaan/ba âzmat/nafiis/numaa'iSHi/
			qaabil e eHteraam/sadr/SHaan daar

grandchild:	n.	nawaasa/nawaasi/pota/poti

grandeur:	n.	aab o taab/jaah o jalaal/SHaan/SHaukat/
			SHikoh/tum taraaq

grandfather:	n.	jadd i amjad

grandma:	n.	daadi/naani

grandmother:	n.	daadi/naani

grandiflorum: 	n.	chambeyli

grandiloquence:	n.	bulañd parwaazi/mubaaliGHah aameyzi
 	
grandiose:	a.	âali numa/bulañd/numaa'iSHi/pur aab taab/
			SHaan daar

granite:	n.	KHaara(?)
    
grant:		v.t.	baKHSHna/ênaayat karna/farmaana/farz karna/
			hibah deyna/maan leyna/qubuul karna

grant:		n.	âtiyah/farmaan/hibah/waziifah

granted:	a.	mañzuur/âtaa kardah

granular:	a.	daaney daar

granule:	n.	baariik daanah/daqiiqah/zarrah

granulate:	v.t.	daaney daar banaana

granulated:	a.	daanah daar

grape:		n.	añguur

grapefruit:	n.	chakotra

grape-vine:	n.	añguur ki beyl

graphic:	a.	aSHkaal sey muta^alliq/nigaariSHi/
			taeHriir kardah/tarsiimi

graphics:	n.	îlme naqSH kaSHi/fañn e tarsiim/
			tarsiimiyaat

grapple:	n.	aañkRa(m.)/giraft(f.)/kaañTa(m.)/
			qullaab/zañbuur(m.)

grapple:	v.t.	giraft meyñ laana/guth jaana

grapple:	v.i.	haatha paa'i karna

grappling:	n.	haatha paa'i

grasp:		v.t.	pakaRna/qaabu karna/qabzah karna/samajhna

grasp:		n.	daKHl/giraft/idraak/phañda/qaabu/
			qabzah/ûbuur

grasping:	n.	aaz mañd/Hariis/laal chi/taame^

grass:		n.	ghaas/haryaali/gyaah

(dry)grass:	n.	kaah

grass:		v.t.	ghaas khilaana/ghaas lagaana

grass-cutter:	n.	ghasyaara(m.)

grasshopper:	n.	jhiiñgar/TiDDi

grassland:	n.	charaah gaah/gyaahistaan/kaahistaan

grate:		n.	aatiSH daan/bhaTTi/jaali/jañgla/piñjrah

grated:		a.	jañgley daar

grater:		n.	kaddu kaSH

grating:	n.	jañgla

grate:		v.t.	ghis kar chhiilna/ghisna/giraañ guzarna/
			GHussey meyñ aana/kaddu kaSH karna/ragaRna

grate:		v.i.	kuRhna/naa gawaar e KHaatir hona

grater:		n.	rañdah

grateful:	a.	KHuSH gawaar/qaabil e qubuul/SHaakir

gratification:	n.	baKHSHiSH/lutf/riSHwat/talaafi

gratify:	v.t.	dil juu'i karna/kaam aana/KHuSHi deyna/
			tamañnaa'oñ ko puura karna/taskiin deyna

gratifying:	a.	musarrat baKHSH/taskiin deh

gratis:		adv.	bila mo^aawezah/bila qiimat/bin daamoñ/muft

gratitude:	n.	sipaas/SHukr/SHukriyah

gratuitous:	a.	bila wajah/raza kaaraanah

gratuitously:	adv.	KHwaam KHwaah/muft meyñ/naa Haq

gratuity:	n.	baKHSHiSH(f.)/en^aam(m.)/toHfah(m.)

gratulate:	v.t.	mubaarak baad deyna

gratulatory:	a.	mubaarak baadi ka

gravamen:	n.	gilah/SHikwah

grave:		v.t.	kañdah karna/taraaSHna

grave:		a.	sañgiin/sañjiidah/SHadiid

grave:		n.	gaRha(m.)/KHaak(f.)/laHad(f.)/madfan(f.)/
			maqbarah(m.)/marqad(m.)/mazaar(m.)/qabr(f.)

