FANDOM
O!		intj.	arey

oaf:		n.	ablah/bey waquuf/bhoñDa/GHaer mohazzab

oafish:		a.	ablah/bey waquuf/bhoñDa/GHaer mohazzab

oak:		n.	baluut

oaken:		a.	baluuti

oakum:		n.	kol taar waali rassi

oar:		n.	chappu(m.)/patwaar

oarlock:	n.	patwaar ka sahaara

oarsman:	n.	mallaH

oasis:		n.	naKHlistaan

oat:		n.	ja'i

oaten:		a.	ja'i ka bana

oatmeal:	n.	ja'i ka chuura	

oath:		n.	qasm/saugañd 

obduracy:	n.	akaR/israar

obdurate:	a.	Dhiit/haT dharam/kaRa/saKHt dil/ziddi

obedience:	n.	îtaa^at/paerawi/taa^at/taabe^ daari

obedient:	a.	kaar bañd/neyk baKHt/mutii^/taabe^

obeisance:	n.	îtaa^at(f.)/mujra(f.)/taa^at(f.)

obelisk:	n.	ûmuud

obese:		a.	moTa/SHaHiim

obesity:	n.	moTaapa

obey:		v.t.	kaehna maañna/KHayaal karna/maañna/
			îtaa^at karna/ta^miil karna

obfuscate:	v.t.	añdheyra karna/taa riik banaana

obfuscation:	n.	añdheyra/taa riiki

obit:		n.	taariiKH e raeHlat

obiter dictum:	n.	GHaer sañjiidah raa'ey

obituary:	n.	maut ki KHabar/zikr e raeHlat

object:		v.t.	e^traaz karna/paKH lagaana/paKH nikaalna

object:		n.	chiiz/eraadah/hadaf/kaam/mad(d)e nazar/
			matlab(m.)/mudda^a(m.)/muraad(f.)/SHaey(f.)

objection:	n.	e^teraaz/giraft/kalaam/pakaR/qabaaHat(f.)/
			SHaaKH saanah/ûzr

objectionable:	a.	qaabil e e^teraaz

objectify:	v.t.	Haqiiqi banaana

objective:	a.	GHaraz/hadaf/mañzil/maqsad/nasb ul âen

objectively:	adv.	sachchaa'i sey

objectivity:	n.	maqsadiyat 

objector:	n.	mo^tariz

objet d'art:	n.	fan paarah

objure:		v.i.	Halaf uThaana

objure:		v.t.	Halaf uThwaana

objurgate:	v.t.	DaañTna/ta^n karna

objurgatory:	a.	naaraaz

objurgation:	n.	la^n/la^nat

oblate:		a.	ma^nuun/nazar kardah

oblation:	n.	chaRhaawa/nazar/qurbaani

obligate:	v.t.	majbuur karna

(moral)obligation: n.	farz/zimmah daari

obligatory:	a.	farzi/laazim/laazmi/maqsad/waajib/zaruuri

oblige:		v.t.	dil rakhna/eHsaan karna/nawaazna

obliged:	a.	mamnuun/SHaakir

obliging:	a.	KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/moHsin

obligingly:	adv.	mehr baani sey/murawwat sey

obligor:	n.	wa^dah karney waala

oblique:	a.	aaRa(m.)/aaRi(f.)/munHarif/tirchha/tirchhi

obliquely:	adv.	kinaayatan

obliqueness:	n.	inHeraaf/tirchha pan

obliquity:	n.	GHalti/inHeraaf/TeyRHa pan

obliterate:	v.t.	masKH karna/miTaana

obliterated:	a.	masKH

obliteration:	n.	masKH SHudgi

oblivion:	n.	âfw/bhuul/nisyaan

oblivious:	a.	bhulakkaR/GHaafil

oblong:		a.	lambuutra/mustatiil

obloquy:	n.	bey îzzati/nañg/tauhiin/ruswaa'i/zillat

obnoxious:	a.	qaabil e e^teraaz/makruuh/naa pasañd

obscene:	a.	bey huudah/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/gañdah/
			GHaliiz/KHaraab/qabiiH

obsceneness:	n.	gañdahgi/GHalaazat

obscenity:	n.	fisq/qabaaHat/fuHaaSHat

obscurant:	n.	jahaalat pasañd/qadaamat pasañd

obscurantism:	n.	jahaalat pasañdi

obscurantist:	n.	jahaalat pasañd/qadaamat pasañd

obscure:	a.	chhupi/GHaer waazeh/gum naam/KHiirah/maeHjuub/
			mubham/muSHtabah/naa ma^luum/taa riik

obscure:	v.t.	añdheyra karna/chhupaana/dhuñdlaana/
			maddham karna

obscured:	a.	chhupi hu'i/Dhaki hu'i/maeHjuub/
			mubham kardah/taa riik

obscurely:	adv.	GHaer waazeH taur par

obscurity:	n.	añdheyra/gum naami/ibhaam/iltibaas/
			tiirgi/zulmat

obselete:	a.	GHaer musta^mal/mohmal

obsequious:	a.	chaap luus/mutii^/taabe^

obsequiousness:	n.	sa^aadat mañdi

obsequiously:	adv.	chaap luusi sey

obsequy:	n.	janaazah

observable:	a.	idraak paziir/qaabil e imteyaaz/
			mumtaaz/numaayaañ

observably:	adv.	numaayaañ taur par

observance:	n.	paas/paerawi/rawaaj/riit/SHo^aar

observant:	a.	mbassir/teyz nazar

observation:	n.	muSHaahidah(m.)/ruu'iyat(f.)