grave digger:	n.	gor kan

gravel:		n.	bajri

gravel:		v.t.	bajri phaelaana

gravely:	adv.	aehmiyat sey/sañjiidgi sey

graven:		a.	mañquuSH

graver:		n.	naqqaaSH

gravestone:	n.	kutbah

graveyard:	n.	goristaan/qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaañ

gravid:		a.	Haamilah/paa'oñ bhaari

gravidity:	n.	Hamal

gravitation:	n.	kaSHiSH

gravity:	n.	kaSHiSH e siql/sañjiidagi

gravy:		n.	saalan/yaKHni

graze:		v.t.	charaana/ghaas khilaana

graze:		v.i.	charna

grazier:	n.	char waaha(m.)

grease:		n.	charbi/chiknaa'i

grease:		v.t.	chupaRna

greasiness:	n.	charb zabaani/chiknaahaT/chiknaa'i

greasing palm:		riSHwat deyna

greasy:		a.	chikna/chupRi/charbi daar

great:		a.	akbar/âziim/baRa/bulañd/buzurg/faa'eq/
			jaiyyad/kabiir/kalaañ/parley darjey ka/
			ûmdah/zabar

greater:	n.	baRh kar/beySH tar/zabar

greatly:	adv.	bah darjah haa/faraaKH dili sey/nihaayat

greatest:	a.	akbar/âala/âazam/âziim tariin
 
greatness:	n.	aehmiyat/âzmat/baRaa'i/bar tari/bulañdi/
			karaamat/kibriya/qadr

great antelope:	n.	niil gaa'ey

Grecian:	n.	yuunaani

gree:		n.	bar tari/en^aam/mañzil/rutbah

greed:		n.	aaz/hauka/Hirs/laalach/tama^

greedily:	adv.	haukey sey/lalchaatey hu'ey

(be)greedy:		laalach karna

greedy:		a.	Hariis/laal chi/naa diidah/taame^

greediness:	n.	aaz/hauka/Hirs/laalach/naa diidah pan/tama^

green:		a.	hara/kachcha/KHaam/naa baaliGH/
			naa tajribah kaar/naya/SHaad aab/taazah

(light)green:	a.	kaahi

green:		n.	sabz maedaan/sabz rañg

green-grocer:	n.	kuñjRa(m.)/kuñjRi(f.)/phal faroSH/
			sabzi faroSH

green-horn:	n.	anaaRi

greenish:	a.	sabzi maa'el

greenly:	adv.	bila hoSHiyaari sey

greenness:	n.	haryaali/kachcha pan/sabzi/SHaad aabi

greet:		v.t.	KHuSH aamad kaehna

greet:		v.i.	salaam karna

greetings:	n.	aadaab ârz/tasliim

gregarious:	a.	GHallah pasañd/rewaR pasañd

gremial:	a.	nazdiiki/saakin

grey:		a.	phiika/surma'i

grey:		n.	surma'i rañg

grey squirrel:	n.	sañjaab(f.)

greyish:	a.	surma'i maa'el

greyhound:	n.	salluuqi(m.)

grey matter:	n.	bheyja

grey partridge:	n.	tiitar(m.)

grice:		n.	chhoTa suu'ar

grid:		n.	Dhaañchah/jaal/jañglah/taaroñ ki jaali

griddle:	n.	tawa

gride:		v.t/i.	chheyd karna

gridiron:	n.	jañglah

grief:		n.	aañch/añdoh/afsos/alam/baar/daaGH/
			GHam/ghun/GHussah/Huzn/kaduurat/
			karb/koft/maatam/rañj/rañjiSH/
			SHeywan/sog/taassuf

grievance:	n.	gilah/SHikwah

grieve:		v.t.	rañj karna/sog manaana

grieve:		v.i.	karaahna/kuRhna

grieved:	a.	dil soKHtah/GHam diidah/moHzuun/rañjiidah

grieving:	a.	mutaa'ssif/pur malaal/rañjiidah

grievous:	a.	añdoh naak

griff:		n.	pañjah

grift:		n.	bey iimaani/dhoka dahi/fareyb/Thaggi

grig:		n.	jhiiñgar

grill:		v.t.	aag par seyñkna/aziiyat deyna

grill:		v.i.	aziiyat paana

grill:		n.	jañglah

grille:		n.	jaali/jañglah/qaed KHaaney ka jañglah

grim:		a.	bey raeHm/KHauf naak/muhiib/saKHt/sañg dil/
			zaalim

grimace:	n.	chaRha muñh/tazaahur

grimace:	v.i.	muñh banaana

grimalkin:	n.	buuRhi billi

grime:		n.	kaalik

grime:		v.t.	najis karna

grin:		v.i.	khisyaana/muskuraana

grin:		n.	daañt dikhaa'i/khisyaahaT

grind:		v.t.	chabaana/chuura karna/diq karna/dalna/
			ghisaana/piisna/ragaRna/zulm Dhaana

grind:		v.i.	ghisna/pisna

grinder:	n.	DaaRh/ghisney waala/hath chakki/
			piisney waala

grindery:	n.	chaaqu chhuri teyz karney ki jagah

grinding:	n.	pisaa'i(f.)/ragRa(m.)