observation post:n.	fauji chauki

observatory:	n.	rasad gaah(f.)

observe:	v.t.	deykhna/KHayaal karna/manaana/mulaaHeza karna/
			muSHaahidah karna/nazar Daalna

observer:	n.	mubassir/muSHaahid/naazir

observing:	a.	kaar bañd

obsess:		v.t.	gheyrna/qabzah karna

obsessive:	a.	Haawi

obsessively:	adv.	Haawi hotey hu'ey

obsession:	n.	aaseyb/aazaar/KHabt/waehm

obsessional:	a.	aaseybi/chhaa jaaney waala

obsidian:	a.	SHiiSHey jaesa

obsign:		v.t.	mohar lagaana

obsolescent:	a.	matruuk

obsolescence:	n.	matruuk pan/tark

obsolesce:	v.i.	farsuudah ho jaana

obsolete:	a.	farsuudah/GHaer musta^mal/kohnah/matruuk/
			matruukah

obstacle:	n.	aTak/baar/bast/paKH/qaed/raKHnah/rok tham/
			roRa/rukaawaT/SHaaKH saanah

obstetrics:	n.	îlm ul wilaadat
 
obstinacy:	n.	DhiTaa'i/haT/heykRi/israar/zid

obstinate:	a.	DhiiT/haT dharm/TeyRha(m.)/TeyRhi(f.)/
			ziddi

obstinately:	adv.	haT dharmi sey/zid sey

obstreperous:	a.	bey lagaam/bey qaabu/jhagRaalu/sar kaSH

obstruct:	v.t.	aaRey aana/muzaaHim hona/pach char maarna/
			paKH lagaana/raah meyñ roRey Daalna/
			raKHnah Daalna/rokna/roRa aTkaana

obstructed:	a.	masduud

obstructor:	n.	Haarij

obstruction:	n.	aTak(f.)/bañdiSH(f.)/harj(m.)/
			muzaaHimat(f.)/rukaawaT(f.)

obstruction of justice:n. insaaf ki rukaawaT

obstructionist:	n.	Haa'el/muzaaHim

obstructing:	a.	Haa'el/muzaaHim

obstructive:	a.	Haarij/maane^

obtain:		v.t.	Haasil karna/leyna/milna/paana

obtain:		v.i.	maana jaana/taari hona

obtainable:	a.	jo mil sakey/qaabil e taeHsiil

obtained:	a.	Haasil kardah/yaaftah

obtaining:	a.	faa'ez

obtrude:	v.t.	bin bulaa'ey mehmaan bañna/
			zabar dasti ghusna

obtrusive:	a.	bin bulaaya mehmaan/fuzuuli

obtund:		v.t.	kuñd karna/maryal karna

obtuse:		a.	gustaaKH/kuñd/maañd

obtuseness:	n.	gustaaKHi

obverse:	n.	jawaab

obviate:	a.	aaRey aajaana/peySH dasti karna/rokna

obvious:	a.	ma^luum/waazeH/zaahir

obviously:	adv.	saaf taur sey/sariiHan

obviousness:	n.	waazeH pan

occasion:	n.	baar/baari/baa^is(m.)/daf^ah/fursat/îllat/
			jaa/maqaam/mauqa^h(m.)/sabab(m.)/waqt(m.)

occasional:	a.	hañgaami/ittefaaqi

occasionally:	adv.	ab tab/gaahey gaahey/kabhi kabhaar/kabhi kabhi/
			KHaal KHaal/waqtan fa waqtan

occident:	n.	maGHrib

occidental:	a.	GHarbi/maGHribi

occipital:	a.	guddi jaesa

occlude:	a.	aaRey aana/kaaTna/rokna

occlusion:	n.	rukaawaT

occult:		n.	KHufiyah/muSHkil

occultation:	n.	chhupaa'i

occultism:	n.	jaadu gari par yaqiin

occupancy:	n.	kiraayah daar/qabzah/sukuunat/tasarruf

occupant:	n.	paTTey daar/qaabiz/saakin

occupation:	n.	kaam(m.)/maSH GHalah(m.)/peySHah(m.)/
			qabzah(m.)/SHoGHl(m.)/tasallut(f.)

occupational:	a.	kaaro baari/peySHah waaraanah

occupied:	a.	maqbuuzah/maSH GHuul/zeyr e tassalut

occupier:	n.	qaabiz/saakin

occupy:		v.t.	gheyrna/pur karna/qaabiz hona/qabzah karna/
			sukuunat karna/zeyr e tassalut karna

occur:		v.i.	âariz hona/biitna/hona/waaqe^ hona/waarid hona

occurred:	a.	waaqe^

occurrence:	n.	Haadisah(m.)/waaqe^ah(m.)

occurrences:	a.	waardaat

occurent:	a.	waaqe^/waarid

occurring:	a.	âariz

ocean:		n.	baeHr(m.)/samañdar(m.)

oceanic:	a.	baeHri

oceanography:	n.	baeHri juGHraafiyah

octagon:	n.	haSHt pahel/musamman

octagonal:	a.	haSHt paehli

October:	n.	aktuubar

octopus:	n.	aKHbuut/haSHt paa

octroi:		n.	chuñgi/naaka

ocular:		a.	âeni/basri

ocularly:	adv.	nazar sey

oculist:	n.	basri Hakiim

odalisque:	n.	baañdi

odd:		a.	âjiib/bey Dhañga/ezaafi/faaltu/
			GHariib/munHarif/phuT/phuTkal/phuTkar

oddball:	n.	âjiib o GHariib/bey tuka/sñki

odd man out:	n.	Taat baahar

odd number:		taaq

oddity:		n.	âjiib pan/bey Dhañga pan/GHaraabat

oddment:	n.	bacha khucha

odds-on:	a.	mumkinah

ode:		n.	GHazal/qasiidah?

odious:		a.	kariih/makruuh/naa gawaar/naa pasañdiidah/
			qabiiH
			
odiously:	adv.	karaahat sey

odiousness:	n.	nafrat añgeyzi

odium:		n.	ghin/karaahiyat/naa gawaari/nafrat(f.)/tanaffur

odograph:	n.	masaafat nigaar

odometry:	n.	masaafat paemaa'i(f.)

odorant:	n.	KHuSH bu

odoriferous:	a.	teyz KHuSH waala

odour:		n.	bu/mahek/SHamiim

odorous:	a.	KHuSHbu daar/mahek daar

odyssey:	n.	safar ki daastaan

oeuvre:		n.	fan paarah/SHaah kaar

of:		prep.	fi/ka/ki

of late:	adv.	abhi

off:		a.	ba^iid/duur/haTa hu'a

off-centre:	a.	anokha/bey markaz

off-colour:	a.	bad rañg/bad tamiiz/biimaar/duruSHt

off-course:	a.	raah sey haTa

off day:	n.	chhuTi ka din

off-guard:	a.	bila taHaffuz

off-handed:	a.	bar jastah

off-key:	a.	bey sura

off-limits:	a.	mamnuu^ah

off-price:	a.	sasta

off-putting:	a.	chiR chiRaaney waala

off-the-cuff:	a.	bila taiyaari

off-white:	a.	taqriiban safeyd

offbeat:	a.	niraala

offal:		n.	alaa'iSH/fuzlah

offence:	n.	gunaah/Hamlah/jurm

offend:		v.t.	dilkhaTTa karna/jazbaat ko Theys pahoñchaana/
			naa KHuSH karna/naa raaz karna

offended:	n.	jiz biz/kabiidah/kabiidah KHaatir/KHafa/
			naa KKuSH/naa raaz/rañjedah/TeyRha(m.)/
			TeyRhi(f.)/uchaaT

offender:	n.	Hamlah aawar/mujrim

offensive:	a.	KHaraab/naa gawaar/naa pasañd

offensive:	n.	DhiTaa'i/gustaaaKHi/Hamlah

offensiveness:	n.	buraa'i/gistaaKHi/jaarHiyat/naa gaawaari

offer:		v.t.	bheyñT chaRhaana/deyna/nichhaawar karna/
			peySH karna/qurbaan karna

offer:		n.	bheyñT/hadaf/niSHaanah/peySH kaSH/qurbaan

offering:	n.	chaRhaawa/nazar/neyaaz/qurbaan

offertory:	n.	kaliisey ka chañdah

office:		n.	daftar/KHidmat/martabah/ôhdah/paa'ey gaah/
			peySHah 

office holder:	n.	ôhdey daar

office hours:	n.	daftar key auqaat

officer:	n.	maamuur

official:	n.	Haakim/ôhdey daar/sar kaari

official:	a.	sar kaari

officialdom:	n.	daftar SHaahi

officialese:	n.	daftar SHaahi ki zabaan

officially:	adv.	baa zaabitah taur par

officiating:	n.	qaa'em maqaam

officiary:	n.	aehl kaar

officiate:	v.t.	qaa'em maqaami karna

officiation:	n.	añjaam dahi/peySHwaa'i

officious:	a.	fuzuuli/madad gaar/muft kaa KHaadim/mutii^

officiousness:	n.	fuzuul

offing:		a.	Hadd e nazar meyñ/ufaq e baeHri

offish:		a.	alag thalag

offload:	v.t.	nijaat paana/saamaan utaarna

offscouring:	n.	kuuRa/tilchhaT

offshoot:	n.	SHaaKH

offshore:	adv.	saahil sey haT kar
 
offspring:	n.	atfaal/aulaad/bachchey/farzañd/na'i paud/
			niSHaani/paud/zurriyat