grinding:	a.	aziiyat kun

grip:		n.	chhoTi KHañdaq/naali

grip:		v.t.	KHañdaq khodna

grip:		n.	dast/giraft/kalap/mahaarat/pakaR/
			qabzah/ûbuur

gripe:		v.t.	aziiyat deyna/dabaana/pakaRna/
			giraft meyñ laana/zulm Dhaana

gripe:		v.i.	giraft meyñ hona

gripe:		n.	aeñThan(f.)/giraft(f.)

gripe:		n.	gidh

grise:		v.t.	Daraana

grise:		v.i.	phuraeri aana

grisly:		a.	bhayaank/daehSHat naak/makruuh

grisy:		a.	bhayaanak/KHauf naak

grist:		n.	chakki meyñ hu'a ya pisney waala GHallah

gristle:	n.	kurri (haDDi)

grit:		n.	kañkari/kirdaar ki puKHtagi/sañg reyzah

gritty:		a.	kirkira/pakkey kirdaar ka/pathriila/
			saabit qadam

groan:		v.i.	aaheyñ bharna/bahot aziiyat meyñ hona/
			haa'ey haa'ey karna/karaahna/
			karaah kar kaehna

groan:		n.	aah/karaah

groaning:	n.	zaari(f.)

Grobian:	n.	buddhu/peyñDu

grocer:		n.	baqqaal/banya/kiryaanah faroSH/pan saari

groceries:	n.	pan saari ka saamaan/parchuun(m.)/sauda

grocery:	n.	kiraana/kiryaanah/pan saari ki dukaan/
			parchuun

groin:		n.	chaDDa/jaañgh

groin:		v.i.	GHurraana

groom:		n.	dulha/ghoRey ka rakh waala/nau jawaan/saa'is

groom:		v.t.	ghoRey ki rakhwaali karna/tarbiyat deyna

groomed:	a.	chikna chupRa

gross:		a.	bey huudah/bhadda/faaSH/faaHiSH/foHSH/
			GHaer mohazzab/GHaliiz/kasiif/kul/
			maala maal/makruuh/moTa/naa SHaa'estah/
			saara/saari/waafir/waazeH

grossness:	n.	GHalaazat/kasaafat/KHuSHuunat

grotesque:	a.	an ghaR

grotto:		n.	GHaar

grouch:		v.t.	gila karna

grouch:		n.	gila/SHikwah

ground:		pa.p.	pisa hu'a

ground:		n.	araazi(f.)/asaas(f.)/baa^is(m.)/maedaan(m.)/
			miTTi(f.)/sabab(m.)/sahaara(m.)/wajah(f.)/
			zamiin(f.)

groundless:	a.	bey bunyaad/sar na paer

groundswell:	n.	saaHili chhal 

group:		n.	añjuman/garoh/Halqah/jama^at/jattha/jhuñD/
			Toli(f.)/TukRi(f.)/zael(f.)/zumrah(m.)

group:		v.t.	garoh banaana/jama^ karna

grouping:	n.	garoh bañdi()f.9/garoh saazi(f.)

grove:		n.	baaGH(m.)/jhuñD(m.)/kuñj

grovel:		v.i.	zamiin par leyTna/zillat iKHtiyaar karna

grovelling:	a.	muñh key bal/zamiin par jhuka hu'a

grow:		v.t.	baRhaana/ugaana

grow:		v.i.	baRhna/jamna/ugna

growingly:	adv.	baRhtey hu'ey

growl:		v.t.	GHurraana

grown up:	a.	siyaana

growth:		n.	namu

grub:		v.i.	khaaana khaana/miTTi khodna

grub:		v.t.	biiKH kani karna/khaan khilaana/khudaa'i karna

grubber:	n.	mazduur/meHnat kaSH

grudge:		v.t.	bey dili sey deyna/buKHl karna/dareyGH karna/
			Hasad karna/susti karna

grudge:		v.i.	buR buRaana/Hasad hona

grudge:		n.	baer(m.)/buKHl(m.)/Hasad(m.)/GHubaar(m.)/
			KHaar(m.)/kiinah(m.)/raSHk(m.)
			
grudger:	n.	kiinah parwar

grudgingly:	adv.	baa dil e naa KHwaastah/bey dili sey

grue:		n.	phuraeri

gruel:		n.	daliya(m.)

gruelling:	n.	himmat sHikan/sabr aazma

gruesome:	a.	bhayaanak/Daraa'ona/daehSHat naak/haulnaak/
			makruuh/muhiib/pur haul
			
gruesomeness:	n.	bhayaanak pan(m.)/haulnaaki(f.)/karaahat(f.)/
			makruuh pan(m.)			

gruff:		a.	akkhaR mizaaj/chiR chiRa/turSH ru/
			ujaD/ukhRa
			
gruffish:	a.	zara ukkhaR

gruffly:	adv.	ujaD pan sey/ukkhaR pan sey/saKHti sey

gruffness:	n.	chiR chiRa pan(m.)/saKHti(f.)/tuñdi(f.)/
			turSHi(f.)/ujaD pan(m.)/ukkhaR pan(m.)

gruel:		v.t.	saKHt imteHaan leyna

gruesome:	a.	bhayaanak/haebat naak

gruff:		a.	duruSHt/khurdura

grum:		a.	duruSHt/mukaddar

grumble:	v.i.	gaR gaRaana/gila karna/GHurraana/
			kuR kuRaana/SHikaayet karna

grumble:	n.	gila(m.)/SHikwah(m.)

grumbling:	a.	SHaaki

grumbling:	n.	chiR chiRa pan/SHikaayet

grump:		n.	chiR chiRa aadmi/bad mizaaj aadmi

grumpy:		a.	bad mizaaj/chiR chiRa/GHusiila/tuñd KHuu

grumpiness:	n.	bad mizaaji(f.)/chiR chiRa pan(m.)/tuñd KHuu'i
			turSH ruu'i(f.)

guaco:		n.	tiryaaq/zehr maar

guana:		n.	goh(f.)

guar:		n.	guaar ki phali(f.)

guarantee:	n.	kafiil(m.)/zaamin(f.)/zamaanat(f.)/
			zimmeh daar(f.)

guarantee:	v.t.	taHaffuz karna/zamaanat deyna

guaranteed:	a.	baa zamaanat/kafiil

guarantor:	n.	kafiil/zaamin/zimmeh daar

guaranty:	n.	amaanat/biimah/kafaalat/zamaanat

guard:		v.t.	Hefaazat karna/nigaah rakhna/
			nigah baani karna/paehra deyna 

guard:		n.	chauki daar/moHaafiz(m.)/murabbi(m.)/
			nigaah baan(m.)/paas baan(m.)/paehra(m.)

(on)guard:	a.	KHabar daar

guarded:	a.	chau kañna/chau kas/maeHfuuz/moHtaat

guardian:	n.	Haafiz/moHaafiz/murabbi/nigaah baan/
			sar parast/waali/wali

guardian angel: n.	haatif 

guardianship:	n.	amaanat/Hefaazat/moHaafizat/sar parasti

guarding:	a.	nigraan

guava:		n.	amruud/amruud ka daraKHt

guess:		v.t.	añdaazah lagaana/taKHmiinah karna

guess:		n.	añdaazah(m.)/mafruuzah(m.)/qiyaas(m.)/
			sar sari taKHmiinah(m.)

guest:		n.	mehmaan/mulaaqaati

guffaw:		v.i.	qaehqahah lagaana

guffaw:		n.	qaehqahah(m.)

guggle:		v.i.	GHar GHarah karna

guggle:		n.	GHar GHarah(m.)

guidance:	n.	hedaayat(f.)/nasiiHat(f.)/raah numaa'i(f.)/
			raah bari(f.)

guide:		v.t.	asar añdaaz hona/hedaayat karna/
			raah bataana/raah bari karna/raah dikhaana