offstage:	a.	niji/zaati

oft:		adv.	aksar

often:		adv.	aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar

oftentimes:	adv.	aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar

ogle:		v.t.	lalchaa'i nazar Daalna/taaRna/tirchi nazar maarna

ogre:		n.	adam KHor deo/îfriit

oh!		intj.	aah/waah/uff

oh my God!	intj.	uffoh

oil:		n.	teyl

oil:		v.t.	chupaRna/teyl Daalna

oilcake:	n.	khali

oilcan:		n.	kuppi

oilcloth:	n.	mom jaamah

oil drum:	n.	teyl ka piipah

oiled:		a.	chupRi

oiler:		n.	kuppi(f.)/teyl deyney waala

oil field:	n.	teyl ka chaSHmah(m.)

oil paint:	n.	roGHni rañg

oilseed:	n.	tey ka biij

oilskin:	n.	mom jaamah 

oil stone:	n.	baTTi(f.)

oil well:	n.	teyl kuñwaañ

oily:		a.	chikna/chupRa/teyl sey bhara

oink:		n.	suu'ar ki aawaaz

ointment:	n.	leyp/marham

OK:		a.	baja/durust/KHuub/Thiik

OK:		v.t.	ittefaaq karna/mañzuur karna

okra:		n.	baamiya(f.)/bhiñDi(f.)

old:		a.	buuRha/buDDha/buzurg/dey riinah/KHurraañT/
			kohnah/kuhan/kuhan saal/paariinah/
			paraa chiin/piir/peySHiin/peywastah/puraana/
			qadiim/za^iif

old age:	n.	buRhaapa/KHezaañ(poet.)

Old Bill:	n.	pulis waala

old boy:	n.	saabiq taalib e îlm

old country:	n.	apna watan

old-fashioned:	a.	puraana

old girl:	n.	saabiq taalibah

old gold:	n.	maTiila piila rañg

old growth:	n.	puraana jañgal

old hand:	n.	kaa'yaañ/tajribah kaar

old hat:	n.	ghisi piTi baat

old line:	a.	qadaamat parast

old maid:	n.	kuñwaari buRhiya

old man:	n.	baap/baRey miyaañ/SHauhar

old master:	n.	ustaad fan kaar

Old Nick:	a.	hauwwa/ibliis/SHaetaan

old person:	n.	buuRha(m.)/buuRhi(f.)

old rose:	a.	gaehra gulaabi

old salt:	n.	tajribah kaar mallaaH

old school:	n.	rawaayati

old shoe:	a.	aasaan/achhi paehchaan/SHinaasa

old soldier:	n.	saabiq fauji

old-style:	a.	puraani tarz ka

olden:		a.	qadiim

oldfangled:	a.	puraani tarz ka

oldie:		n.	puraani chiiz

oldster:	a.	baRa/puKHtah ûmar

Old Testament:	n.	âHed naamah qadiim/toraat

old timer:	n.	tajrihbah kaar

oldwife:	n.	kalaalan(f.)

oldest:		a.	qadiim tariin

oleander:	n.	kusum

olfactory:	a.	SHammi/maSHmuumi/suuñghney sey muta^lliq

olio:		n.	pach meyl

olive:		n.	zaetuun

olive branch:	n.	amn ki niSHaani

olive oil:	n.	zaetuun ka teyl

omen:		n.	âlaamat(f.)/faal/SHaguun(m.)

ominous:	a.	naHs

omissible:	a.	qaabil e nazar añdaazi

omission:	n.	bhuul/faro guzaaSHt/Hazf(m.)

omit:		v.t.	bhuul jaana/Hazf karna/khaana/
			malHuuz e KHaatir nah rakhna/
			nazar añdaaz karna
			