guide:		n.	daliil/haadi/peySHwa/raah bar/raah numa

(spiritual)guide:n.	imaam/murSHid

guide line:	n.	raeh numa KHat

guile:		n.	âiyaari/chaal/dhoka/fareyb/makkar

guile:		v.t.	fareyb deyna

guileless:	a.	bey riya/bhola bhaala/muKHlis/
			saaf/siidha saadha

guilelessness:	n.	bey saaKHtahgi

guilelessly:	adv.	bey riyaa'i sey/bhol pan sey/
			muKHlisi sey/siidhey pan sey

guileful:	a.	îyaar/fareybi/kaa'iyaañ/makkaar

guilt:		n.	gunaah/jurm/KHata/paap/qusuur

guiltless:	a.	bey gunaah/bey KHata/bey qusuur/
			ma^suum/mubarra

guilty:		a.	gunaah gaar/KHata kaar/mujrim/
			murtakib/qusuur waar

guise:		n.	asluub/dastuur/Dhañg/paeraayah/riit

gulf:		n.	gaehri khaa'i/girdaab/KHaliij

gull:		n.	SHaraarat

gull:		v.t.	bey waquuf banaana/SHaraat karna/ullu banaana

gullible:	a.	bhola/jo aasaani sey bey waquuf ban sakey
			saadah dil/saadah mizaaj/siidha saadha

gullet:		n.	gala/tañg khaa'i

gully:		n.	khaa'i/KHañdaq/tañg waadi

gulp:		v.t.	haRap kar jaana/
			jaldi jaldi baRey baRey niwaalaey nigalna

gulp:		n.	baRa sa niwaalah ya ghuuñT leyney ka âmal/
			chuski/ghuuñT/jar^ah

gulp down:	v.t.	nigalna

gum:		n.	masuuRa

gum:		n.	chiip(m.)/goñd(m.)/leys(f.)/sareySH(f.)

gum:		v.t.	goñd ki taeh lagaana

gum:		v.i.	goñd daar hona/goñd nikalna

gummy:		a.	chipchipa/goñd daar/leys daar

gum:		n.	aañkh ki kiichaR

gumbo:		n.	bhiñDi?

gumption:	n.	âql/samajh/siyaaq/zehaanat

gun:		n.	bañduuq/top

gunner:		n.	topchi

gunny bag:	n.	bori/TaaT ki bori

gunpowder:	n.	baa ruud(m.)

gurgling:	n.	qul qul

gurgitation:	n.	ubhaar(m.)

gush:		v.i.	phaT paR kar baehna

gush out:	v.i.	phuuTna

gush:		n.	bahaa'o(m.)

gushing:	a.	joSHiila/tuufaani

gushy:		a.	iñtihaa'i jazbaati/tuufaan KHeyz

gusset:		n.	bañd e aahini(m.)

gust:		n.	hawa ka jhoñka(m.)/jhakkaR(m.)

gusty:		a.	pur joSH/tuufaani/zor kaa

gustful:	a.	GHusiila/tuufaani

gust:		n.	lazzat(m.)/lutf(m.)

gustful:	a.	latiif/laziiz/mazey daar

gusto:		n.	chaa'o(m.)/joSH(m.)/zaa'eqaah(m.)/zauq(m.)

gut:		n.	aab naa'ey/bheyR bakri ki aañt/dam

gut:		n.	jur'at(f.)/taaqat(f.)

gut:		v.t.	aañteyñ nikaalna/
			jalaa kar KHaak karna/luuT kar barbaad karna
			
gutted:		a.	khaak barbaad

gutless:	a.	bey jigra/bey himmat

guts:		n.	ojhRi

gutta:		n.	buuñdi(f.)/chhiiñTa(m.)/chitt(f.)/
			dhabbah(m.)/qatrah(m.)

guttate:	a.	dhabbey daar/qatrey daar

gutter:		n.	bad rau(m.)/mori(f.)/naabdaan(m.)/
			naali(f.)/naalah(m.)
			
gutter-snipe:	n.	aawaarah laRka(m.)			

guttural:	a.	Halaq sey nikalney waala/Halqi

gutty:		a.	bahaadur/dil aawar/dileyr/jari/SHujaa^

guy:		n.	rassi/salaaKH

guy:		n.	bañdah

guzzle:		v.t/i.	chRha jaana/haRap kar nigalna

guzzler:	n.	bahot piiney wala/balaa noSH

gymnasium:	n.	warziSH gaah(f.)

gymnasium:	n.	saanwi madrasah(m.)

gymnastic:	n.	reyaazi(f.)

gyp:		n.	chakmah/dhoka baaz/dhoka baazi

gyp:		v.t.	dhoka deyna

gypsum:		n.	sañg e gach(m.)

gypsy:		n.	KHaanah badoSH

gyrate:		v.i.	chakkar ya daa'erey meyñ ghuumna

gyre:		n.	chakkar(m.)/daa'erah(m.)

gyroscope:	n.	gardiSH numa

gyve:		v.t.	beyRi lagaana

gyve:		n.	beyRi/zañjiir e paa