omitted:	a.	KHaarij/matruuk/nazar añdaaz	

omnigenous:	a.	har taraH ka

omnibus:	n.	majmuu^ah

omnificient:	a.	âziim taKHliiq kaar

omnipotent:	a.	jabbaar/qaadir e mutlaq

omnipresence:	a.	har jagah maujuud honey ki sifat

omniscience:	n.	har SHaey ka îlm

omniscient:	a.	har SHaey ka îlm rakhney waala

omnivorous:	a.	har SHaey khaaney waala

on:		prep.	ba/bi/par

on behalf of:		badley/waastey

on the other hand:	albattah

on foot:	adv.	paeroñ

on hand:	prep.	dar peySH

on site:	a.	jaa'ey suquu^ par

onager:		n.	gadha/mañjiniiq

onboard:	n.	sawaar

once:		adv.	eyk dafa^/eyk martabah/kabhi bhi

once:		a.	saabiq

(at)once:	a.	palak jhapkaatey/paT

once-over:	n.	sar sari nazar

oncology:	n.	îlm e sartaan

one:		a.	eyk/eyk KHaas/waaHid/yak

one another:		aapas/eyk duusra

one by one:	adv.	juda juda

one eyed:	a.	kaana

one-horse:	a.	bey rañg/chhoTa/naa chiiz

one-man:	a.	yak SHaKHsi

one-piece:	a.	saabut

one sided:	a.	yak ruKH/yak tarfah

one-to-one:	a.	eyk jaesa

one-away:	a.	yak tarfah

oneness:	n.	waeHdaaniyat(f.)/waeHdat(f.)

oner:		n.	achhuuta/anokha

onerous:	a.	bhaari/jaabir aanah/kaRa/
			kaThin/wazni

oneself:	adv.	apney aap/KHud

onetime:	a.	saabiq

onfall:		n.	Hamlah/waar/yuuriSH
 
ongoing:	n.	aeHwaal/maajra/kaar rawaa'i/waaqe^ah

onion:		n.	piyaaz

(spring) onion:	n.	hari piyaaz(f.)

onionskin:	n.	baariik kaaGHaz

onkus:		a.	naa marGHuub/ulTa pulTa

onload:		v.t.	saamaan chaRhaana

onlooker:	n.	tamaaSH biin/tamaaSHaa'i

only:		a.	akeyla(m.)/akeyli(f.)/eklauta(m.)/
			eklauti(f.)/faqat/maeHz/mujarrad/sirf

onrush:		n.	aagey ko baRhaa'o

onset:		n.	chhaapah/hallah/Hamlah/
			hujuum/SHuruu^aat

onshore:	a.	darya kinaarey

onslaught:	n.	Hamlah(m.)/waar(m.)/yuuriSH(f.)

ontic:		a.	Hayaati/wujuudi

onto:		prep.	baat chiit hona/ta^alluq hona

ontogeny:	n.	buluuGHuyat

onus:		n.	baar(m.)/zimmah(m.)

onward:		a.	aagey/aagey baRhta hu'a

onymous:	a.	naam waala

oodles:		n.	faraawaani(f.)

ooh:		intj.	arey/offoh

oology:		n.	taeraaniyaat

ooze:		v.i.	chuuna/risna

ooze:		n.	kapRey ka ruu'aañ

opacity:	n.	dhuñdhla pan

opaque:		a.	dhuñdhla/GHaer SHafaaf/taariik

opaqueness:	n.	dhuñdhla pan

open:		a.	dariidah/hawaeda/khula/kuSHaadah/wa/zaahir

open:		v.i.	khulna/waa hona

open:		v.t.	kaaTna/kholna/waa karna

open field:	n.	maedaan

open hearted:	n.	kuSHaadah dil/saaf dil

opening:	n.	dahaanah/daraz/daraaR/darwaazah/ñSHiraaH/
			mauqa^/SHaq

openness:	n.	KHuluus

openly:		adv.	êlaaniyah/bil e^laan/din dhaaRey/dhaRalley sey/
			khuley âam/khuley bañdoñ/khullam khulla/
			pukaar key/saaf
			
opera:		n.	GHinaaiyah/naaTak ghar/tamaaSHah KHaanah

operate:	v.i.	chaaluu hona/chalna

operate:	v.t.	âamal karna/chalaana/jarraHi karna

operating:	a.	faa^el

operation:	n.	âmal/âmal e jarraHi/fe^l/kaar rawaa'i

operative:	n.	âamil

operative:	a.	faa^eli

operator:	n.	âamil/faa^el/jarraH

operose:	a.	duSHwaar/meHnat talab/muSHkil

opiate:		n.	afyuun

opine:		v.t.	farz karna/raa'ey deyna/sochna

opinable:	a.	qaabil e soch
 
opinion:	n.	fikr/KHayaal/nazriyah/raa'ey/tadbiir/
			tasawwur

opinionated:	a.	apni raa'ey sey nah haTna/ziddi
				
opium:		n.	afiim/afyuun

opponent:	n.	Hariif(m.)/madd e muqaabil/muKHaalif(m.)/
			raqiib(m.)

opportune:	a.	bah mauqa^h/munaasib/waqt par

opportunism:	n.	ibn ul waqti/mauqa^h parasti

opportunist:	n.	ibn ul waqt/mauqa^h parast

opportunistic:	a.	ibn ul waqti/mauqa^h parastaanah

opportunitically:adv.	ibn ul waqti sey

opportunity:	n.	baar/daa'oñ/fursat/ittefaaq/mauqa^h/naubat

oppose:		v.t.	muKHalifat karna/muzaaHimat karna/
			rukaawaT bañna/zid karna

opposed:	a.	muKHaalif

opposing:	a.	muzaaHim/mutazaad/TeyRha(m.)/TeyRha(f.)

opposite:	a.	baraabar/bar âks/bil muqaabil/duusri jaanib/
			KHelaaf/muqaabil/mutaqaabil/naqiiz/ulaT/ulTa/zid

opposite bank:	n.	paar

opposite to:		bar KHelaaf

opposition:	n.	muKHaalifat(f.)/muqaabilah(m.)/
			muzaaHimat(f.)/naqiiz(f.)/zid(f.)
 
oppress:	v.t.	dabaana/GHalbah karna/SHeyr hona/
			zulm Dhaana/zulm karna/zulm toRna

oppressed:	a.	majbuur/mazluum/par afSHaañ/zadah

oppression:	n.	aafat/añdheyr/bey daad/chiirah dasti/ghTan/
			jabr/jafa/jaur/sitam/tuGHyaan/zabar dasti/
			zeyaadti/zulm

oppressive:	a.	ajiiran/duruSHt/jaabir aanah/qeyaamat/
			SHaaq/zabar dast

oppressively:	adv.	zulm o taSHaddud sey

oppressiveness:	n.	sitam raani/zulm o taSHaddud

oppressor:	n.	aatiSH KHwaar/jabbaar/jafa kaar/zaalim

opprobrious:	a.	bad naam/bura/malaamati/ru siyaah

opprobrium:	n.	bey îzzati/la^nat/tauhiin/zillat

oppugn:		v.t.	Hamlah karna(zabaani)

oppugnant:	a.	duSHmanaanah/laRaa'i par dar paey

opt:		v.i.	muñtaKHib karna

optic:		a.	basri

optic:		n.	aañkh

optical:	a.	basri

optimal:	a.	behtariin/pur maqsad

optimism:	n.	rija(f.)/rijaa'iyat(f.)

optimist:	n.	KHuSH biin/rijaa'i(m.)

optimitic:	a.	KHuSH biin/rijaa'iyat pasaañdaanah
 
option:		n.	eKHteyaar/mauqa^h

optional:	a.	eKHteyaari

opulence:	n.	aasuudgi/daulat/sarwat

opulent:	a.	aasuudah/daulat mañd/GHani/mutamawwil

opus:		n.	SHaah kaar(mausiiqi)

or:		conj.	yaa

oracle:		n.	waHi

oral:		a.	lafzi/muñh sey muta^alliq/zabaani

orally:		adv.	muñh sey/zabaani

orange:		n.	naa rañgi/sañgtarah

orarian:	a.	saaHili

oration:	n.	kalaam/KHutbah/taqriir

orator:		n.	KHatiib(m.)/muqarrir(m.)/mutakallim(m.)

oratory:	n.	KHitaabat(f.)

oration:	n.	wa^z(m.)

orb:		n.	aañkh ka Dheyla/daa'erah/kurrah

orb:		a.	GHam zadah

orbit:		n.	daa'erah/daur/madaar

orchard:	n.	baaGH/baa GHiichah

orchestra:	n.	naGHmah saaz

ord:		n.	SHuruu^

ordain:		v.t.	jaari karna/muqarrar karna/nazm deyna/
			ta^iinaat karna/tartiib deyna

ordained:	a.	waajib

ordination:	n.	rasm/ta^iyyun

ordeal:		n.	aaz maayiSH/ibtila/imteHaan e SHadiid

order:		v.t.	Hukm deyna/Hukm saadir karna/kaehna/maañgna

order:          n.	amn o amaan/chiTThi/farmaan/Hukm/iñtezaam/
			irSHaad/martabah/nazm/nizaam/qariinah/
			taakiid/tadbiir/tabqah/tartiib/saf

order(for goods):n.	farmaa'iSH

(established)order:n.	qaa^edah

ordered:	a.	maamuur/munazzam

orderliness:	n.	aaraastagi/baa qaa'edgi/baa zaabtigi

orderly:	a.	baa qaa'edah/KHaamoSH/mutanazzam/murattab

ordinal:	a.	baa qaa'edgi waala

ordinance:	n.	Hukm/qaanuun/sarkaari Hukm/zaabitah

ordinarily:	adv.	ûmuuman

ordinary:	a.	âam/ma^muuli/rawaayati

ordnanace:	n.	aalaat/top

ordure:		n.	gañdgi/gobar/fuzlah/najaasat

organ:		n.	saaz/ûzw

organic:	a.	asaasi/naamiyaati/zaati

organically:	adv.	buñyaadi taur par

organise:	v.t.	munazzam karna/tartiib deyna

organised:	a.	mutanazzim/mutarattib

organisation:	n.	añjuman/bañd o bast/idaarah/
			iñtezaam/jamaa^at/nizaam/tartiib

organisational:	a.	tañziimaati
				
organising:	n.	tañziim saazi

orgiastic:	a.	KHumaari/maey gusaari

orgiastically:	adv.	rañg raliyaañ manaatey hu'ey

orgy:		n.	âeSH o îSHrat ki maeHfil

orient:		a.	iSHraaq

orient:		n.	maSHriq

orient:		v.t.	maSHriq ki taraf muñh karna/
			samt ka ta^iyyun karna

oriental:	a.	maSHriqi

orientalist:	n.	mustaSHriq(m.)

orientation:	n.	ruKH ka ta^iyyun

orifice:	n.	dahaanah(m.)/muñh(m.)

origin:		n.	aaGHaaz(m.)/asl(f.)/baa^is(m.)/biiKH(f.)/
			jazar(m.)/maaKHaz(m.)/mañba^(m.)/paani(f.)/
			sar(m.)/ûnsur(m.)

original:	a.	asl/asli/paehla/paedaa'iSHi/taba^ zaad/
			ûnsuri

originally:	adv.	auwalan/paehley

originality:	n.	asliyat/upaj

originator:	n.	baani/muujid

Orion:		n.	jabbaar

orinthological:	a.	tayuuraati

orison:		n.	salaat

ornament:	n.	gaehna/gul kaari/ziinat/zeybaa'iSH/zeywar

ornamental:	n.	maziin/zeyba

ornamentation:	n.	zeyb o ziinat

ornamented:	a.	rañgiin

ornate:		a.	aaraastah/maziin/rañgiin

ornateness:	n.	rañgiini

orphan:		n.	yasiir/yatiim

orphanage:	n.	yatiim KHaanah

orpiment:	n.	haRdaal

ortho-:		a.	Haqiiqi/kaTTar/pakka/qaa'emah/saHiiH/
			siidha

orthography:	n.	îlm ul tahajji

orthodox:	n.	raasiKH ul e^teqaad

orthodoxy:	n.	raasiKH ul e^teqaadi

oscillate:	v.t.	larazna

oscillating:	a.	do dila

osseous:	a.	haDDi daar

ossuary:	n.	haDDi KHaanah

ostensible:	a.	zaahir 

ostensibly:	adv.	zaahira

ostentation:	n.	alalley talalley/dikhaawa/Tiip Taap/
			zaahir daari

ostentatious:	a.	zaahir daar

ostracise:	v.t.	añjuman sey nikaalna

ostracised:	a.	SHaer badar/TaaT bahar

ostrich:	n.	SHutur murGH

other:		a.	aur/baqiyah/diigar/duusra/diigar/
			GHaer/muKHtalif

otherwise:	adv.	warnah

otiose:		a.	aaraam pasañd/aaraam talab/bey kaar/
			faaltu/kaahil/sust

otiosity:	n.	aaraam talabi/kaahili/nikaTThu pan/susti

otter:		n.	ud bilaa'o

ouch!		intj.	uff

ought:		aux.v.	chaah'iey/chaahna

our:		pron.	hamaara

ours:		pron.	hamaara

ourselves:		ham KHud

oust:		v.t.	dar badar karna/eKHraaj karna/
			nikaalna

ousted:		a.	dar badar/KHaarij

ouster:		n.	ghar nikaala

out:		adv.	baahar/duur

out-and-out:	a.	bil kul/sara sar

out of order:		KHaraab

out of place:		bey mauqa^h

out-back:	a/adv.	deyhaati

outbreak:	n.	fasaad

outburst:	n.	dhamaakah

outcast:	a.	chañDaal/KHaarij

outclass:	v.t.	haraana/maat deyna

outcome:	n.	añjaam/maa Haasil/natiijah

outcry:		n.	chiiKH pukaar/GHul/SHor

outdated:	a.	puraana

outdo:		t.v.	GHalbah karna/haraana

outdone:	v.t.	baRh gaya/maGHluub

outdoor:	a.	baahar

outer:		a.	baahar ka/KHaariji/uupar ka

outfit:		n.	lawaazim/saaz o saamaan

outflank:	v.t.	daa'eyñ baa'eyñ baR jaana/GHalbah paana

outflow:	n.	bahaa'o

outgoing:	n.	bahar jaaney waala/Had/KHarch/sarfah

outgrow:	v.t.	sabaq ley jaana

outgun:		v.t.	GHalbah karna/haraana

outing:		n.	eKHraaj/sabaq ley jaana/saer tafriiH

outlandish:	a.	âjiib/GHaer/GHariib

outlaw:		n.	Daaku/achhuut

outlaw:		v.t.	KHelaaf e qaanuun qaraar deyna/mumaane^at karna

outlay:		n.	jama^(f.)/KHarch(m.)/laagat(f.)/masraf(m.)

outlet:		n.	dukaan/maKHraj/naali/nikaas

outline:	n.	chau khaTa/KHaakah(m.)/KHulaasah

outlive:	v.t.	lambi ûmar paana

outlook:	n.	mañzar/mauqa^/raa'ey

outlying:	a.	âleHedah/ba^iid/duur

outmoded:	a.	puraana

outmost:	a.	duur tariin

outpost:	n.	chauki

outpouring:	n.	bahaa'o/izhaar e jazbaat/kasrat/wufuur

outrage:	n.	aabru reyzi/añdheyr/dast daraazi/
			ehaanat/ziyaadti

outrageous:	a.	aabru reyz/ajiiran/fitnah pardaaz/Ziyaañ

outright:	adv.	khullam khulla/tamaaman/saaf saaf

outrun:		v.t.	faa'eq hona/jwaaz karna/sabaq ley jaana

outset:		n.	aaGHaaz(m.)

outshine:	v.t.	baazi ley jaana/maañd kar deyna

outside:	a.	baeruuni/KHaarijah

outside:	adv.	baahar

outsider:	n.	GHaer

outskirt:	n.	kinaara(m.)/pallu(m.)/sar Had(f.)

outspoken:	a.	bey jhijhak/bey lagaam/dabañg/niDar

outspokennes:	n.	bey baaki/saaaf go'i

outspread:	a.	phaela hu'a

outstanding:	a.	baqaaya/maSHuur/mumtaaz

outstreched:	a.	baRha hu'a/kuSHaadah/phaela hu'a

outstrip:	v.t.	baRh jaana/faa'eq hona/sabaq ley jaana/
			piichhey chhoR deyna

outward:	a.	KHaariji/zaahiri

outwardly:	adv.	ba zaahir/baeruuni taur par/KHaarijan

outwit:		v.t.	kaan kaaTna

oval:		a.	baezwi

ovate:		a.	añDey jasesi SHakl/baezwi

ovation:	n.	daad

oven:		n.	bhaTTi/tañduur

over:		prep.	uupar/par/par sey

over:		a.	faaltu/faraawaañ

over:		adv.	paar

overanxious:	a.	aarzu mañd/fikar mañd/pareySHaan

overarching:	a.	GHaalib/ham aaGHoSH

overbear:	v.t.	GHalbah karna/zabar dast hona

overbearing:	a.	baalaa dast/jabbaar/zabar dast

overblown:	a.	baRhi chaRhi

overcome:	v.i.	GHaalib aana/GHaalib hona/GHalbah karna/
			maGHluub karna/pachhaaRna/taari hona/
			zeyr karna

overcome:	a.	âajiz/maGHluub/musaKH KHar

overcoming:	a.	GHaalib

overcrow:	v.t.	zafar yaab hona

overcrowding:	n.	kaSH makaSH

overdo:		v.t.	baRhaana chaRhaana/mubaaliGHah karna/
			naak meyñ dam karna

overflow:	v.i.	paemaanah chhilakna

overjoyed:	a.	mast

overload:	n.	bahot ziyaadh bojh

overlook:	v.t.	nazar añdaaz karna/taraH deyna

overpower:	v.t.	paehlu dabaana/qabzah karna/zeyr karna

overpowering:	n.	GHaalib/taari

overreach:	v.t.	tajaawuz karna

override:	v.t.	jagah leyna/kuchal Daalna/mustarad kar deyna

overruled:	a.	mustarad

overrun:	t.v.	GHalbah karna/haraa deyna/qabzah karna

oversee:	v.t.	nazar rakhna

overseer:	n.	naazir

overshadow:	v.t.	chha jaana/maañd karna/taari hona

overshadowing:	n.	taari

oversight:	n.	KHata

overstep:	v.t.	tajaawuz karna

overt:		a.	âam/zaahir

overtly:	adv.	zaahiran

overtake:	v.t.	aa leyna/jaa leyna/paana

overthrow:	v.t.	KHaatimah karna/maGHluub karna/niicha dikhaana/
			SHikast deyna/taeh o baala karna

overthrown:	a.	maGHluub/taeh o baala			
			
overturn:	v.t.	darham barham karna/palaTna

overture:	n.	alaap/baat/mauqa^

overwhelm:	v.t.	GHalbah karna/majbuur kar deyna

overwhelming:	a.	al jabbar/bey panaah/GHaalib/haawi

overwhelmingly:	adv.	bey Had/bey iñteha

ovum:		n.	añDa

owl:		n.	buum/choGHd/ullu

owe:		v.t.	maalik hona

owe:		v.i.	eHsaan mañd hona

own:		v.t.	eqraar karna/e^teraaf karna/maalik hona/
			SHinaaKHt karna

own:		a.	apna/saga/zaati

owner:		n.	maalik(m.)/saaHab(m.)/waali(m.)/waaris(m.)

ox:		n.	bael/saañD

oxtail:		n.	gaa'o dum